Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Kulturze

Marek Pacukiewicz

15.04.2020 - 13:00, aktualizacja 12.05.2020 - 13:05
Redakcja: an

Marek Pacukiewicz - zdjęcie profilowedr hab. Marek Pacukiewicz, prof. UŚ
e-mail: marek.pacukiewicz@us.edu.pl

Tematyka badawcza:

  • teoria kultury,
  • historia antropologii kulturowej,
  • kulturowa antropologia literatury (Joseph Conrad),
  • kulturowe taksonomie, współczesne mitologie (yeti),
  • krajobraz kulturowy oraz antropologia sztuki.

Stopnie i tytuły naukowe:

Habilitacja

2014 – Grań kultury. Transgresje alpinizmu, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski

Doktorat

2006 – Dyskurs antropologiczny w pisarstwie Josepha Conrada, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski

Magisterium

2002 – Podróż do jądra ciemności czy ku granicom kultury? „Uczestniczące” i „rozumiejące” bycie w kulturze w świetle badań terenowych w środowisku himalaistów i alpinistów na terenie Śląska, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Wybrane publikacje:

  1. Dyskurs antropologiczny w pisarstwie Josepha Conrada. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, 2008, ss. 300. ISBN 978-83-242-0821-0.
  2. Grań kultury : transgresje alpinizmu. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, 2012, ss. 290. ISBN 978-83-242-1788-5
  3. „Laboratorium Kultury”, red. M. Pacukiewicz, A. Pisarek (numer monograficzny poświęcony Bronisławowi Malinowskiemu), nr 2 (2013), ss. 294.
  4. „Laboratorium Kultury”, red. M. Pacukiewicz, M. Kołodziej (numer monograficzny poświęcony Janowi Czekanowskiemu), nr 6 (2017), ss. 272.
  5. Badanie kultury. Ludzie, projekty, realizacje, red. A. Gomóła, M. Pacukiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, ss. 344. ISBN: 978-83-8012-867-5.
return to top