Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Nauk o Kulturze
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Małgorzata Krakowiak

15.04.2020 - 12:16, aktualizacja 13.05.2022 - 11:28
Redakcja: am

dr hab. Małgorzata Krakowiak, prof. UŚ

e-mail: malgorzata.krakowiak@us.edu.pl

https://orcid.org/0000-0002-5223-2626

Tematyka badawcza:

 • esej literacki,
 • przemiany krytyki literackiej w ujęciu historycznym i opisowym,
 • problematyka aksjologiczna i historiozoficzna w literaturze i sztuce XX i XXI wieku,
 • zagadnienia kulturowych mitów współczesności.

Stopnie i tytuły naukowe:

Habilitacja

2013 – Mierzenie się z esejem. Studia nad polskimi badaniami eseju literackiego, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Doktorat

1999 – Krytyka literacka Kazimierza Wyki do roku 1948, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Magisterium

1991 – Sztuka eseju Jerzego Stempowskiego, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Wybrane publikacje:

 1. „Bezsporny sens sztuki” według Józefa Czapskiego. W: Granit i tęcza. Dzieła i osobowość Józefa Czapskiego, red. Anna Pilch, Anna Włodarczyk. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019, s. 21-31. ISBN 978-83-233-4577-0.
 2. Eseiści contra świat zburzonych paradygmatów (Stempowski – Wittlin – Miciński). „Sensus Historiae” 2018, nr 2, s. 85-102.
 3. O obowiązku szukania. Wybory światopoglądowe polskich pisarzy z XX stulecia. Wydawnictwo LTW, Łomianki 2018, ss. 328. ISBN 978-83-7565-588-9.
 4. „Śmierć pochłonięta przez życie”. Jan Józef Szczepański i śmierć – raz jeszcze. „Humaniora. Czasopismo internetowe” 2018, nr 4, s. 55-70.
 5. Uświadomienie straty jako element sensotwórczy (na podstawie wybranych świadectw literackich: Różewicz – Stasiuk – Wicha). „Sensus Historiae” 2018, nr 3, s. 135-149.
 6. Jan Błoński. Paradygmat postępowania krytyka literackiego. W: „Ja” w przestrzeniach aksjologicznych. Z problematyki podmiotowości w literaturze XIX – XXI wieku, red. Leszek Zwierzyński, Monika Wiszniowska, Paweł Paszek. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, s. 234-256. ISBN 978-83-226-3304-5.
 7. Niemota doświadczających? Uwagi o kilku tekstach wojennych. W: Anatomia strachu. Strach, lęk i ich oblicza we współczesnej kulturze, red. nauk. Bogusława Bodzioch-Bryła, Lilianna Dorak-Wojakowska. Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, Kraków 2017, s. 209-223. ISBN 978-83-7614-340-8.
 8. Głębokie szczeliny doczesności. Andrzej Stasiuk wobec śmierci. „Kultura – Media – Teologia” 2016, nr 26, s. 9-23.
 9. Reprezentatywna mikroskala? Rozważania o tożsamości lokalnej mieszkańców Czeladzi z racji udziału ich przedstawicieli w bitwie o Monte Cassino, red. Małgorzata Krakowiak, Aleksandra Dębska-Kossakowska. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, ss. 384. ISBN 978-83-8012-832-3.

Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych:

 • Komisja Historycznoliteracka Oddział w Katowicach,
 • Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza,
 • Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze.

Małgorzata Krakowiak, PhD, DLitt
Associate Professor in the Institute of Culture Studies, the University of Silesia in Katowice

malgorzata.krakowiak@us.edu.pl

ORCID 0000-0002-5223-2626

https://scholar.google.com/citations?user=q5if3BoAAAAJ&hl=pl

https://www.researchgate.net/profile/Malgorzata-Krakowiak

https://independent.academia.edu/MalgorzataKrakowiakUS

Research interests:

 • Polish literary essay,
 • changes in literary criticism in historical and descriptive perspectives,
 • axiological and historiosophical problems in literature and art of the 20th and 21st centuries,
 • cultural myths of modernity.

Selected publications:

 1. Kresy: bezkresy, bezkresowisko [Borderlands: Boundlessness, endlessness]. “Wschodni Rocznik Humanistyczny” 2020, no. 3, pp. 287 – 303.
 2. O obowiązku szukania. Wybory światopoglądowe pisarzy polskich z XX stulecia [On the obligation to search. Worldview choices of Polish writers in the 20th century]. Wydawnictwo LTW. Łomianki 2018, 328 pages. ISBN 978-83-7565-588-9.
 3. Mierzenie się z esejem. Studia nad polskimi badaniami eseju literackiego [Pitting oneself against the essay. Studies of the Polish research on literary essay]. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2012, 290 pages. ISBN 978-83-226-2147-9.
 4. Katastrofizm – personalizm – realizm. O krytyce literackiej Kazimierza Wyki w latach 1932 – 1948 [Catastrophism — personalism — realism. On Kazimierz Wyka’s literary criticism in 1932-1948]. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”. Kraków 2001, 347 pages. ISBN 83-7052-601-2.
 5. Antologia polskiego eseju literackiego : w opracowaniu szkolnym [An anthology of Polish literary essays : in school elaboration] [co-authors: Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Bogdan Zeler]. Wydawnictwo „Książnica”. Katowice 1998, 257 pages. ISBN 83-7132-121-X.

Academic outreach and engagement:

Project, “Reprezentatywna mikroskala” [A representative micro-scale] (2015-2016) – research on and popularization of the group identity of the local community of Czeladź (two academic conferences; historical and literary competition for school students at all levels; multi-author monograph: Reprezentatywna mikroskala? Rozważania o tożsamości lokalnej mieszkańców Czeladzi z racji udziału ich przedstawicieli w bitwie o Monte Cassino [A representative micro-scale? Reflections on the local identity of Czeladź inhabitants because of their representatives’ participation in the Monte Cassino battle], eds. Małgorzata Krakowiak, Aleksandra Dębska-Kossakowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016; book promotion connected with a series of popular science lectures prepared by the members of the faculty.

return to top