Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Humanistyczny

Komunikat dot. zamknięcia semestru zimowego roku akademickiego 2019/2020

16.03.2020 - 16:00 aktualizacja 16.03.2020 - 16:00
Redakcja: an

Szanowni Państwo,

Na spotkaniu Pana Dziekana Wydziału Humanistycznego oraz pełnomocników ds. dydaktycznych i studentów w dniu 13 marca 2020 zostały podjęte następujące decyzje.

Termin rozliczenia sesji zimowej zostaje przedłużony dla wszystkich studentów do dnia 30 kwietnia bez konieczności składania wniosku. Protokoły elektroniczne zostaną otwarte do 30 kwietnia, by ułatwić wpisywanie ocen. Wnioski o dłuższe przedłużenie będą rozpatrywane indywidualnie.

Proszę wszystkich, którzy nie uzyskali wymaganych zaliczeń/egzaminów, by starali się zamknąć sesję wcześniej (przed 30 kwietnia). Zachęcam do szybkiego kontaktu mailowego z
prowadzącymi przedmioty i ustalenia sposobu uzyskania zaliczenia/przystąpienia do egzaminu. Pracownicy, którzy nie przeprowadzili jeszcze egzaminów lub nie zdołali przyjąć studentów na dyżurach proszę o szybką reakcję na zgłoszenia studentów w sprawie zaliczeń i egzaminów, i ustalenie sposobu zaliczania/egzaminu.

Zgłoszenie tematu prac dyplomowych do dziekanatu lub dyrektora kierunku proszę dokonać mailowo (ewentualnie, jeśli student ma takie możliwości, wysłać mailowo skan wniosku) do 22 marca 2020. Nie jest wymagany podpis promotora, to uzupełnimy w późniejszym terminie.

Ostatnia kwestia dotyczy pytań o zaliczanie praktyk w instytucjach kultury i szkołach. W razie przedłużającego się zamknięcia tych instytucji semestr zostanie zaliczony bez praktyk, a same
praktyki przeniesione na semestr kolejny. Dotyczy to także osób, które wnioskowały o przedłużenie sesji zimowej z powodu konieczności dokończenia praktyk. W sprawie osób, które odbywają praktyki na ostatnim semestrze studiów, oczekujemy na decyzje ministerstwa i rektoratu.

Dziekanat dydaktyczny będzie pracował w trybie home office w poniedziałki, oraz od środy do piątku.

Sytuacja jest wyjątkowa, dlatego musimy działać w inny sposób. W najbliższym czasie pojawią się komunikaty skierowane do studentów i pracowników dotyczące prowadzenia zajęć. Żywię nadzieję, że wszyscy postaramy się pokonać zaistniałe trudności.

Z wyrazami szacunku
Danuta Ślęczek-Czakon
Pełnomocnik Dziekana Wydziału Humanistycznego d.s. studenckich

Katowice 14.03.2020

 

return to top