Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Kulturze

Marlena Gęborska

15.04.2020 - 11:05, aktualizacja 02.06.2020 - 11:59
Redakcja: an

Marlena Gęborska - zdjęcie profilowedr Marlena Gęborska
e-mail: marlena.geborska@us.edu.pl

Tematyka badawcza:

 • języki informacyjno-wyszukiwawcze, opracowanie rzeczowe,
 • e-learning, gamifikacja i formuła social learning,
 • media transmisyjne, protokoły komunikacyjne, konfiguracja interfejsów sieciowych,
 • prakseologiczne podstawy zarządzania organizacją,
 • działalność instytucji kultury,
 • modele bibliotek promujących książkę dziecięcą,
 • literatura dla dzieci i młodzieży.

Stopnie i tytuły naukowe:

Doktorat

2017 – Model biblioteki aktywnie promującej książkę dziecięcą, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Wybrane publikacje:

 1. Model biblioteki aktywnie promującej książkę dziecięcą. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2019. ISBN: 978-83-226-3607-7, ss. 395.
 2. Biblioteka aktywnie promująca książkę dziecięcą. Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP. Warszawa 2018. ISBN: 978-83-65741-16-5, ss. 280.
 3. Bariery w procesie planowania – prakseologiczne podstawy zarządzania organizacją. „Nowa Biblioteka” 2014, nr 1, s. 33-59.
 4. Proza fantastycznonaukowa w PRL. W: Literatura dla dzieci i młodzieży (1945-1989). T.4. Pod red. K. Heskiej-Kwaśniewicz i K. Tałuć. Katowice: Wydawnictwo UŚ 2014, 158-175.
 5. Laureaci nagród państwowych w okresie PRL. W: Literatura dla dzieci i młodzieży (1945-1989). T. 3. Pod red. K. Heskiej-Kwaśniewicz i K. Tałuć. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013, s. 190-218.
 6. Dekada e-learningu w Polsce. „Bibliotheca Nostra” 2012, nr 4 (30), s. 10-27.
 7. Książka czy komputer? Czyli o wyborach bohaterów literackich i stereotypie książki w literaturze dla dzieci i młodzieży XXI wieku. „Nowa Biblioteka” 2011, nr 2, s. 41-58.
 8. W świecie wróżek, elfów i tajemniczych ogrodów – Agnieszka Tyszka dla najmłodszych odbiorców. „Guliwer. Czasopismo o książce dla dziecka” 2010, nr 1, s. 71-78.
 9. Bibliografie i wykazy, m.in.: Opracowania ogólne i encyklopedyczne, słowniki, informatory, nauka o książce. W: Bibliotekarstwo. Pod red. A. Tokarskiej. Warszawa: Wydawnictwo SBP 2013, s. 691-697 ; Bibliografia czasopism i innych wydawnictw ciągłych. W: Bibliotekarstwo. Pod red. A. Tokarskiej. Warszawa: Wydawnictwo SBP 2013, s. 698-707.
 10. Indeksy przedmiotowe i osobowe przygotowywane do publikacji, takich jak: Zarządzanie biblioteką. Pod red. M. Wojciechowskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP 2019, s. 670-685 ; Nauka o informacji. Pod red. W. Babika. Warszawa: Wydawnictwo SBP 2016, s. 697-714 ; Bibliotekarstwo. Pod red. A. Tokarskiej. Warszawa: Wydawnictwo SBP 2013, s. 713-727.
return to top