Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Nauk o Kulturze

Mirosława Pindór

15.04.2020 - 13:09, aktualizacja 02.02.2023 - 13:17
Redakcja: an

prof. em. Mirosława Pindór

https://orcid.org/0000-0002-1696-7019

Tematyka badawcza:

 • życie kulturalne mniejszości polskiej w czeskiej części Śląska Cieszyńskiego,
 • teatr polskiej grupy autochtonicznej na Zaolziu,
 • polski teatr na czeskim Śląsku oraz czeski i słowacki teatr na Śląsku,
 • polsko-czeskie i polsko-słowackie kontakty teatralne w Cieszynie i Czeskim Cieszynie,
 • współpraca transgraniczna Polska – Czechy w zakresie kultury i nauki w subregionach Śląska Cieszyńskiego i Ziemi Kłodzkiej.

Stopnie i tytuły naukowe:

Habilitacja

2015 –  Kultura (zwłaszcza teatralna) pogranicza polsko-czeskiego w Cieszyńskiem, Uniwersytet Śląski.

Doktorat

2001 – Powojenne polsko-czeskie i polsko-słowackie kontakty teatralne w miastach granicznych Cieszynie i Českem Tĕšínĕ, Uniwersytet Jagielloński.

Magisterium

1986 –  Najciekawsze inscenizacje „Balladyny” na scenach polskich. 1909-1974, Uniwersytet Jagielloński.

Wybrane publikacje:

 1. „AVION” : jeden dom, dwa języki. „Edukacja Międzykulturowa” 2020, nr 12, s. 245-261.
 2. Kultura teatralna Cieszyna (i Czeskiego Cieszyna). W: Encyklopedia Województwa Śląskiego [online], red. Ryszard Kaczmarek. Biblioteka Śląska, Katowice 2018, t. 5, s. 1-37. ISBN 978-83-64210-58-7.
 3. Jedno czy dwa miasta? Polityczne i kulturalne aspekty współpracy Cieszyna (RP) i Českého Těšína (RC) w latach 1990–2010. „Świat i Słowo” 2012, nr 19, s. 27–44.
 4. Helmuta Kajzara obrazy rozproszone w Lothe Lachmann Videoteatrze „Poza”. „Świat i Słowo” 2011, nr 1 (16), s. 147–160.
 5. Teatr w Cieszynie i jego stuletnie dzieje (1910–2010). Wydawnictwo Logos Press. Cieszyn 2010, ss. 104. ISBN 978-83-60917-80-0.
 6. Festiwal Teatrów Moraw i Śląska w Czeskim Cieszynie. W: O divadle 2008. Příspěvky pronesené na teatrologických konferencích v Uměleckém centru  Univerzity Palackého v Olomouci, red. Jiri  Štefanides. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2009, s. 73-87.
 7. Polska krytyka teatralna na Zaolziu. W: Krytyka literacka na Śląsku, red. Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Jacek Lyszczyna. Polska Akademia Nauk ; Studio Noa, Katowice 2009, s. 165–180.
 8. Ku poszerzeniu polsko-czeskiego dialogu społeczno-kulturowego. Współczesne transgraniczne formy upowszechniania kultury na przykładzie Ziemi Cieszyńskiej i Ziemi Kłodzkiej. W: Upowszechnianie kultury – wyzwaniem dla współczesnej edukacji kulturalnej, red. Katarzyna Olbrycht, Ewelina Konieczna, Jolanta Skutnik. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 169–191.
 9. Pięćdziesiąt pięć lat polskiego teatru na Śląsku za Olzą. W: Śląskie Miscellanea : literatura i folklor, red. Krystyna Heska-Kwaśniewicz. Studio Noa, Katowice 2007, t. 20, s. 142–154.
 10. Polsko-czeskie i polsko-słowackie kontakty teatralne. Cieszyn – Český Tĕšín 1945–1999. Wydawnictwo Naukowe i Artystyczne „Gnome”. Katowice 2006, ss. 290. ISBN 83-87819-39-5.
 11. Teatry narodowe. Tradycja i współczesność = Národní divadla. Tradice a současnost, (współred. Katarzyna Olbrycht). Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Cieszyn 2003, ss. 62. ISBN 83-88410-21-0.

Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych

 • Komisja ds. Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich Polskiej Akademii Nauk – Oddział w Katowicach (od 2003),
 • Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego – Oddział w Cieszynie (od 2009),
 • Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe, Komisja Nauk Filologicznych (od 2012).

prof. em. Mirosława Pindór

ORCID 0000-0002-1696-7019

https://scholar.google.com/citations?user=VLcqVqUAAAAJ&hl=pl

Research interests:

 • theater culture in the Polish-Czech borderland,
 • theater of the Polish autochthonous group in Zaolzie,
 • Polish-Czech cross-border cooperation in culture and science.

Selected publications:

 1. AVION”. Jeden dom, dwa języki [“AVION”. One home, two languages]. “Edukacja Międzykulturowa” 2020, no. 1, pp. 245-261. DOI 10.15804/em.2020.01.15
 2. Beskidzki Dom Zielin „Przytulia” w Brennej (PL) i Muzeum MUZ-IC w Bystrzycy (CZ) – zwornikami transgranicznego kulturowego projektu „Beskid Śląski – wspólne dziedzictwo. Slezské Beskydy – společné dĕdictví” w Euroregionie Śląsk Cieszyński – Těšinské Slezsko [The Beskid Zielin Home “Przytula” in Brenna (PL) and the MUZ-IC Museum in Bystrzyca (CZ) — the keystones of cross-border cultural project “The Silesian Beskids — common heritage. Slezské Beskydy – společné dĕdictví” in the Euroregion Śląsk Cieszyński – Těšinské Slezsko]. In: Na pograniczach. Instytucje i ludzie pogranicza, ed. Robert Lipelt. Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku, Polskie Towarzystwo Historyczne odział w Sanoku, Sanok 2020, pp. 33-52.
 3. Wybory repertuarowe Sceny Polskiej Těšínského divadla w Czeskim Cieszynie na rzecz zachowania tożsamości narodowej i regionalnej na Zaolziu [Repertoire choices in the Polish scene of Těšínské divadlo in Czech Těšín to preserve the national and regional identity in Zaolzie].Studia Etnologiczne i Antropologiczne” 2019, vol. 19, pp. 91-104.
 4. Kultura teatralna Cieszyna (i Czeskiego Cieszyna) [The theater culture of Cieszyn (and Czech Těšín]. “Encyklopedia Województwa Śląskiego” 2018, vol. 5. ISBN 978-83-64210-58-7 http://ibrbs.pl/mediawiki/index.php/Kultura_teatralna_Cieszyna_(i_Czeskiego_Cieszyna).
 5. Wolna przestrzeń dla teatru. Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Bez granic”/ Mezinárodní divadelní festival „Bez hranic” strefą polsko-czeskiego kontaktu [Free space for the theater. The International Theater Festival “Bez granic”/ Mezinárodní divadelní festival “Bez hranic” as a Polish-Czech contact zone]. „Východočeské listy historické” 2018, no. 40, pp. 109-121. https://www.uhk.cz/file/edee/filozoficka-fakulta/veda-a-vyzkum/vychodoceske-listy-historicke-c.-40.pdf

Academic outreach and engagement:

 • „Helmut Kajzar – po drugiej stronie…” – author of the screenplay and the host of the meeting (with the director Janusz Klimsza and the artists of the Polish Scene of the Cieszyn Theater in Czech Těšín), devoted to Helmut  Kajzar’s life and work,  the Municipal Library in Cieszyn, January 12, 2016.
 • Host of the meeting promoting the academic monograph, Tam i z powrotem. Recz o lalkarskich kontaktach polsko-czechoslowackich i polsko-czesko-słowackich na Śląsku by Dr Ewa Tomaszewska  (during the International Festival of  Puppet Theater and Film Animation for Adults “Lalka  też   Człowiek  2015”), the Zbigniew Raszewski Theater Institute in Warsaw, October 17,  2015.
 • Participant of the panel discussion “Śląsk Cieszyński i inne <<pogranicza>> Helmuta Kajzara”, the Modern Theater in Wrocław, April 14, 2013.

 

Mirosława Pindór - zdjęcie profilowe

return to top