Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Kulturze

Urszula Żydek-Bednarczuk

15.04.2020 - 14:37, aktualizacja 04.06.2020 - 10:54
Redakcja: an

Urszula Żydek-Bednarczuk - zdjęcie profiloweprof. dr hab. Urszula Żydek-Bednarczuk
e-mail: urszula.zydek-bednarczuk@us.edu.pl

Tematyka badawcza:

 • media, komunikacja oraz wpływem nowych mediów na zmiany w kulturze współczesnej,
 • tekst i dyskurs w ujęciu kulturowym i lingwistycznym,
 • nowe kompetencji medialne dzieci i młodzieży.

Stopnie i tytuły naukowe:

Profesura

2008 – Wprowadzenie do lingwistycznej analizy tekstu, tytuł profesora nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Habilitacja

1995 – Struktura tekstu rozmowy potocznej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Doktorat

1984 – Słownictwo z zakresu motoryzacji we współczesnym języku polskim, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Magisterium

1976 – Nazwy narzędzi kowalskich i ślusarskich, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Wybrane publikacje:

 1. Spotkanie kultur. Komunikacja i edukacja międzykulturowa w glottodydaktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, ss. 128. ISBN 078-83-8012-435-6.
 2. Wprowadzenie do lingwistycznej analizy tekstu. Wydawnictwo Universitas, Kraków 2005, ss. 297. ISBN 83-242-0437-7.
 3. Struktura tekstu rozmowy potocznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1994, ss. 172. ISBN 83-226-0539-0.
 4. Daten, Informationen und Wissen in Kontexten Neuer Medien. Entsteht ein neues Wissenparadigma? W: Die Zukunft von Medienräumen. Zwischen Freiheit und Zwängen. Red. G. Banse, T. Stępień, M. Sułkowska-Janowska, M. Wojewoda, Trafo Verlagsgruppe Dr. Wolfgang Weist, Berlin 2017, s. 65-77. ISBN 978-3-86464-150-3.
 5. Transformations in the spheres of the Internet and culture. “Transformacje. Pismo interdyscyplinarne” t. 3-4, 2017, s. 48-59.
 6. Nasz mózg w relacji z maszyną, „ Filo-sofija” Tom VI Człowiek i maszyna, nr 39/1, 2017, s. 27-36.
 7. Hipertekst w perspektywie lingwistycznej, komunikacyjnej i kulturowej. W: Język w Internecie. Antologia. Red. M. Kita, I. Loewe, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, s. 113-122. ISBN 978-83-8012-697-8.
 8. Komunikacja i edukacja międzykulturowa jako przedmiot w programie studiów polonistycznych. W: O lepsze jutro studiów polonistycznych w świecie. Glottodydaktyka dziś. Red. I. Jankowska, P.E. Gębal, Księgarnia Akademicka, Kraków 2016, s. 103-108. ISBN 978-83-7638-746-8.
 9. Od gazety papierowej do gazety w Internecie – rozwój i zmian, „Stylistyka”, t. XXV, 2016, s. 309-318.
 10. Dyskurs medialny w analizie interdyscyplinarnej. W: Język a media. Zjawiska językowe we współczesnych mediach. Red. B. Skowronek, E. Horyń, A. Walecka-Rynduch, Wydawnicwo Collegium Colombinum, Kraków 2016, s. 13-24. ISBN 978-83-7624-117-3.
return to top