Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Socjologii

WARSZTATY DLA STUDENTÓW PODCZAS TRANSFORM4EUROPE WEEK

Pracownicy Instytutu Socjologii: dr Agata Zygmunt, dr Łukasz Trembaczowski, dr Witold Mandrysz i dr hab. prof. UŚ Rafał Muster, podczas Transform4Europe Week, który odbył się w Katowicach w dniach 9-13. maja br. zorganizowali dla doktorantów z partnerskich europejskich uczelni warsztaty pt.: JUST TRANSITION – FORM GRASSROOTS TO RESEARCH AND BACK. Doktoranci uczestniczyli w wykładach i warsztatach odnoszących się do problematyki społecznych aspektów transformacji górnictwa węgla kamiennego. Dr Witold Mandrysz omówił m.in. zagadnienia ubóstwa w regionie poprzemysłowym. Dr Łukasz Trembaczowski odniósł się do wyzwań sprawiedliwej transformacji, a dr hab. prof. UŚ Rafał Muster omówił problematykę rynku pracy województwa śląskiego. Pracownicy IS zorganizowali doktorantom wycieczkę do dzielnicy Kafhaus w Rudzie Śląskiej, gdzie mieli możliwość zobaczenia jednego z najważniejszych przykładów osiedla robotniczego w regionie oraz poznać problemy społeczne szczególnie wyraźnie występujące w tej lokalnej społeczności. Doktoranci ponadto mieli możliwość zobaczenia w Euro-Centrum wystawy poświęconej sprawiedliwej transformacji, gdzie radny katowicki – Pan Patryk Białas opowiadał o procesach transformacji w województwie. Doktoranci odbyli także spacer badawczy po Katowicach.

Zajęcia z doktorantami zakończyły się całodziennymi warsztatami, które zostały przeprowadzone przez dr Agatę Zygmunt w oparciu o założenia metodologii diagnozy partycypacyjnej. Doktoranci w oparciu o zdobytą wiedzę wypracowali koncepcję metodologii diagnozy społeczności lokalnej w warunkach restrukturyzacji gospodarczej.

return to top