Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Kulturze

Magdalena Figzał-Janikowska

15.04.2020 - 10:55, aktualizacja 02.07.2020 - 11:04
Redakcja: an

Magdalena Figzał-Janikowska - zdjęcie profilowedr Magdalena Figzał-Janikowska
e-mail: magdalena.figzal@us.edu.pl

Tematyka badawcza:

 • strategie inscenizacyjne w teatrze najnowszym,
 • muzyka sceniczna,
 • eksperymentalny teatr muzyczny.

Stopnie i tytuły naukowe:

Doktorat

2016 – Przestrzenie muzyczne w polskim teatrze współczesnym, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Magisterium

2009 – Funkcja muzyki w spektaklach Krzysztofa Warlikowskiego, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Wybrane publikacje: 

 1. Pisanie dla sceny – narracje współczesnego teatru, red. M. Figzał-Janikowska, A. Głowacka, B. Popczyk-Szczęsna, E. Wąchocka, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2019, ss. 432.
 2. Przestrzenie muzyczne w polskim teatrze współczesnym, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2017, ss. 282. ISBN 978-83-226-3163-8.
 3. Dramat i doświadczenie, red. M. Figzał, B. Popczyk-Szczęsna, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2014, ss. 486.
 4. The Circle of Outcasts: Krzysztof Warlikowski’s ‘African Tales by Shakespeare’, [in:] Cervantes, Shakespeare y la Edad de Oro de la escena, eds. Jorge Braga Riera, Javier J. González Martínez, Miguel Sanz Jiménez, Fundación Universitaria Española, Madrid 2018.
 5. The Experience of Melancholy in ‘Domestic Comedies’ by Hanoch Levin, „Books Now. Gdansk Journal of Humanities” 2018, nr 9, s. 67-78.
 6. Muzyka a gest performatywny w przedstawieniach Krzysztofa Warlikowskiego, [w:] Ciało – muzyka – performans, red. J. Mikołajczyk, M. Popczyk. Wydawnictwo UŚ, Katowice 2017, s. 250-265.
 7. O autonomizacji przestrzeni dźwiękowej w teatrze współczesnym, w: Przestrzenie autonomii – sztuka, filozofia, kultura, red. T. Pękala, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017, s. 311-325.
 8. Najnowszy teatr polski wobec mediatyzacji życia publicznego i prywatnego, [w:] Intymne – prywatne – publiczne, red. E. Wąchocka, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2015, s. 175-194.
 9. Muzyka teatralna i jej wymiar performatywny, [w:] Zwrot performatywny w estetyce, red. L. Bieszczad, Wydawnictwo Libron, Kraków 2013, s. 183-194.
 10. Współczesna polska muzyka teatralna, „Postscriptum Polonistyczne” 2011, nr 2, s. 95-109.
return to top