Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Nauk o Kulturze
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Magdalena Szalbot

15.04.2020 - 14:02, aktualizacja 02.02.2023 - 14:43
Redakcja: am

dr Magdalena Szalbot

e-mail: magdalena.szalbot@us.edu.pl

https://orcid.org/0000-0002-3915-2541

Tematyka badawcza:

 • ludyzm, gry i zabawy tradycyjne,
 • antropologia miasta,
 • etniczność,
 • migracja,
 • popkultura,
 • konsumpcjonizm,
 • pogranicze i wielokulturowość.

Stopnie i tytuły naukowe:

Doktorat

2007 –  Miejskie przestrzenie ludyczne. Etnologiczne studium miejskich przestrzeni zabawowych ze szczególnym uwzględnieniem przypadku miast średniej wielkości z pogranicza polsko-czeskiego: Cieszyna i Czeskiego Cieszyna, Wydział Historyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań).

Magisterium

2000 – Społeczno-kulturowe funkcje i znaczenie centrum miasta. Przykład Cieszyna, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, Uniwersytet Śląski (Cieszyn).

Wybrane publikacje:

 1. Photographs from Digital Archives of the Polish Ethnographic Atlas as a source of knowledge about rural children’s toys and games in the years 1954-1971. „Etnografia Polska” 2021, z. 1/2, s. 147-167.
 2. Toys within the collections of selected Cieszyn Silesia museums as a source of knowledge of the former ludic culture of the youngest inhabitants of the region. „Muzeológia a kultúrne dedičstvo” 2019, č. 2, s. 63-76.
 3. “Taming” borders : actions taken within the border areas in selected European twin cities. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Etnograficzne” 2017, nr 2, s. 255-275.
 4. W stronę ekologii muzeum. W: Ekologia kulturowa : perspektywy i interpretacje. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, s. 163-174.
 5. Animal ludens? : pet toys in the consumer society. W: Contemporary Homo Ludens. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2016, s. 188-200.
 6. Społeczno-kulturowa specyfika przygranicznych miast podwójnych Europy jako problem badawczy. „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” 2011. T. 11, s. 141-152.
 7. Zabawki dorosłych, czyli przyjemności życia codziennego. W: O rozkoszach wszelakich… : od przyjemności do ekstazy w kontekstach kultury. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011, s. 295-312.
 8. Przygraniczna dwudzielność Cieszyna i Czeskiego Cieszyna a życie codzienne mieszkańców Śląska Cieszyńskiego. W: Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego na Śląsku Cieszyńskim. Offsetdruk i media, Cieszyn 2010, s. 41-52.
 9. Urban Ludic Spaces – an attempt at typologization. „Studies in Physical Culture and Tourism” 2009, nr 2, s. 167-171.
 10. Współczesne zabawy i rozrywki miejskie a kontakty mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego : na przykładzie Cieszyna i Czeskiego Cieszyna. „Zabawy i Zabawki” 2006, nr 1-4, s. 133-146.

Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Ludoznawcze (od 2010),
 • Sekcja Muzealna przy ZG PTL (od 2012),
 • Polskie Towarzystwo Badania Gier (od 2018).

Magdalena Szalbot, PhD
Assistant Professor in the Institute of Culture Studies, the University of Silesia in Katowice

The Faculty of Arts and Educational Science

magdalena.szalbot@us.edu.pl

ORCID 0000-0002-3915-2541

https://www.researchgate.net/profile/Magdalena_Szalbot

https://scholar.google.pl/citations?user=srjytTYAAAAJ&hl=pl&oi=ao

Research interests:

 • anthropology of play,
 • traditional sports and games,
 • urban ethnology,
 • anthropology of play,
 • media,
 • ethnicity,
 • border and migration studies.

Recent publications: 

 1. “Studia Etnologiczne i Antropologiczne” [Ethnological and anthropological studies] 2020, vol. 20, 178 pages [co-editor Agnieszka Pieńczak].
 2. “Studia Etnologiczne i Antropologiczne” [Ethnological and anthropological studies] 2019, vol. 19, 202 pages [co-editor Agnieszka Pieńczak].
 3. Toys within the collections of selected Cieszyn Silesia museums as a source of knowledge of the former ludic culture of the youngest inhabitants of the region. “Muzeologia a Kulturne Dedičstvo” 2019, no. 2, pp. 63-76.
 4. Zabawa „all inclusive”: zapotrzebowanie polskiego społeczeństwa konsumpcyjnego na formy zorganizowanej rozrywki w zagranicznych ośrodkach wypoczynkowych [The “all inclusive” play: the demand of Polish consumer society for organized entertainment forms in foreign holiday resorts]. „Zabawy i Zabawki. Studia Antropologiczne” 2018, no. 16, pp. 123-136.
 5. Taming” borders: actions taken within the border areas in selected European twin cities . “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Etnograficzne” 2017, no 2, pp. 255-275.

Research grants:

 • Ekologia kulturowa – specjalność na kierunku etnologia, studia II stopnia [Cultural Ecology – Specialization at the Field of Ethnology, Master Degree Programme], Programme Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy: Rozwój Polskich Uczelni, FSS/2014/HEI/W/0075, project supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants and co-financed by the Polish funds (the project coordinator 1 January 2015 – 15 May 2016).
 • NAWA-PROM: Non-competition project of the Polish National Agency for Academic Exchange “International scholarship exchange of PhD candidates and academic staff”, project No. POWR.03.03.00-IP.08-00-P13/18, implemented under Measure: 3.3 Internationalisation of Polish higher education, OP KED. Co-financing agreement no.: PPI/PRO/2018/1/00029/U/001 (participant of PROM program, co-financed by the European Union under the European Social Fund, the Knowledge Education Development – POWER Operational Program, April – May 2019).

Academic outreach and engagement:

 1. Faculty Erasmus+ Coordinator on the Faculty of Ethnology and Educational Sciences in Cieszyn (2016-2020).
 2. Spotkania Cieszyńskiej Rady Młodych Klimatu [Meetings of the Cieszyn Youth Council for Climate], expert and scientific consultant (since 25 November 2019).
 3. The workshop (entitled : “Traditional Polish Folk Games”; “Escaperoom”) for children and adolescents, organizer, the Silesian Science Festival, in 2017, 2018, 2019 and 2020.

 

Magdalena Szalbot - zdjęcie profilowe

return to top