Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Humanistyczny

Bezpłatne szkolenie online z programowania w języku Python

15.04.2020 - 16:00 aktualizacja 15.04.2020 - 16:44
Redakcja: an

Cyfryzacja wielu dziedzin życia sprawia, że ludzie stają się nieświadomymi elementami zalgorytmizowanych procesów kontrolowanych przez skomplikowane systemy cyfrowe. Wymaga się od nas używania maszyn i oprogramowania, których zasad działania nie tylko nie rozumiemy, ale nawet nie wyobrażamy sobie jak powstają.

Kurs programowania w języku Python to świetna okazja, aby poznać podstawowe zasady programowania, a następnie wykorzystać w praktyce nabyte umiejętności.

Zajęcia adresowane są do wszystkich stacjonarnych studentów Wydziału Humanistycznego UŚ będących na 2. i 3. roku studiów I stopnia oraz na 1. i 2. roku studiów II stopnia.

Uczestnik szkolenia nabędzie praktyczne umiejętności w zakresie m.in.:

 • rozumienia pojęcie algorytmów oraz ich zastosowania w praktyce;
 • rozumienia znaczenia/potrzeby umiejętności kodowania/programowania na rynku pracy.
 • wykonywania symulacji oraz samodzielnego rozwiązywania wybranych problemów matematycznych;
 • zbierania, przetwarzania, analizowania i wizualizowania danych;
 • wykonywania podstawowych operacji statystycznych na zbiorze danych i wyciągania wniosków z wyników operacji;
 • samodzielnej implementacji prostych algorytmów w języku Python;
 • tworzenia kodów bazując na prostych operacjach matematycznych i logicznych;
 • tworzenia funkcji oraz korzystania z funkcji wbudowanych w języku Python;
 • rozumienia pojęcie złożoności obliczeniowej i symulacji numerycznej.

 

Terminy szkoleń:

 1. 23 i 24 kwietnia 2020 (czwartek i piątek) – pozostały 2 wolne miejsca!
 2. 14 I 15 maja 2020 (czwartek i piątek)
 3. 21 I 22 maja (czwartek i piątek)

 

Szkolenie realizowane w formule on-line za pośrednictwem platformy webinarowej Zoom.

 

Organizator zapewnia:

 1. Webinar techniczny przed szkoleniem: konfiguracja oprogramowania i sprzętu;
 2. Dostęp każdego uczestnika do chmury z oprogramowaniem niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia: Jupyter Notebook i Miniconda (nie ma potrzeby instalowania tego oprogramowania na komputerach uczestników.
 3. Materiały szkoleniowe.

 

Szkolenia, które będą realizowane od godz. 9.00 do 16.15 w każdym z dwóch dni szkoleniowych, zakończy się egzaminem. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia.

 

Wymagania sprzętowe:

 1. Komputer stacjonarny lub laptop
 2. Pprogramowanie Zoom – aplikacja do pobrania: https://zoom.us/ lub https://zoom-video.pl/
 3. Kamera, mikrofon, głośniki (mogą być wbudowane w laptop) lub słuchawki z mikrofonem
 4. drugi monitor – opcja
 5. Łącze internetowe

 

Rekrutacja trwa do 17 kwietnia 2020 roku. Chęć udziału w szkoleniu należy zgłaszać, wysyłając dokumenty drogą elektroniczną na adres e-mail: anna.mitura@us.edu.pl.

 

AGENDA SZKOLENIA

DZIEŃ I

09.00 – 10.30 zajęcia (90 min.)

Jak korzystać z notatnika Jupyter? Podstawy języka Python.

10.30 – 10.45 przerwa (15 min.)

10.45 – 12.15 zajęcia (90 min.)

 Instrukcja warunkowa ‘if’ i pętla ‘for’.  Nowe typy zmiennych: listy, krotki, słowniki.

12.15 – 13.00 przerwa (45 min.)

13.00 – 14.30 zajęcia (90 min.)

Pierwszy algorytm – ‘gra w chaos’. Co to jest symulacja?

14.30 – 14.45 przerwa (15 min.)

14.45 – 16.15 zajęcia (90 min.)

Funkcje – dlaczego warto z nich korzystać?  Zjawisko rekurencji.

 

DZIEŃ II

09.00 – 10.30 zajęcia (90 min.)

Podejście algorytmiczne i złożoność obliczeniowa.

10.30 – 10.45 przerwa (15 min.)

10.45 – 12.15 zajęcia (90 min.)

Metoda siłowa. Metoda ‘dziel i zwyciężaj’. Problem wieży Hanoi.

12.15 – 13.00 przerwa (45 min.)

13.00 – 14.30 zajęcia (90 min.)

Operacje na plikach. Podstawowe operacje statystyczne i praca z bazą danych.

14.30 – 14.45 przerwa (15 min.)

14.45 – 16.15 zajęcia (90 min.)

Podsumowanie i egzamin końcowy. 

 

 Dokumenty rekrutacyjne:

 

Zajęcia są realizowane w ramach projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

return to top