Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Sztuk Muzycznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Rytmika E. Jaques-Dalcroze’a…

06.04.2017 - 13:30 aktualizacja 07.03.2020 - 15:55
Redakcja: Piotr Cirbus

Ewa Bogdanowicz Rytmika E. Jaques-Dalcroze’a w edukacji i terapii dzieci z symptomami nadpobudliwości psychoruchowej

Wydawnictwo UŚ, Katowice 2015, ss. 188
ISBN 978-83-8012-633-6 (wersja drukowana)
ISBN 978-83-8012-634-3 (wersja elektroniczna)

Numer pracy: PN 3397

Niniejsza publikacja prezentuje wyniki przeprowadzonych badań własnych w zakresie oddziaływania na dzieci sześcioletnie wykazujące symptomy nadpobudliwości psychoruchowej poprzez zintegrowane oddziaływania muzyczno-ruchowe, jakie oferuje stosowanie metody Jaques-Dalcroze’a. Adresowana jest do nauczycieli edukacji powszechnej, jak i muzycznej, terapeutów oraz wszystkich osób zajmujących się edukacją dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
  • Rytmika Emila Jaques-Dalcroze’a.
  • Nadpobudliwość psychoruchowa – problem, diagnoza, przyczyny.
  • Metodologia badań własnych.
  • Opis autorskiego programu zajęć z rytmiki dla dzieci 6-letnich wykazujących symptomy nadpobudliwości psychoruchowej – założenia i planowane efekty.
  • Skuteczność metody rytmiki w korygowaniu umiejętności kontrolowania aktywności ruchowej dziecka z symptomami nadpobudliwości psychoruchowej w świetle badań własnych.
  • Skuteczność metody rytmiki w korygowaniu wybranych funkcji poznawczych dziecka z symptomami nadpobudliwości psychoruchowej w świetle badań własnych.
  • Skuteczność metody rytmiki w poprawie funkcjonowania społecznego i kontroli emocji dziecka z symptomami nadpobudliwości psychoruchowej.
  • Dyskusja wyników i wnioski końcowe; Aneks; Bibliografia.

 

 

return to top