Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Kulturze

Paweł Paszek

15.04.2020 - 13:03, aktualizacja 09.06.2020 - 12:57
Redakcja: an

Paweł Paszek - zdjęcie profilowedr Paweł Paszek
e-mail: pawel.paszek@us.edu.pl

Tematyka badawcza:

 • antropologia literatury,
 • literaturoznawstwo,
 • filozofia kultury,
 • filozofia nowożytna,
 • antropologia doświadczenia i antropologia przestrzeni.

Stopnie i tytuły naukowe:

Doktorat

2017 – Pisanie doświadczenia. Poetologia i podmiotowość w twórczości Aleksandra Wata i Leo Lipskiego, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Wybrane publikacje:

 1. Towards Another Experience of the Place. W: PostindustriaLab. Practicing a Post-industrial Place. Red. Aleksandra Kunce. Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2019, s. 13-32. ISBN 978-83-66107-21-2.
 2. Cztery ćwiczenia z formy życia. Sztuka jako praesentia. „Fragile” 2018, nr 1/2, s. 105-111.
 3. Aksjologia w doświadczeniu twórczym Leo Lipskiego. W: “Ja” w przestrzeniach aksjologicznych : z problematyki podmiotowości w literaturze XIX-XXI wieku. Red. Leszek Zwierzyński, Monika Wiszniowska, Paweł Paszek. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2017, s. 141-160. ISBN 978-83-226-3304-5.
 4. Nieobecność jako źródło pisania. „Niespokojni” Leo Lipskiego. „Anthropos?” 2017, nr 26, s. 104-127.
 5. Poetologia świadomości. Podmiot i doświadczenie w twórczości Aleksandra Wata, Leo Lipskiego i Andrzeja Falkiewicza. W: Tożsamość, kultura, nowoczesność. T. 1. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Bydgoszcz 2017, s. 61-82. ISBN 978-83-8018-124-3.
 6. „Ja” w przestrzeniach aksjologicznych. Z problematyki podmiotowości w literaturze XIX-XXI wieku. Red. Leszek Zwierzyński, Monika Wiszniowska, Paweł Paszek. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, ss. 315. ISBN 978-83-226-3304-5.
 7. Literatura życia otwartego. Fragmenty lekturowe przy wierszach Mariusza Grzebalskiego. Wydawnictwo Synestezja, Katowice 2017, ss. 78. ISBN 978-83-948437-0-0.
 8. Zanikanie i istnienie niepełne. W labiryntach romantycznej i współczesnej podmiotowości, pod red. Aleksandry Dębskiej-Kossakowskiej, Pawła Paszka, Leszka Zwierzyńskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, ss. 254. ISBN 978-83-226-2230-8.
return to top