Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Nauk o Kulturze
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Matylda Sęk-Iwanek

15.04.2020 - 13:49, aktualizacja 17.03.2023 - 12:59
Redakcja: am

dr Matylda Sęk-Iwanek

e-mail:  matylda.sek@us.edu.pl

https://orcid.org/0000-0003-3576-0838

Tematyka badawcza:

 • komunikacja wizualna (ikonotekst i komiks),
 • antropologia miasta,
 • komunikacja niewerbalna,
 • animacja kultury i kultura popularna.

Stopnie i tytuły naukowe:

Doktorat

2018 – Pejzaże miasta w komiksie, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Magisterium

2006 – Miasto i miejskość w najmłodszej poezji Górnego Śląska i Zagłębia, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Wybrane publikacje:

 1. Pejzaże miasta w komiksie. Studia nad komiksem. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2021, ss. 352. ISBN 978-83-226-4199-6.
 2. Perspektywy widzenia – znaczenia przestrzeni miast w powieściach graficznych. „Załącznik Kulturoznawczy” 2021, nr 8, s. 387-404.
 3. Obrazy wojny w powieści graficznej. „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” 2017. T. 19, s. 265-283.
 4. Dyskursy widzialności. Słowa a obrazy, red. Matylda Sęk-Iwanek, Paweł Sarna. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2016, ss. 243. ISBN 978-83-8012-986-3.
 5. Nowe dziennikarstwo – comics journalism. W: Systemy medialne w dobie cyfryzacji. Kierunki i skala przemian, red. Zbigniew Oniszczuk. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, s. 141-152.
 6. Od komiksu prasowego do webkomiksu : szkic o historii gatunku i jego transformacjach. W: Od dziennikarstwa tradycyjnego do mobilnego, red. Marian Gierula, Marek Jachimowski. Wyższa Szkoła Humanitas Oficyna Wydawnicza, Sosnowiec 2014, s. 91-100.
 7. Percepcja miast w komiksach w perspektywie ponowoczesnych wzorów osobowości. W: Komiks i jego konteksty, red. Izolda Kiec, Michał Traczyk. Fundacja Instytut Kultury Popularnej, Poznań 2014, s. 49-62.
 8. Podróż do Gotham City. „Zeszyty Komiksowe” 2013, nr 15, s. 72-76.
 9. Dylematy tożsamości w dobie konwergencji mediów. Szkic o zagubionym konsumencie. W: Konwergencja mediów masowych i jej skutki dla współczesnego dziennikarstwa, red. Zbigniew Oniszczuk, Mirosława Wielopolska-Szymura, t. 1. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012, s. 265-280.
 10. Miejska poezja. Szkic o obecności miasta w najmłodszej poezji Górnego Śląska i Zagłębia. “Transformacje. Pismo interdyscyplinarne” 2010, nr 1/2, s. 196-213.

Przynależność do organizacji  i towarzystw naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Badań nad Komiksem, Prezes (od 7 kwietnia 2022 r.),
 • Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej, Przewodnicząca sekcji Edukacji wizualnej,
 • Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami,
 • Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.

Matylda Sęk-Iwanek, PhD
Assistant Professor in the Institute of Culture Studies, the University of Silesia in Katowice

Coordinator for Open Courses at the Open University at the University of Silesia in Katowice

matylda.sek@us.edu.pl

ORCID 0000-0003-3576-0838

https://silesian.academia.edu/MatyldaS%C4%99k

https://www.researchgate.net/profile/Matylda-Sek-Iwanek

https://scholar.google.pl/citations?user=iryBzFgAAAAJ&hl=pl

Research interests:

 • visual communication,
 • history and theory of comic strips,
 • research on comic strips,
 • urban studies,
 • media research.

Selected publications:

 1. Pejzaże miasta w komiksie. Studia nad komiksem [City landscapes in comics. Comic book studies]. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2021, 352 pages. ISBN 978-83-226-4199-6.
 2. Politicization of Press Coverage on Culture in Opinion Weeklies – Word and Image [co-author Mirosława Wielopolska-Szymura]. In: The Elites of the Media versus the Elites of Politics in Poland. Peter Lang, Berlin 2020, pp. 100-129.
 3. Analiza retoryczna debat przedwyborczych : finałowa telewizyjna debata prezydencka : Bronisław Komorowski i Andrzej Duda, 21 maja 2015 r. [A rhetorical analysis of election debates: The final TV debate: Bronisław Komorowski and Andrzej Duda, May 21, 2015] [co-author Paweł Sarna]. In: Polskie wybory 2014-2015 : kontekst krajowy i międzynarodowy – przebieg rywalizacji – konsekwencje polityczne. Vol. 1. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, pp. 147-167.
 4. Obrazy wojny w powieści graficznej [Images of war in graphic novels]. „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” 2017, vol. 19, pp. 265-283.
 5. Dyskursy widzialności : słowa a obrazy [Visibility discourses: Words and images] [co-editor Paweł Sarna]. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, 243 pages. ISBN 978-83-8012-986-3.

Research grants:

Member of the research team: “Powiązania pomiędzy elitami sfery mediów i polityki w Polsce w perspektywie doświadczeń niemieckich” [The relationship between the mass media elites and the political elites in Poland in a German perspective]. The National Science Center grant OPUS 10 no. 2015/19/B/HSS/00429.

Academic outreach and engagement:

 • Organizer of the meetings of the Silesian Academy of Comic Strips.
 • Coordinator for open courses in the Open University in Katowice.

return to top