Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Kulturze

Remigiusz Kopoczek

15.04.2020 - 12:11, aktualizacja 02.06.2020 - 13:04
Redakcja: an

dr Remigiusz Kopoczek
e-mail: remigiusz.kopoczek@us.edu.pl

Tematyka badawcza:

 • gry tradycyjne,
 • gry wideo,
 • kultura i produkcja gier wideo.

Stopnie i tytułu naukowe:

Doktorat

2009 – Usprawnianie umiejętności czytania i pisania uczniów z grupy ryzyka dysleksji, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Szczeciński.

Wybrane publikacje:

 1. Wstęp do wiedzy o grach tradycyjnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2013, ss. 125. ISBN 978-83-226-2250-6.
 2. Game Jam jako przykład współpracy w procesie tworzenia gier komputerowych. W: Marketing Identity 2015. Red. Slavomír Magál, Dáša Mendelová, Rudolf Rybanský. Trnava 2015.
 3. Space Mixing / Małgorzata Łuszczak, Remigiusz Kopoczek, Katarzyna Kroczek-Wasińska. Studia Artystyczne, 2014, nr 1, s. 81-86.
 4. Seminarium Ars Electronica – Linz. W: „Pole widzenia” 2013.
 5. Multimedia w dydaktyce i edukacji artystycznej / Małgorzata Łuszczak, Remigiusz Kopoczek. W: Dobrze uczę : zarys systemu dobrych praktyk dydaktycznych w uczelni wyższej. Katowice, 2011, s. 171-199. ISBN 978-83-60743-41-6.
 6. Rzeczywistość wirtualna w edukacji artystycznej / Remigiusz Kopoczek, Małgorzata Łuszczak. Chowanna, 2010, t. 2, s. 197-205.
 7. Artistic Education Based on E-Learning / Remigiusz Kopoczek, Katarzyna Kroczek – Wasińska. W: Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning. Red. Eugenia Smyrnova-Trybulska. Cieszyn 2009, s. 144-149. ISBN 978-83-925281-4-2.
 8. Analiza ruchu oczu w kontekście dysleksji rozwojowej dzieci. W: Tradycje kształcenia nauczycieli na Ziemi Cieszyńskiej : studia, rozprawy, przyczynki, pod red. Wiesławy Korzeniowskiej, Andrzeja Mitasa, Andrzeja Murzyna, Urszuli Szuścik. Cieszyn 2009, s. 364-372. ISBN 978-83-226-1799-1.
 9. Metóda a techniky využívania virtuálnej skutočnosti v umeleckom vzdelávani v medzinárodných tímoch. W: Médiá, společnosť, medialna fikcia. Red. S. Magal, M. Mistrik, M. Solik. Trnava 2008.
return to top