Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Kulturze

Maciej Kurcz

15.04.2020 - 12:21, aktualizacja 03.06.2020 - 13:13
Redakcja: maciejkurcz

Maciej Kucz - zdjęcie profilowedr hab. Maciej Kurcz, prof. UŚ
Zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Kulturze
e-mail: maciej.kurcz@us.edu.pl

Tematyka badawcza:

 • pograniczność (liminalność) w życiu człowieka,
 • etnologia Irackiego Kurdystanu,
 • problematyka etnologiczna krajów globalnego Południa, Sudanu i Sudanu Południowego w szczególności
 • antropologia miasta afrykańskiego
 • etno-archeologia. 

Stopnie i tytuły naukowe:

Habilitacja

2013 – Wydział Historyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań).

Doktorat

2004 –  Wydział Historyczny, Uniwersytet Jagielloński.

Magisteria

2002 –  archeologia, Wydział Historyczny, Uniwersytet Jagielloński.

2001 – etnologia, Wydział Historyczyny, Uniwersytet Jagielloński.

Wybrane publikacje:

Jak przeżyć w afrykańskim mieście? Człowiek wobec pograniczności i procesów urbanizacyjnych w południowosudańskim mieście. Katowice 2012.

Za Trzecią Kataraktą. Życie codzienne wsi północnosudańskiej. Kraków – Wrocław 2007.

Doing Fatherhood in the Middle Nile. Fatherhood, Masculinity and Change in Rural Northern Sudan, “Prace Etnograficzne”, t. 47, nr 3, 2019, ISSN: 0083-4327.

Sudan`s Tea Ladies and the Legacy of Slavery, “Ethnologia Polona”, nr 40 (2019), Szymoszyn A. (ed.), język publikacji: angielski, ISSN: 0137-4079; DOI: 10.23858/EthP40.2019.

Ferry Crossing, Travelling and Change in the Northern Sudan, “Ethnologia Actualis. The Journal of Ethnographical Research”, vol.2, 2019, ISSN: 1339-7877.

The Image of Omdurman: the Symbolic Role of an African City During the Period of Colonialism from the Perspective of Archival Photograhs, (red.): Hana Horakova, Kataerina Werkman, „African Studies”, vol. 56, Lit Verlag (LIT), Wiedeń,  ss. 207-235, język publikacji: angielski, ISBN 978-3-643-90798-1.

Sudan wyimaginowany – refleksje na temat kształtowania się pojęcia Sudan w okresie wpływów europejskich, „Etnografia Polska, PAN, t.57, Warszawa 2013.

Multi-Dimension Borderness and Urbanization Processes South Sudanese Juba, “Hemispheres”, No. 25, Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN, Warszawa 2010, ISSN 0239-8818, ISBN 978-83-7452-052-2.

Świętość i anomalia. Kobieta bezdzietna wobec procesu społecznej marginalizacji na wsi Sudanu Północnego. W: Role społeczne płci w Afryce Subsaharyjskiej. Red. L. Łykowska. Warszawa 2012, s. 44-57.

Między rzeką a pustynią. Kategoria granicy w kulturze ludowej Sudanu północnego, „Lud”, t.91, 2007, s.169-181, ISSN0076-1435.

Granty krajowe:

2003-2004 grant KBN Wieś połnocnosudańska w aspekcie życia codziennego z perspektywy ostatniego półwiecza (wykonawca).

2007-2008 grant Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (N109 003 31/0210) na realizację projektu badawczego Dżuba – ośrodek kultur i konfliktów. Etnologiczne studium miasta afrykańskiego. Kierownik projektu.

2012-2013 grant w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki MNISW (22H 12 0299 81) na realizację projektu: Sudan jako wielowymiarowe pogranicze – refleksja etnologiczna nad dziedzictwem kulturowym Sudanu po secesji Południa. Kierownik projektu.

Projekty badawcze w ramach programów MNiSW: Nr  grantu: 21H 17 0246 85, Temat: Temat: Jak przeżyć w afrykańskim mieście? – człowiek wobec pograniczności i procesów urbanizacyjnych w południowosudańskiej Dżubie – reedycja monografii i wydanie jej w języku angielskim. Czas realizacji: 26.03.2018 – 25.09.2020, Projekt: indywidualny, kierownik projektu: dr hab. Maciej Kurcz prof. UŚ.

Projekt badawczy NCN: Konkurs opus, nr UMO-2018/29/B/HS3/)2533  Temat: Soba – serce królestwa Alwy. Organizacja przestrzenna średniowiecznej stolicy na Nilem Błękitnym, realizowany przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW Kierownik: dr Mariusz Drzewiecki Projekt realizowany przez: Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW Czas realizacji: 2019-2021. Udział ze str. UŚ: Kurcz M. Rola w projekcie: wykonawca

Projekt badawczy NCN: Konkurs opus: The “Good Shepherd” of Masida. An image in the context of the changing cultural landscape of the Third Cataract of the Nile, realizowany przez Instytut Archeologii UW Kierownik: dr Dobrochna Zielińska, Czas realizacji: 2020-2022. Udział ze str. UŚ: Kurcz M. Rola w projekcie: wykonawca.

Granty europejskie:

2012 Exchange Grant “Nimule – the Gateway to the Southern Sudan  A Man and a Border in South Sudanese City” finansowanego przez European Science Foundation (ESF 3940). Kierownik projektu.

Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych:

 • African Borderlands Research Network
 • European Association of Social Anthropologists 
 • International Society for Ethnology and Folkore
 • International Union of Anthropological and Ethnological Sciences
 • Komisja Etnograficzna PAU
 • Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne
 • Jagiellońskie Centrum Badań Afrykanistycznych
return to top