Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Socjologii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024
Konferencja „From the grassroots to policy and back: Putt(...) Konferencja „From the grassroots to policy and back: Putting just transition to practice”
left img

Na konferencji zorganizowanej we współpracy Centrum Badawczego Polityk Publicznych i Problemów Regulacyjnych z Just Transition Research Collaborative, która odbyła się 28 października 2022 r. w budynku biblioteki akademickiej CINiBA wygłoszonych zostało trzydzieści wystąpień.

Wydarzenie swoją obecnością uświetnił Premier Jerzy Buzek, który wygłosił pierwsze wystąpienie. Drugie z kluczowych wystąpień wygłosiła prof. Alexandra Harrington z Lancaster University Law School.

Gratulacje można złożyć naszemu koledze, dr. Łukaszowi Trembaczowskiemu, któremu udało się zgromadzić na konferencji wielu zagranicznych uczestników, co umożliwiło spotkanie i wymianę myśli pomiędzy badaczami zajmującymi się sprawiedliwą transformacją w Europie i na świecie. Obok uczestników z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Szwecji, Czech i Polski, swoje wystąpienia wygłosili badacze ze Stanów Zjednoczonych, Ekwadoru czy Azerbejdżanu.

Dodatkowo 29 października 2022 r. przeprowadzony został dla uczestników konferencji workshop. Jak powiedział nam organizator konferencji dr Łukasz Trembaczowski: „Bardzo cieszy mnie fakt, że udało się zorganizować w naszym Instytucie również warsztat dzień po konferencji. Zwykle bowiem uczestnicy, którzy nawiązują dialog i chcą podjąć współpracę rozjeżdżają się do domów, a szanse na dalsze efekty zanikają. W warsztacie wzięła udział większość stacjonarnych uczestników konferencji, co pozwoliło na podjęcie współpracy w przygotowaniu artykułów będących owocem zderzenia i uzupełnienia wzajemnych perspektyw”. Łącznie uczestnicy warsztatu rozpoczęli prace nad trzema artykułami naukowymi, a przygotowane pomysły będą rozwijane również w dalszej kooperacji.  

Konferencję swoją sumienną pracą wsparli studenci naszego instytutu: Oliwia Fraksztajn, Karol Nowak i Agata Kraus.

Fotorelacja z konferencji znajduję się pod podanym linkiem:

https://us.edu.pl/instytut/is/wydarzenia/konferencje/konferencja-from-the-grassroots-to-policy-and-back-putting-just-transition-to-practice/

 

 

Międzynarodowa konferencja naukowa "Metropolitalne perspekt(...) Międzynarodowa konferencja naukowa "Metropolitalne perspektywy na lepszą miejską przyszłość – idee, mieszkańcy, instytucje" (Metropolitan Prospects for a Better Urban Future - Ideas, Inhabitants, Institutions).
left img

Serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej „Metropolitalne perspektywy na lepszą miejską przyszłość – idee, mieszkańcy, instytucje” (Metropolitan Prospects for a Better Urban Future – Ideas, Inhabitants, Institutions), organizowanej przez Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych we współpracy z Instytutem Socjologii Wydziału Nauk Społecznych UŚ, która odbędzie się 10 lutego 2022 roku.

Konferencja jest planowana jako wydarzenie oparte na spotkaniach i dyskusjach bezpośrednich. W zależności od sytuacji sanitarnej i regulacji bezpieczeństwa sanitarnego konferencja może przyjąć formę hybrydową lub całkowicie zdalną. Informacje dotyczące formy konferencji zostaną podane przez organizatorów co najmniej miesiąc przed terminem jej rozpoczęcia.

Celem konferencji jest stworzenie pracownikom badawczo-naukowym, członkom Metropolitalnej Sieci Naukowej oraz społeczności akademickiej, reprezentującym różne dyscypliny naukowe i podejścia badawcze, możliwości podjęcia dyskusji na temat zróżnicowanych wyzwań stojących przed obszarami metropolitalnymi: wyzwań klimatycznych oraz związanych z poszukiwaniem nowych modeli życia, mieszkania, pracy, generowania zasobów, które ograniczałyby negatywne oddziaływanie na środowisko, a jednocześnie pozwalały mieszkańcom zachować wysoką jakość życia, także w sytuacjach kryzysowych, jak ta związana z pandemią COVID-19. Konferencja ma również na celu upowszechnienie najnowszych wyników badań realizowanych przez naukowców reprezentujących uczelnie oraz instytuty badawcze z kraju i zagranicy.

W roli keynote speaker’ów udział wezmą eksperci z zagranicy:

  • prof. Mariona Tomàs Fornés (Barcelona, Hiszpania)
  • prof. Eric Champagne (Ottawa, Kanada)
  • prof. Christophe Chabrot (Lyon, Francja)

Zakres tematyczny konferencji można opisać poprzez 3 x „i”, tj. ideas, inhabitants, institutions, obejmujący następujące zagadnienia szczegółowe:

  1. Metropolie w ujęciu teoretycznym: pojęcia, koncepcje, teorie, perspektywy na przyszłość.
  2. Metropolie jako złożone systemy społeczne: praktyki, działania (oddolne), partycypacja, innowacje społeczne.
  3. Metropolie w ujęciu instytucjonalnym: regulacje, kompetencje, zarządzanie, polityki.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Osoby zainteresowane czynnym uczestnictwem w konferencji i wygłoszeniem referatu zapraszamy do przesłania abstraktu na adres e-mail: obserwatoriumMiasto@us.edu.pl do 30 listopada 2021 r., wpisując w tytule wiadomości: Zgłoszenie abstraktu – Konferencja Metropolitalna 2022. Do czynnego udziału w konferencji zapraszamy również młodych pracowników nauki i doktorantów.

Konferencja uzyskała dofinansowanie w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki.

Konferencja została objęta Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Katowice Marcina Krupa oraz Patronatem Honorowym JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Konferencję umieszczono również na liście wydarzeń towarzyszących 11. Światowego Forum Miejskiego (WUF-11) organizowanego w 2022 roku w Katowicach.

 

Opis założeń konferencji

return to top