Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
transform4europe
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

TRANSFORM4EUROPE WEEK

SPOTKAJMY SIĘ NA UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM W KATOWICACH!

9–13 maja 2022 roku | POLSKA

IDEA

Kilka dni – czy tyle wystarczy, aby się lepiej poznać? Sprawdziliśmy to podczas pierwszego Transform4Europe Week. Było to jedno z wydarzeń zainicjowanych przez nasz uniwersytet europejski. W tym czasie odbywały się spotkania, rozmowy, warsztaty, pokazy i wiele innych wydarzeń, abyśmy mogli dowiedzieć się o sobie więcej.

Organizatorem pilotażowej edycji był Uniwersytet Śląski w Katowicach. Zaprosiliśmy do Polski studentów, doktorantów i pracowników reprezentujących każdą z uczelni sojuszu.

Pięć dni wypełniła bogata oferta wykładów, zajęć dydaktycznych, wycieczek, warsztatów i wydarzeń artystycznych. Uczyliśmy się języków w ramach inicjatywy Languages for Lunch. Podczas popołudniowych spotkań pokazywaliśmy gościom z partnerskich uczelni nasz region i kulturę. Prezentowaliśmy najciekawsze projekty badawcze, dydaktyczne i artystyczne. Warto dodać, że Transform4Europe Week to także spotkania online, przygotowane z myślą o całej społeczności akademickiej naszego uniwersytetu europejskiego.

PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ

AGENDA I INFOPACK DLA UCZESTNIKÓW

Debaty, warsztaty, wspólne projekty badawcze, ale także możliwość poznania regionu i integracja – tego doświadczyli uczestnicy Transform4Europe Week (9–13 maja 2022 roku). W ramach wydarzenia odbyły się równolegle aktywności dla grup nauczycieli akademickich, pracowników administracji uczelnianych, doktorantów i studentów siedmiu uczelni współtworzących europejski kampus Transform4Europe.

Program wydarzenia to także cykl pięciodniowych zajęć dla studentów – była to kontaktowa kontynuacja modułów, które rozpoczęły się w trybie zdalnym jeszcze w kwietniu. Podczas zjazdu wiele osób współpracujących od ponad roku w ramach wirtualnych biur spotkało się po raz pierwszy w jednym miejscu, w miastach uniwersyteckich naszej uczelni.

POBIERZ PROGRAM

POBIERZ INFOPACK

(materiał w języku angielskim)

aktualizacja: 9. 05. 2022 r.

TRANSFORM4EUROPE WEEK – 5 DNI

TRANSFORM4EUROPE WEEK – WARTO OBEJRZEĆ

TRANSFORM4EUROPE WEEK – 6 PROGRAMÓW

Wśród celów, jakie leżą u podstaw sojuszu Transform4Europe, istotne miejsce zajmuje wymiana doświadczeń dydaktycznych i badawczych, stworzenie międzynarodowego kampusu (rozumianego dosłownie jako sieć laboratoriów, bibliotek czy innych elementów infrastruktury badawczej dostępnej dla wszystkich uczelni partnerskich).

Do osiągnięcia tych celów przybliży nas Transform4Europe Week – w Katowicach gościć będziemy po pięcioro pracowników naukowo-dydaktycznych z każdej uczelni partnerskiej. Akademicy, niezależnie od tego, w jakim kraju znajduje się ich Alma Mater, borykają się z podobnymi problemami natury administracyjnej, składają wnioski w tych samych konkursach grantowych, pracują według tych samych założeń (system boloński). Wymiana tzw. dobrych praktyk oraz indywidualnych doświadczeń z pewnością przyniesie korzyści wszystkim badaczom, którzy odwiedzą w maju Uniwersytet Śląski.

Co chcą zaoferować swoim kolegom naukowcy z naszej uczelni w ramach „Research stream”? Między innymi debatę „Wyzwania europejskiej nauki w 21. wieku”, warsztaty pisania efektywnych projektów badawczych (do którego prowadzenia zaproszono dr M. Bauman z Berlina) czy szkolenie z zakresu przygotowywania posteru/abstraktu/wystąpienia konferencyjnego.

Bywalcy konferencji naukowych wiedzą, że nieocenioną wartością każdej z nich są dyskusje kuluarowe. Członkowie sojuszu będą mieli również czas na nieformalną wymianę myśli – zaplanowano dla nich wiele atrakcji poza kampusem uczelnianym, m.in. zwiedzanie Nikiszowca, zabytkowej dzielnicy Katowic, uczestnictwo w projekcji astronomicznej czy wysłuchanie wyjątkowego koncertu NOSPR.

U podłoża współpracy w ramach sojuszu Trasform4Europe leży przeświadczenie, że uniwersytety mogą odgrywać ważną rolę w procesach transformacji europejskiej – między innymi poprzez kształcenie i szkolenie studentów i studentek. Dlatego program edukacyjny dla osób, które będą uczestniczyć w Transform4Europe Week, przygotowany został w oparciu o trzy filary: transformację cyfrową, środowiskową i społeczną.

Między 9 a 13 maja około dwudziestoosobowe grupy studentek i studentów z siedmiu krajów będą uczestniczyć w modułach prowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu Śląskiego i z uczelni partnerskich. W ofercie znalazły się zajęcia z zakresu nauk społeczno-humanistycznych czy nowych technologii informatycznych. Adepci nauk o środowisku wyruszą w teren, by pod okiem śląskich specjalistów przyjrzeć się specyfice regionu, z jego poprzemysłowymi uwarunkowaniami.

Warto podkreślić, że oferta dydaktyczna uwzględnia nie tylko osoby, które w maju przyjadą do Katowic. W większości z dwudziestu modułów będzie można uczestniczyć zdalnie. Odzwierciedla to założenie równej dostępności do całego wydarzenia.

Poza codziennymi zajęciami dydaktycznymi studentki i studenci uczelni sojuszu będą zaangażowani w różnorodne aktywności, które przygotowuje Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W planach są między innymi: warsztaty tańców regionalnych, piknik czy zwiedzanie Muzeum Śląskiego.

Transform4Europe Week to wyjątkowa szansa na nowe znajomości i kontakty badawcze oraz wymianę doświadczeń młodych naukowców i naukowczyń. To także niepowtarzalna możliwość udziału w międzynarodowych zespołach badawczych, dopasowanych do zainteresowań doktorantów i doktorantek ze wszystkich uczelni sojuszu Transform4Europe.

Uczestnicząc w Transform4Europe Week, dowiesz się, jakie badania prowadzą twoi koledzy i twoje koleżanki z innych uczelni sojuszu oraz staniesz się częścią sieci naszego uniwersytetu europejskiego. Weźmiesz udział w debacie pt. „The challenges for science in Europe in XXI century”. Możesz spodziewać się również: wielu spotkań w międzynarodowym gronie badaczy i badaczek, wydarzeń sprzyjających nawiązywaniu nowych naukowych kontaktów oraz inicjatyw, dzięki którym poznasz jeden z najciekawszych regionów w Polsce i jego atrakcji.

Sprawdź, jak robią to na innych uczelniach!

Czy wiesz, że w każdej uczelni sojuszu Transform4Europe są osoby, które podejmują te same wyzwania, co ty? Dbają o promocję uniwersytetu, jakość wymiany akademickiej, rozwój kadry czy profesjonalną obsługę studentów i studentek?

Czy wiesz też, że możesz poznać tych ludzi i podzielić się z nimi swoimi dobrymi praktykami podczas wyjątkowego wydarzenia Transform4Europe Week?

Czego możesz się spodziewać:

  • warsztatów w sześciu grupach tematycznych, odpowiadających zakresom pracy poszczególnych działów administracji uczelnianej,
  • szkoleń i webinarów z zakresu rozwoju zawodowego,
  • spotkań i konsultacji w ramach tzw. job shadowing.

Wydarzenie będzie też okazją do pierwszego spotkania na żywo tzw. wspólnych biur wirtualnych (Joint Virtual Offices), które od początku trwania projektu współpracują zdalnie w zakresie komunikacji, mobilności czy zarządzania kadrą.

Transform4Europe Week dla kadry administracyjnej to także możliwość poznania naszej uczelni i zobaczenia najciekawszych miejsc regionu, takich jak: Zabytkowa Kopalnia Guido czy Nikiszowiec.

Zapisz daty w kalendarzu: 9–13 maja 2022 roku.

W tej części programu zaprezentujemy prace i projekty artystów związanych z Uniwersytetem Śląskim, a także osiągnięcia studentów wydziałów i kierunków artystycznych uczelni partnerskich.

W inicjatywach zaplanowanych w ramach tego programu będą mogli wziąć udział wszyscy uczestnicy Transform4Europe Week. Przygotujemy zajęcia warsztatowe, podczas których zastanowimy się wspólnie, przed jakimi wyzwaniami stoją nasze regiony i co możemy zrobić, aby stawały się jeszcze lepszymi miejscami dla swoich mieszkańców. Popołudniowe atrakcje pozwolą poznać bliżej kulturę naszego regionu, który jest jednym z najbardziej charakterystycznych miejsc Polski. Zorganizujemy koncerty i spotkania w klubach i na otwartej przestrzeni.

WYDARZENIA OTWARTE

W dniach 9–13 maja 2022 roku odbędzie się Transform4Europe Week. To pierwsze takie wydarzenie w ramach uniwersytetu europejskiego, w którym wezmą udział studenci, doktoranci i pracownicy wszystkich uczelni sojuszu.

Pierwszą edycję organizuje Uniwersytet Śląski w Katowicach. Przez pięć dni uczestnicy wezmą udział we wspólnych projektach badawczych, zajęciach dydaktycznych, wykładach mistrzowskich, wycieczkach i wielu innych aktywnościach.

Serdecznie zapraszamy członków wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Śląskiego do udziału w wydarzeniach otwartych organizowanych w ramach Transform4Europe Week. W przypadku wydarzeń, na które wymagana jest rejestracja decydować będzie kolejność zgłoszeń.

9 maja

9.00–9.30 – „Transform4Europe Opening” – inauguracja Transform4Europe Week odbędzie się na deptaku Uniwersytetu Śląskiego na ul. Bankowej.

9.45–11.45 – Debata „Wyzwania dla nauki w Europie w XXI wieku” („The challenges for science in Europe in the 21st century Round Table and Debate”). Podczas ogólnouniwersyteckiej debaty, z udziałem rektorów i prorektorów partnerów sojuszu, podjęta zostanie próba refleksji nad kierunkiem rozwoju nauki w poszczególnych regionach i całej Europie, a także sformułowania wspólnych dla wszystkich członków Transform4Europe priorytetowych obszarów badawczych.
Każdy członek społeczności akademickiej zainteresowany tematyką spotkania będzie mógł włączyć się do dyskusji.
Wydarzenie odbędzie się w Auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 12).  

17.30–21.00 – studenckie wydarzenie otwierające Transform4Europe Week, mające również charakter spotkania integracyjnego. Odbywać się będzie w pubie Drzwi zwane koniem (ul. Warszawska 37). Wstęp wolny.

18.00–19.30 – Opening Ceremony – Europe Day Celebration – ceremonia otwierająca Transform4Europe Week w Sali Sejmowej gmachu Sejmu Śląskiego (ul. Jagiellońska 25). Na wydarzenie wymagana jest rejestracja. Osoby pragnące wziąć w nim udział prosimy o kontakt na adres: inauguracja@us.edu.pl.

10 maja

17.00–18.30 – wykład pt. „The importance of translational education for contemporary careers paths: a testimony” poprowadzi dr Roberto della Marina (Venture Factory Tech/Uniwersytet w Trieście). Podczas wystąpienia naukowiec wskaże wyzwania, z jakimi zmaga się współczesny rynek pracy, w wyniku wciąż wyłaniających się nowych usług i produktów oraz modeli biznesowych. Podkreślona zostanie również konieczność elastycznego kształcenia przyszłych pracowników, aby ułatwiać im odnajdywanie się w sytuacji, gdy będą zmuszeni wykonywać zawód w innych niż dotychczasowe warunkach.
Wydarzenie odbędzie się w przestrzeni Rawa.Ink w Katowicach (ul. Teatralna 17a). Na wykład nie jest wymagana rejestracja.

18.30–21.00 – spotkanie integracyjne dla wszystkich uczestników i członków wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Śląskiego, połączone z potańcówką i nauką tańców ludowych, do których zaproszą członkowie Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca „Katowice” . Wydarzenie odbędzie się na dziedzińcu Wydziału Humanistycznego UŚ (ul. Uniwersytecka 4). W ramach spotkania zaprezentowane zostaną także animacje stworzone przez studentów w trakcie Letniej Akademii Animacji 2021 organizowanej przez Estońską Akademię Sztuki w Tallinie (patio Wydziału Humanistycznego). Wstęp wolny.

11 maja 

19.00–21.00 – koncert pracowników Instytutu Sztuk Muzycznych Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji UŚ oraz zespołu Madame Jean Pierre w Domu Narodowym w Cieszynie (Rynek 12). Osoby pragnące wziąć w nim udział prosimy o przesłanie e-maila na adres: transform4europe@us.edu.pl.

12 maja 

18.00–19.00 – pokaz astronomiczny pt. „Cosmos ad libitum”, który poprowadzi dr Telmo Fernandez Castro (dyrektor Planetarium w Madrycie). Astronomowi towarzyszyć będą muzycy na żywo akompaniujący do pokazu. Wydarzenie odbędzie się w auli Wydziału Humanistycznego w Katowicach (ul. Uniwersytecka 4). Na wydarzenie nie jest wymagana rejestracja.

TRANSFORM4EUROPE – 2 MIASTA

Katowice

Stolica województwa śląskiego została założona w 1865 roku. Choć jest stosunkowo młodym miastem, stanowi przykład tego, jak poprzemysłowy ośrodek może przekształcić się w miejsce rozwoju nowych technologii i ekologicznych rozwiązań.

Katowice od początku swego istnienia silnie związane są z nauką. Jednym z założycieli miasta był Richard Holtze – ceniony lekarz. Tutaj też urodziła się noblistka z fizyki Maria Göppert-Mayer, której wizerunek uwieczniony został na ścianie budynku rektoratu Uniwersytetu Śląskiego (ul. Bankowa 12), widzianej od strony Rawy.

Zabytkowe osiedle Nikiszowiec jest dziedzictwem górniczej kultury. W znajdującej się tam filii Muzeum Historii Katowic (ul. Rymarska 4) prezentowane jest wnętrze tradycyjnego górniczego mieszkania, a także pralni i magla.

W centrum Katowic, przyjeżdżających do miasta wita ikoniczny budynek Spodka, otwartego w 1971 roku. Nowoczesną architekturę stolicy województwa rozpoznać można m.in. w konstrukcji Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia (NOSPR na pl. W. Kilara 1), Międzynarodowego Centrum Kongresowego (pl. Sławika i Antalla 1) oraz Muzeum Śląskiego (ul. T. Dobrowolskiego 1), które zaadaptowało tereny dawnej kopalni węgla kamiennego „Katowice”.

Kampus uniwersytecki

Uniwersytet Śląski zajmuje w Katowicach blisko 20 budynków, w których mieszczą się m.in. rektorat, wydziały oraz Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINiBA).

Czy wiesz, że…?

Z Katowic pochodził himalaista Jerzy Kukuczka, który jako drugi człowiek na Ziemi zdobył Koronę Himalajów i Karakorum.

Komunikacja miejska i Centrum Informacji Turystycznej

Wszelkie informacje dotyczące komunikacji miejskiej oraz rozkłady jazdy można otrzymać w Centrum Informacji Turystycznej Katowic na ul. Rynek 13.

Kontakt: 

Cieszyn

To jedno z najstarszych miast na Śląsku. Prawa miejskie otrzymało na początku XIII wieku. W latach 1290–1918 był on stolicą Księstwa Cieszyńskiego.

Cieszyn leży na granicy Polski z Czechami. Główny ośrodek miejski znajduje się w polskiej części Cieszyna. Część czeska nosi nazwę Czeskiego Cieszyna. Przez miasto przepływa rzeka Olza.

Pośród zabytków architektury wymienić można wiele obiektów świeckich i sakralnych. Jednym z bardziej rozpoznawalnych jest romańska Rotunda św. Mikołaja z XI wieku, uwieczniona na polskim banknocie o nominale 20 zł. Popularnością cieszy się również „Cieszyńska Wenecja” – część starego miasta leżąca nad sztucznym ciekiem wodnym.

Cieszyn jest miastem blisko związanym z przyrodą. 23% powierzchni miasta zajmują tereny zielone, a powierzchnie zabudowane pozostają silnie zadrzewione. W mieście znajdują się 3 rezerwaty przyrody. Posiada ono również bogatą faunę – w Cieszynie spotkać można m.in. czaple, rzekotki drzewne czy piżmaki.

Kampus uniwersytecki

Cieszyn jest siedzibą Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego.

Czy wiesz, że…?

Od miasta nazwę wzięła skała cieszynit, którą po raz pierwszy w XIX wieku w jej okolicach opisał geolog Ludwik Hohenegger. Jest to skała magmowa, głębinowa, zasadowa powstała w dolnej kredzie.

Komunikacja miejska i Cieszyńskie Centrum Informacji

Wszelkie informacje dotyczące komunikacji miejskiej oraz rozkłady jazdy można otrzymać w Cieszyńskim Centrum Informacji na ul. Rynek 1.

Kontakt: 

KONTAKT

Transform4Europe Week Spotkajmy się na Uniwersytecie Śląskim

return to top