Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Kulturze

Monika Wiszniowska

15.04.2020 - 14:23, aktualizacja 12.05.2020 - 12:57
Redakcja: an

Monika Wiszniowska - zdjęcie profilowedr hab. Monika Wiszniowska, prof. UŚ
e-mail: monika.wiszniowska@us.edu.pl

Tematyka badawcza:

  • reportaż,
  • historia w reportażu,
  • paradygmat etyczny w reportażu.

Stopnie i tytuły naukowe:

Habilitacja

2018 – Zobaczyć – opisać – zrozumieć. Polskie reportaże literackie o rosyjskim imperium, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Doktorat

2002 – Stefan Kisielewski. Legenda – rzeczywistość – fikcja, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Magisterium

1991 – Dylematy polskiego inteligenta w “Zniewolonym umyśle” Czesława Miłosza, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Wybrane publikacje:

  1. Stańczyk Polski Ludowej : rzecz o Stefanie Kisielewskim. – Katowice : Śląsk, 2004. – 190 s.
  2. Sztuka felietonu Stefana Kisielewskiego. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013. – 81 s.
  3. Literackie reprezentacje historii : świadectwa – mediatyzacje – eksploracje / Aleksandra Dębska-Kossakowska, Beata Gontarz, Monika Wiszniowska. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013. – 264 s.
  4. Zobaczyć, opisać, zrozumieć : polskie reportaże literackie o rosyjskim imperium. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017. – 406 s. – ISBN 978-83-226-3230-7.
  5. “Ja” w przestrzeniach aksjologicznych : z problematyki podmiotowości w literaturze XIX-XXI wieku / red. Leszek Zwierzyński, Monika Wiszniowska, Paweł Paszek. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017. – 315 s. – ISBN 978-83-226-3304-5.

Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych:

  • Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze (od 2009),
  • Komisja Historycznoliteracka PAN Oddział w Katowicach (od 2015).
return to top