Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Kulturze

Małgorzata Krakowiak

15.04.2020 - 12:16, aktualizacja 02.06.2020 - 13:07
Redakcja: an

dr hab. Małgorzata Krakowiak, prof. UŚ
e-mail: malgorzata.krakowiak@us.edu.pl

Tematyka badawcza:

 • esej literacki,
 • przemiany krytyki literackiej w ujęciu historycznym i opisowym,
 • problematyka aksjologiczna i historiozoficzna w literaturze i sztuce XX i XXI wieku,
 • zagadnienia kulturowych mitów współczesności.

Stopnie i tytuły naukowe:

Habilitacja

2013 – Mierzenie się z esejem. Studia nad polskimi badaniami eseju literackiego, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Doktorat

1999 – Krytyka literacka Kazimierza Wyki do roku 1948, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Magisterium

1991 – Sztuka eseju Jerzego Stempowskiego, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Wybrane publikacje:

 1. Reprezentatywna mikroskala? Rozważania o tożsamości lokalnej mieszkańców Czeladzi z racji udziału ich przedstawicieli w bitwie o Monte Cassino, pod red. M. Krakowiak i A. Dębskiej-Kossakowskiej, Katowice: Wydawnictwo UŚ, 2016, 384 s. ISBN 978-83-8012-832-3.
 2. O obowiązku szukania. Wybory światopoglądowe polskich pisarzy z XX stulecia, Łomianki: LTW, 2018, 326 s. ISBN 978-83-7565-588-9.
 3. Niemota doświadczających? Uwagi o kilku tekstach wojennych, w: Anatomia strachu. Strach, lęk i ich oblicza we współczesnej kulturze, red. nauk. B. Bodzioch-Bryła, L. Dorak-Wojakowska, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, 2017, s. 209-223, ISBN 978-83-7614-340-8.
 4. Jan Błoński. Paradygmat postępowania krytyka literackiego, w: „Ja” w przestrzeniach aksjologicznych. Z problematyki podmiotowości w literaturze XIX – XXI wieku, pod red. L. Zwierzyńskiego, M. Wiszniowskiej i P. Paszka, Katowice: Wydawnictwo UŚ, 2017, s. 234-256, ISBN 978-83-226-3304-5.
 5. Bezsporny sens sztuki” według Józefa Czapskiego, w: Granit i tęcza. Dzieła i osobowość Józefa Czapskiego, red. A. Pilch i A. Włodarczyk, Kraków: Wydawnictwo UJ, 2019, s. 21-31, ISBN 978-83-233-4577-0; ISBN 978-83-233-9934-6 (e-book).
 6. Głębokie szczeliny doczesności. Andrzej Stasiuk wobec śmierci, „Kultura – Media – Teologia” 2016, nr 26, s. 9-23.
 7. Eseiści contra świat zburzonych paradygmatów (Stempowski – Wittlin – Miciński), „Sensus Historiae” Vol. XXXI, 2018, nr 2, s. 85-102.
 8. Uświadomienie straty jako element sensotwórczy (na podstawie wybranych świadectw literackich: Różewicz – Stasiuk – Wicha), „Sensus Historiae” Vol. XXXII, 2018, nr 3, s. 135-149.
 9. „Śmierć pochłonięta przez życie”. Jan Józef Szczepański i śmierć – raz jeszcze, „Humaniora. Czasopismo internetowe” 2018, nr 4, s. 55-70.

Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych:

 • Komisja Historycznoliteracka Oddział w Katowicach,
 • Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza,
 • Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze.
return to top