Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Humanistyczny

Dni Jakości Kształcenia i Wielkiego Badania Kompetencji

23.02.2020 - 16:30 aktualizacja 25.02.2020 - 22:14
Redakcja: an

Od 24 do 28 lutego 2020 roku w grupie kierunków architektura informacji, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, informacja w instytucjach e-społeczeństwa, kulturoznawstwo, kultury mediów odbędą się Dni Jakości Kształcenia i Wielkiego Badania Kompetencji. W ich ramach zaplanowane zostały spotkania dyrekcji kierunku z pracownikami (24 lutego), doktorantami (25 lutego) oraz studentami (25 lutego), a także spotkania studentów z opiekunami praktyk (24 lutego), opiekunami lat i przedstawicielami Biura Karier UŚ (25 lutego). Dla studiów stacjonarnych udział w zebraniach jest obowiązkowy. W wydarzeniu uczestniczyć mogą również studenci studiów niestacjonarnych.

27 i 28 lutego studenci wszystkich wspomnianych kierunków będą mogli wziąć udział w Wielkim Badaniu Kompetencji – profesjonalnym teście, dzięki któremu uzyskają informacje o posiadanym przez siebie potencjale i możliwościach jego rozwoju oraz otrzymają spersonalizowane wskazówki związane z odnalezieniem się na rynku pracy. Wielkie Badanie Kompetencji włącza się w uniwersytecki projekt „Studia i co dalej – zwiększenie konkurencyjności studentów UŚ na rynku pracy”. Udział w badaniu, które przeprowadzą pracownice Biura Karier UŚ, jest bezpłatny i zakończy się otrzymaniem przez studentów certyfikatu oraz wiadomości o uzyskanych wynikach. Studenci dowiedzą się ponadto, jakie dalsze korzyści daje udział w projekcie „Studia i co dalej” oraz w innych, proponowanych przez Biuro Karier UŚ, wydarzeniach (m.in. możliwość realizacji indywidualnego testu predyspozycji zawodowych czy odbycie darmowych sesji coachingowych).

Wszystkie spotkania oraz Wielkie Badanie Kompetencji odbędą się w budynku Wydziału Humanistycznego UŚ w Katowicach (plac Sejmu Śląskiego 1). Szczegółowe informacje, w tym harmonogram spotkań, znajduje się pod adresem: http://inksi.us.edu.pl/dni-jakosci-ksztalcenia-i-wielkiego-badania-kompetencji/.

 

return to top