Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Nauk o Kulturze
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Magdalena Figzał-Janikowska

15.04.2020 - 10:55, aktualizacja 12.05.2022 - 13:04
Redakcja: am

dr Magdalena Figzał-Janikowska

e-mail: magdalena.figzal@us.edu.pl

https://orcid.org/0000-0002-6913-2648

Tematyka badawcza:

 • strategie inscenizacyjne w teatrze najnowszym,
 • muzyka sceniczna,
 • eksperymentalny teatr muzyczny.

Stopnie i tytuły naukowe:

Doktorat

2016 – Przestrzenie muzyczne w polskim teatrze współczesnym, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Magisterium

2009 – Funkcja muzyki w spektaklach Krzysztofa Warlikowskiego, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Wybrane publikacje: 

 1. Pisanie dla sceny – narracje współczesnego teatru, red. Magdalena Figzał-Janikowska, Aneta Głowacka, Beata Popczyk-Szczęsna, Ewa Wąchocka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2019, ss. 432. ISBN 978-83-226-3507-0.
 2. Przestrzenie muzyczne w polskim teatrze współczesnym. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2017, ss. 282. ISBN 978-83-226-3163-8.
 3. The Circle of Outcasts: Krzysztof Warlikowski’s ‘African Tales by Shakespeare’. W: Cervantes, Shakespeare y la Edad de Oro de la escena, eds. Jorge Braga Riera, Javier J. González Martínez, Miguel Sanz Jiménez. Fundación Universitaria Española, Madrid 2018, s. 619-631.
 4. The Experience of Melancholy in ‘Domestic Comedies’ by Hanoch Levin. „Books Now. Gdansk Journal of Humanities” 2018, nr 9, s. 67-78.
 5. Muzyka a gest performatywny w przedstawieniach Krzysztofa Warlikowskiego. W: Ciało – muzyka – performans, red. Jacek Mikołajczyk, Maria Popczyk. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, s. 250-265.
 6. O autonomizacji przestrzeni dźwiękowej w teatrze współczesnym. W: Przestrzenie autonomii – sztuka, filozofia, kultura, red. Teresa Pękala, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017, s. 311-325.
 7. Najnowszy teatr polski wobec mediatyzacji życia publicznego i prywatnego. W: Intymne – prywatne – publiczne, red. Ewa Wąchocka, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, s. 175-194.
 8. Dramat i doświadczenie, red. Magdalena Figzał, Beata Popczyk-Szczęsna. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, ss. 486. ISBN 978-83-226-2283-4.
 9. Muzyka teatralna i jej wymiar performatywny. W: Zwrot performatywny w estetyce, red. Lilianna Bieszczad. Wydawnictwo Libron, Kraków 2013, s. 183-194.
 10. Współczesna polska muzyka teatralna. „Postscriptum Polonistyczne” 2011, nr 2, s. 95-109.

Magdalena Figzał-Janikowska, PhD
Assistant Professor in the Institute of Culture Studies, the University of Silesia in Katowice

magdalena.figzal@us.edu.pl

ORCID 0000-0002-6913-2648

https://scholar.google.com/citations?user=c_5nynsAAAAJ&hl=pl

https://silesian.academia.edu/MagdalenaFigzał

https://www.researchgate.net/profile/Magdalena-Figzal-Janikowska

Research interests:

 • intermediality of modern theater,
 • artistic performance and the art of participation,
 • stage music,
 • performative archives.

Selected publications:

 1. Między ciałem a dźwiękiem: teatr Wojtka Blecharza [Between the body and the sound: Wojtek Blecharz’s theater]. “Didaskalia” 2020, no. 160, pp. 1-27.
 2. Od rytmizacji do oper i baletów: wokół muzycznych inscenizacji Jana Dormana [From the rhythmization to operas and ballets: On Jan Dorman’s musical stage productions]. “Pamiętnik Teatralny” 2019, vol. 68, issue 3-4, pp. 141-160.
 3. “Przepisywanie” dramatu jako przykład transferu literackich mitó[“Rewriting” the drama as an example of the transfer of literary myths]. “Er(r)go” 2019, no. 39, pp. 25-38.
 4. The Circle of Outcasts: Krzysztof Warlikowski’s ‘African Tales by Shakespeare’. In: Cervantes, Shakespeare y la Edad de Oro de la escena. Eds. Jorge Braga Riera, Javier J. González Martínez, Miguel Sanz Jiménez. Fundación Universitaria Española, Madrid 2018, pp. 619-631.
 5. Przestrzenie muzyczne w polskim teatrze współczesnym [Musical spaces in modern Polish theater]. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2017, 282 pages. ISBN 978-83-226-3163-8.

Fellowships and grants:

 • Performanse plastyczne Władysława Hasiora [Władysław Hasior’s plastic performances] (research project manager; the 4th Publishing Competition; the Zbigniew Raszewski Theater Institute in Warsaw; August 2020 – present).
 • Muzyczny ślad Krakowa [The musical trace of Kraków] (research team participant; the Kraków Culture Center; the Program “Kultura w sieci” NCK; May 2020 – present).
 • Dorman. Archiwum Otwarte [Dorman. The open archive] (resident, research team participant) — research project realized in the Zbigniew Raszewski Theater Institute in Warsaw; financed by MKiDN, May 2018 – December 2019).

Academic outreach and engagement:

 • Performanse plastyczne Władysława Hasiora – a series of lectures, as part of the research project realized in the Zbigniew Raszewski Theater Institute in Warsaw. Duration: August 2020 – March 2021.
 • Publications Spacerownik. Kraków Tadeusza Kantora (2019) oraz A Walking Guide. Cracow of Tadeusz Kantor (2020), published by Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora „Cricoteka” in Kraków. Author: Magdalena Figzał-Janikowska.
 • A series of education projects realized in the programs “Laboratorium w Archiwum” and “Laboratorium sceny”, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora „Cricoteka” in Kraków (e.g. Spacer krakowskim śladami Tadeusza Kantora; Muzyczne klisze pamięci; Muzyczne źródła pamięci). Duration: 2017 – 2020.

 

Magdalena Figzał-Janikowska - zdjęcie profilowe

return to top