Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Kulturze

Magdalena Szalbot

15.04.2020 - 14:02, aktualizacja 02.07.2020 - 11:35
Redakcja: an

Magdalena Szalbot - zdjęcie profilowedr Magdalena Szalbot
e-mail: magdalena.szalbot@us.edu.pl

Tematyka badawcza:

 • ludyczne aspekty kultur dawnych i współczesnych,
 • rekonstrukcja i reintrodukcja tradycyjnych zabawek, gier, zabaw i sportów,
 • antropologia miasta,
 • problematyka pogranicza i wielokulturowości, w tym szczególnie – miast podzielonych granicą.

Stopnie i tytuły naukowe:

Doktorat

2007 –  Miejskie przestrzenie ludyczne. Etnologiczne studium miejskich przestrzeni zabawowych ze szczególnym uwzględnieniem przypadku miast średniej wielkości z pogranicza polsko-czeskiego: Cieszyna i Czeskiego Cieszyna, Wydział Historyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań).

Magisterium

2000 – Społeczno-kulturowe funkcje i znaczenie centrum miasta. Przykład Cieszyna, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, Uniwersytet Śląski (Cieszyn).

Wybrane publikacje:

 1. Toys within the collections of selected Cieszyn Silesia museums as a source of knowledge of the former ludic culture of the youngest inhabitants of the region // Muzeol. Kult. Dedičstvo. – 2019, č. 2, s. 63-76.
 2. “Taming” borders : actions taken within the border areas in selected European twin cities // Nauk. Uniw. Jagiell., Pr. Etnogr. – 2017, nr 2, s. 255-275.
 3. W stronę ekologii muzeum // W: Ekologia kulturowa : perspektywy i interpretacje. – Katowice : Uniwersytet Śląski, 2016. – S. 163-174. – ISBN 978-83-65579-00-3.
 4. Animal ludens? : pet toys in the consumer society // W: Contemporary Homo Ludens. – Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2016. – S. 188-200. – ISBN 978-1-4438-9698-6.
 5. Ludicity of the culture of urban consumerist society // W: Dilemmas of old and contemporary culture in ethnographical and anthropological discourse. – Cieszyn : University of Silesia in Katowice, 2011. – S. 83-91.
 6. Społeczno-kulturowa specyfika przygranicznych miast podwójnych Europy jako problem badawczy // Stud. Etnol. Antropol. – T. 11 (2011), s. 141-152.
 7. Zabawki dorosłych, czyli przyjemności życia codziennego // W: O rozkoszach wszelakich… : od przyjemności do ekstazy w kontekstach kultury. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2011. – S. 295-312.
 8. Przygraniczna dwudzielność Cieszyna i Czeskiego Cieszyna a życie codzienne mieszkańców Śląska Cieszyńskiego // W: Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego na Śląsku Cieszyńskim. – Cieszyn : Offsetdruk i media, 2010. – S. 41-52. – ISBN 978-83-60431-52-8.
 9. Urban Ludic Spaces – an attempt at typologization // Phys. Cult. Tour. – 2009, nr 2, s. 167-171.
 10. Współczesne zabawy i rozrywki miejskie a kontakty mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego : na przykładzie Cieszyna i Czeskiego Cieszyna // Zabawy Zabaw. – 2006, nr 1-4, s. 133-146.

Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Ludoznawcze (od 2010),
 • Sekcja Muzealna przy ZG PTL (od 2012),
 • Polskie Towarzystwo Badania Gier (od 2018).
return to top