Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Kulturze

Matylda Sęk-Iwanek

15.04.2020 - 13:49, aktualizacja 11.05.2020 - 12:46
Redakcja: an

dr Matylda Sęk-Iwanek
e-mail:  matylda.sek@us.edu.pl

Tematyka badawcza:

 • komunikacja wizualna (ikonotekst i komiks),
 • antropologia miasta,
 • komunikacja niewerbalna,
 • animacja kultury i kultura popularna.

Stopnie i tytuły naukowe:

Doktorat

2018 – Pejzaże miasta w komiksie, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Magisterium

2006 – Miasto i miejskość w najmłodszej poezji Górnego Śląska i Zagłębia, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Wybrane publikacje:

 1. Miejska poezja. Szkic o obecności miasta w najmłodszej poezji Górnego Śląska i Zagłębia [w:] “Transformacje. Pismo interdyscyplinarne”, 2010, nr 1/2, s. 196-213.
 2. Dylematy tożsamości w dobie konwergencji mediów. Szkic o zagubionym konsumencie [w:] Konwergencja mediów masowych i jej skutki dla współczesnego dziennikarstwa, red. Z. Oniszczuk, M. Wielopolska-Szymura, t. 1, Katowice 2012, s. 265-280. ISBN 978-83-61975-84-7.
 3. Herbata chińska i sztuka japońska to dwie rzeczy odrębne. „Zeszyty Komiksowe”, nr 13 : Manga.pl, 2012.
 4. Podróż do Gotham City. „Zeszyty Komiksowe” nr 15 : Batman, 2013.
 5. Od komiksu prasowego do webkomiksu : szkic o historii gatunku i jego transformacjach [w:] Od dziennikarstwa tradycyjnego do mobilnego, red. M. Gierula i M. Jachimowski, Sosnowiec 2014, s. 91-100. ISBN 978-83-61991-67-0.
 6. Percepcja miast w komiksach w perspektywie ponowoczesnych wzorów osobowości [w:] Komiks i jego konteksty, red. I. Kiec i M. Traczyk, Poznań 2014, s. 49-62. ISBN 978-83-939707-0-4.
 7. Nowe dziennikarstwo – comics journalism [w:] Systemy medialne w dobie cyfryzacji. Kierunki i skala przemian, red. Zbigniew Oniszczuk, Katowice 2015s. 141-152. ISBN 978-83-8012-570-4.
 8. Liberackie obrazy słowa [w:] Dyskursy widzialności. Słowa a obrazy, red. M. Sęk-Iwanek i P. Sarna, Katowice 2016, s. 15-29. ISBN 978-83-8012-986-3.
 9. Dyskursy widzialności. Słowa a obrazy, red. M. Sęk-Iwanek i P. Sarna, Katowice 2016, ss. 243. ISBN 978-83-8012-986-3.
 10. Obrazy wojny w powieści graficznej. „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. T. 19/2017, s. 265-283.

Przynależność do organizacji  i towarzystw naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami,
 • Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
return to top