Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Kulturze

Piotr Aptacy

14.04.2020 - 14:24, aktualizacja 02.07.2020 - 10:53
Redakcja: an

dr Piotr Aptacy
e-mail: piotr.aptacy@us.edu.pl

Tematyka badawcza:

 • współczesne kino gatunkowe,
 • technologie cyfrowe w komunikowaniu masowym,
 • rozwój i współczesność cyberkultury,
 • animacja komputerowa.

Stopnie i tytuły naukowe:

Magisterium

1995 – Obraz i animacja cyfrowa – narodziny nowego medium, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Doktorat

2004 – Kulturowe przestrzenie Internetu. Informacja – interakcja – społeczeństwo, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Wybrane publikacje:

 1. Korzenie cyberspołeczności. O naturze związków interpersonalnych w komunikacji zapośredniczonej komputerowo, [w:] Umysł – Ciało – Sieć, red. E. Stawowczyk–Tsalawoura, W. Chyła, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2005, s. 205-220.
 2. Edukacja w Internecie – perspektywy rozwoju, [w:] A. Gwóźdź, A. Nieracka-Ćwikiel (red.), Media – ciało – pamięć. O współczesnych tożsamościach kulturowych, Instytut Adama Mickiewicza, Warszawa 2006, s. 299-306.
 3. Chaos cyfrowej infosfery jako źródło przyjemności, [w:] Od liberatury do e-literatury. E. Wilk, M. Górska-Olesińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011, s. 129-136.
 4. Internet jako instabilium współczesnego komunikowania, [w:] Konteksty intermedialności, red. M. Popczyk, WSZOP, Katowice 2013, s. 61-69.
 5. Nie całkiem „niecne” memy. [w:] „Kultura Współczesna”, 2013, nr 1, s. 176-182.
 6. Wojna realna – wojna wirtualna. Sieć jako arena konfliktów, [w:] Kultura Pokoju. Wojna i pokój w XXI wieku, red. T. Iwiński, H. Marek, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2016, s. 345-353.
 7. Tęcza Arystotelesa. Droga animacji komputerowej do pierwszych efektów cyfrowych w filmie [w:] „Kwartalnik Filmowy”, 2017, nr 99, s. 119-130.
 8. Steve Jobs – the Ascent to the Digital Pantheon [w:] „Studia Kulturoznawcze”, 2017, nr 3, s. 127-139.

Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami (od 2016).
return to top