Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Nauk o Kulturze

Stanisław Węglarz

15.04.2020 - 14:18, aktualizacja 02.02.2023 - 13:20
Redakcja: am

prof. em. Stanisław Węglarz

https://orcid.org/0000-0003-2609-110X

Tematyka badawcza:

 • antropologia kulturowa i teoria kultury,
 • antropologia zjawisk religijnych oraz formy religijności ludowej,
 • antropologia pogranicza, w tym różne wymiary wielokulturowości, społecznej identyfikacji oraz międzykulturowych dyskursów (w szczególności w Karpatach).

Stopnie i tytuły naukowe:

Habilitacja

2012 –  Antropologia hermeneutyczna wobec tradycyjnych tekstów kulturowych, Wydział Historyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Doktorat

1990 – Regionalne zróżnicowanie kultury ludowej, Wydział Historyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Magisterium

1979 – Symbolika złego spojrzenia, Wydział Filozoficzno – Historyczny, Uniwersytet Jagielloński.

Wybrane publikacje:

 1. Etnograficzne mapowanie polskiej Góralszczyzny przez Wincentego Pola i innych badaczy. „Łódzkie Studia Etnograficzne” 2021. T. 60, s. 133-150.
 2. Górale jako dzieci natury. „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” 2017, t. 17, s. 70-85.
 3. Tradycja w konstrukcji kulturowej tożsamości. W: W krainie metarefleksji. Księga poświęcona Profesorowi Czesławowi Robotyckiemu. Red. Janusz Barański, Monika Golonka-Czajkowska, Anna Niedźwiedź. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 2015, s. 219-237.
 4. Etniczno-etnograficzne zróżnicowanie historycznej góralszczyzny na polsko-słowackim pograniczu. W: Etnologiczne i antropologiczne obrazy świata – konteksty i interpretacje, red. Halina Rusek, Agnieszka Pieńczak. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Cieszyn-Katowice 2011, s. 188-207.
 5. Postawy parmenidejska i heraklitejska w ujmowaniu kultury. Zarys problematyki. „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej” 2011, nr 1-2 (14-15), s. 107-130.
 6. Antropologia hermeneutyczna wobec tradycyjnych tekstów kulturowych. Przykład interpretacji wyobrażeń naukowych o Tatrach i góralach tatrzańskich do połowy XIX w. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2010, ss. 280. ISBN 978-83-226-1986-3.
 7. Identyfikacja lokalna w konstrukcji tożsamości kulturowej. W: Ich ‘małe ojczyzny’. Lokalność, korzenie i tożsamość w warunkach przemian, red. Mieczysław Trojan. Uniwersytet Wrocławski. Wrocław 2003, s. 11-22.
 8. O etnograficznym zróżnicowaniu kultury ludowej. „Łódzkie Studia Etnograficzne” 1997. T. 36, s. 1-136. [Tutejsi i inni, cz. 1]
 9. Claude Lévi-Strauss: demon Laplace’a czy uprawiający muzykę Sokrates? „Lud” 1987. T. 71, s. 11-37.
 10. Chłop potęgą jest i basta. O mityzacji kultury ludowej w nauce (współaut. C. Robotycki). „Polska Sztuka Ludowa” 1983, nr 1-2, s. 3-8.

prof. em. Stanisław Węglarz

ORCID 0000-0003-3609-110X

https://www.researchgate.net/profile/Stanislaw-Weglarz

https://independent.academia.edu/Stanis%C5%82awW%C4%99glarz

https://scholar.google.com/citations?hl=pl&user=W2ukdbcAAAAJ

Research interests:

 • methodology of humanities,
 • cultural diversity of Central Europe (the Carpathians in particular),
 • anthropology of religious phenomena.

Selected publications:

 1. Etnograficzne mapowanie polskiej Góralszczyzny przez Wincentego Pola i innych badaczy [Ethnographic mapping of the Polish Highlanders’ region by Wincenty Pol and other researchers]. „Łódzkie Studia Etnograficzne” 2021, vol. 60, pp. 133-150. DOI 10.12775/LSE.2021.60.08
 2. Kolędowanie jako obrzęd i widowisko. Folklor i folkloryzm kolędniczy w południowej Polsce [Caroling as a ritual and a performance. Folklore and carol folklorism in southern Poland]. Bukowiańskie Centrum Kultury „Dom Ludowy”. Bukowina Tatrzańska 2018, 459 pages. ISBN 978-83-64477-53-9.
 3. Tradycje Lachów Podegrodzkich: doroczny cykl obrzędowo-rolniczy w gminie Podegrodzie [Traditions of Podegrodzie Lachs: A yearly cycle of agricultural rituals in the Podegrodzie district]. Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu. Podegrodzie 2017, 101 pages. ISBN 978-83-925915-6-6.
 4. Antropologia hermeneutyczna wobec tradycyjnych tekstów kulturowych [Hermeneutic anthropology and traditional cultural texts]. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010, 274 pages. ISBN 978-83-226-1986-3.

Academic outreach and engagement:

Participation in regional conferences for caroling group instructors in Lipnica Murowana (2019) and in Tylicz (2020).

 

Stanisław Węglarz - zdjęcia profilowe

return to top