Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Nauk o Kulturze
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Maciej Kurcz

15.04.2020 - 12:21, aktualizacja 02.02.2023 - 12:51
Redakcja: maciejkurcz

dr hab. Maciej Kurcz, prof. UŚ

e-mail: maciej.kurcz@us.edu.pl

https://orcid.org/0000-0002-9505-7311

Tematyka badawcza:

 • pograniczność (liminalność) w życiu człowieka,
 • etnologia Irackiego Kurdystanu,
 • problematyka etnologiczna krajów globalnego Południa, Sudanu i Sudanu Południowego w szczególności
 • antropologia miasta afrykańskiego
 • etno-archeologia.

Stopnie i tytuły naukowe:

Habilitacja

2013 – Jak przeżyć w afrykańskim mieście. Człowiek wobec pograniczności i procesów urbanizacyjnych w południowosudańskiej Dżubie, Wydział Historyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Doktorat

2004 – Wieś północnosudańska z perspektywy ostatniego półwiecza. Analiza terenowa w aspekcie wybranych sfer życia codziennego mieszkańców doliny Środkowego Nilu (przemiany gospodarki w kontekście ekologicznym, dynamika struktur społecznych, przeobrażenia w dziedzinie obyczajów i praktyk religijnych), Wydział Historyczny, Uniwersytet Jagielloński.

Magisteria

2002 – Grobowce muzułmańskich świętych w Sudanie północnym [archeologia], Wydział Historyczny, Uniwersytet Jagielloński.

2001 – Wioskowy szejch w Sudanie Pólnocnym [etnologia], Wydział Historyczny, Uniwersytet Jagielloński.

Wybrane publikacje:

 1. Doing Fatherhood in the Middle Nile. Fatherhood, Masculinity and Change in Rural Northern Sudan. “Prace Etnograficzne” 2019, nr 3, s. 127-142.
 2. Ferry Crossing, Travelling and Change in the Northern Sudan. “Ethnologia Actualis. The Journal of Ethnographical Research” 2019, vol. 2, s. 1-11.
 3. Sudan’s Tea Ladies and the Legacy of Slavery. “Ethnologia Polona” 2019, nr 40, s. 277-290. DOI 10.23858/EthP40.2019.014
 4. The Image of Omdurman: the Symbolic Role of an African City During the Period of Colonialism from the Perspective of Archival Photograhs. W: Knowledge production in and on Africa, red. Hana Horakova, Kataerina Werkman. Lit Verlag (LIT), Wiedeń 2016, s. 207-235. ISBN 978-3-643-90798-1.
 5. Sudan wyimaginowany – refleksje na temat kształtowania się pojęcia Sudan w okresie wpływów europejskich [Imaginary Sudan – reflections on the formation of the notion of Sudan in the period of European influences]. „Etnografia Polska” 2013, t. 57, z. 1/2, s. 23-44.
 6. Jak przeżyć w afrykańskim mieście? Człowiek wobec pograniczności i procesów urbanizacyjnych w południowosudańskim mieście. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012, 333 ss. ISBN 978-83-226-2076-2.
 7. Świętość i anomalia. Kobieta bezdzietna wobec procesu społecznej marginalizacji na wsi Sudanu Północnego. W: Role społeczne płci w Afryce Subsaharyjskiej, red. Laura Łykowska.  Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2012, s. 44-57.
 8. Multi-Dimension Borderness and Urbanization Processes South Sudanese Juba. “Hemispheres” 2010, nr 25, s. 47-56.
 9. Między rzeką a pustynią. Kategoria granicy w kulturze ludowej Sudanu północnego. „Lud” 2007, t. 91, 2007, s. 169-181.
 10. Za Trzecią Kataraktą. Życie codzienne wsi północnosudańskiej. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 2007, 300 ss. ISBN 978-83-87266-91-2.

Granty i projekty badawcze:

 • 2020-2022 „Dobry Pasterz” z Masida. Obraz w kontekście zmieniającego się krajobrazu kulturowego Trzeciej Katarakty Nilu [The „Good Shepherd” of Masida. An image in the context of the changing cultural landscape of the Third Cataract of the Nile], realizowany przez Instytut Archeologii UW. Kierownik: dr Dobrochna Zielińska [dr hab. Maciej Kurcz, prof. UŚ – wykonawca] grant NCN – OPUS (UMO-2019/35/B/HS3/02440).
 • 2019-2021 Soba – serce królestwa Alwy. Organizacja przestrzenna średniowiecznej stolicy na Nilem Błękitnym [Soba – the Heart of Kingdom of Alwa. The spatial organisation of Soba: a medieval capital on the Blue Nile], realizowany przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW. Kierownik: dr Mariusz Drzewiecki [dr hab. Maciej Kurcz, prof. UŚ – wykonawca] grant NCN – OPUS (UMO-2018/29/B/HS3/02533).
 • 2018-2020 Jak przeżyć w afrykańskim mieście? – człowiek wobec pograniczności i procesów urbanizacyjnych w południowosudańskiej Dżubie [How to survive in an African city? A human in the face of borderlineness and urbanisation in Juba, South Sudan]– reedycja monografii i wydanie jej w języku angielskim. Projekty badawczy w ramach programu MNiSW (21H 17 0246 85).
 • 2012-2013 Sudan jako wielowymiarowe pogranicze – refleksja etnologiczna nad dziedzictwem kulturowym Sudanu po secesji Południa – grant w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki MNISW (22H 12 0299 81).
 • 2012 “Nimule – the Gateway to the Southern Sudan A Man and a Border in South Sudanese City” Exchange Grant finansowany przez European Science Foundation (ESF 3940).
 • 2007-2008 Dżuba – ośrodek kultur i konfliktówEtnologiczne studium miasta afrykańskiego – grant Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (N109 003 31/0210) na realizację projektu badawczego.
 • 2003-2004 Wieś połnocnosudańska w aspekcie życia codziennego z perspektywy ostatniego półwiecza (wykonawca) – grant KBN.

Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych:

 • African Borderlands Research Network,
 • European Association of Social Anthropologists,
 • International Society for Ethnology and Folkore,
 • International Union of Anthropological and Ethnological Sciences,
 • Jagiellońskie Centrum Badań Afrykanistycznych,
 • Komisja Etnograficzna PAU,
 • Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne.

Maciej Kurcz, PhD, DLitt
Associate Professor in the Institute of Culture Studies, the University of Silesia in Katowice

The Faculty of Arts and Educational Science in Cieszyn

maciej.kurcz@us.edu.pl

ORCID 0000-0002-9505-7311

Research interests:

 • borderlineness,
 • culture dynamics in modern Africa (rural societies and urban centres),
 • ethno-archeology,
 • ethnology,
 • ethnographic research especially Sudan and South Sudan (the spatial organisation of medieval Soba in Sudan),
 • urban studies of african cities.

Selected publications:

 1. Urban Now : a human in the face of borderlineness and urbanisation in Juba, South Sudan [english re-edition of Jak przeżyć w afrykańskim mieście? : człowiek wobec pograniczności oraz procesów urbanizacyjnych w południowosudańskiej Dżubie]. Peter Lang GmbH, Berlin 2021, 272 pages. ISBN 978-3-631-81988-3.
 2. Doing Fatherhood in the Middle Nile. Fatherhood, Masculinity and Change in Rural Northern Sudan. “Prace Etnograficzne” 2019, vol. 47, no. 3, pp. 127-142.
 3. Ferry Crossing, Travelling and Change in the Northern Sudan. “Ethnologia Actualis. The Journal of Ethnographical Research” 2019, vol. 2, pp. 1-11.
 4. Sudan`s Tea Ladies and the Legacy of Slavery. “Ethnologia Polona” 2019, no. 40, pp. 277-290. DOI 10.23858/EthP40.2019
 5. „Ostatni prom na Nilu” : kultura podróżowania a zjawisko rzecznej przeprawy promowej w północnym Sudanie [”Last Ferry on the Nile”. Travelling Practices and the River Crossing Phenomenon in Northern Sudan]. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne” 2018, no. 1, pp. 77-87.
 6. The Image of Omdurman: the Symbolic Role of an African City During the Period of Colonialism from the Perspective of Archival Photograhs. W: Knowledge production in and on Africa, red. Hana Horakova, Kataerina Werkman. Lit Verlag (LIT), Wiedeń 2016, s. 207-235. ISBN 978-3-643-90798-1.
 7. Sudan wyimaginowany – refleksje na temat kształtowania się pojęcia Sudan w okresie wpływów europejskich [Imaginary Sudan – reflections on the formation of the notion of Sudan in the period of European influences]. „Etnografia Polska” 2013, vol. 57, z. 1/2, pp. 23-44.
 8. Multi-Dimension Borderness and Urbanization Processes South Sudanese Juba. “Hemispheres” 2010, no. 25, pp. 47-56.

 

Maciej Kucz - zdjęcie profilowe

return to top