Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Kulturze

Stanisław Węglarz

15.04.2020 - 14:18, aktualizacja 14.05.2020 - 14:32
Redakcja: an

Stanisław Węglarz - zdjęcia profilowedr hab. Stanisław Węglarz, prof. UŚ
e-mail: stanislaw.weglarz@us.edu.pl

Tematyka badawcza:

 • antropologia kulturowa i teoria kultury,
 • antropologia zjawisk religijnych oraz formy religijności ludowej,
 • antropologia pogranicza, w tym różne wymiary wielokulturowości, społecznej identyfikacji oraz międzykulturowych dyskursów (w szczególności w Karpatach).

Stopnie i tytuły naukowe:

Habilitacja

2012 –  Antropologia hermeneutyczna wobec tradycyjnych tekstów kulturowych, Wydział Historyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Doktorat

1990 – Regionalne zróżnicowanie kultury ludowej, Wydział Historyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Magisterium

1979 – Symbolika złego spojrzenia, Wydział Filozoficzno – Historyczny, Uniwersytet Jagielloński.

Wybrane publikacje:

 1. Chłop potęgą jest i basta. O mityzacji kultury ludowej w nauce (współaut. C. Robotycki). „Polska Sztuka Ludowa”, ROK XXXVIII:1983, nr 1-2, s. 3-8.
 2. Claude Lévi-Strauss: demon Laplace’a czy uprawiający muzykę Sokrates?. „Lud”, t. LXXI, 1987, s. 11-37.
 3. Chłopi jako „obcy”. Prolegomena. [W:] Pożegnanie paradygmatu? Etnologia wobec współczesności. Studia poświęcone pamięci Profesora Józefa Burszty. Red. W. J. Burszta, J. Damrosz. Instytut Kultury. Warszawa 1994, s. 78-101. ISBN 83-85323-72-4.
 4. Tutejsi i inni, cz. 1, O etnograficznym zróżnicowaniu kultury ludowej. „Łódzkie Studia Etnograficzne” t. 36. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Łódź 1997, ss. 140.
 5. Identyfikacja lokalna w konstrukcji tożsamości kulturowej. [W:] Ich ‘małe ojczyzny’. Lokalność, korzenie i tożsamość w warunkach przemian. Red. M. Trojan. Uniwersytet Wrocławski. Wrocław 2003, s. 11-22. ISBN 83-905263-79.
 6. Antropologia hermeneutyczna wobec tradycyjnych tekstów kulturowych. Przykład interpretacji wyobrażeń naukowych o Tatrach i góralach tatrzańskich do połowy XIX w. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2010, ss. 280. ISBN 978-83-226-1986-3.
 7. Etniczno-etnograficzne zróżnicowanie historycznej góralszczyzny na polsko-słowackim pograniczu. [W:] Etnologiczne i antropologiczne obrazy świata – konteksty i interpretacje. Red. H. Rusek, A. Pieńczak. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Cieszyn-Katowice 2011, s. 188-207. ISBN 978-83-60431-62-7.
 8. Postawy parmenidejska i heraklitejska w ujmowaniu kultury. Zarys problematyki. „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej”, 2011/1-2 (14-15). Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław 2011, s. 107-130.
 9. Tradycja w konstrukcji kulturowej tożsamości. [W:] W krainie metarefleksji. Księga poświęcona Profesorowi Czesławowi Robotyckiemu. Red. J. Barański, M. Golonka-Czajkowska, A. Niedźwiedź. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 2015, s. 219-237. ISBN 978-83-233-3782-9.
 10. Górale jako dzieci natury. „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” t. 17. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2017, s. 70-85.
return to top