Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Humanistyczny

VIII edycja Międzynarodowej Konferencji Magistrantów

06.05.2020 - 15:19 aktualizacja 07.05.2020 - 11:06
Redakcja: an
VIII Międzynarodowa Konferencja Magistrantów odbędzie się 12 maja 2020 roku w przestrzeni wirtualnej udostępnionej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Konferencja organizowana jest przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej, Centrum Języka i Kultury Chińskiej oraz Koło Naukowe Studentów Obcokrajowców „Wieża Babel”. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Celem spotkania jest umożliwienie magistrantom, wyróżniającym się studentom ostatniego roku studiów licencjackich oraz doktorantom zaprezentowania fragmentów własnych prac dyplomowych lub zagadnień z nimi związanych. Do udziału w konferencji zapraszamy zarówno obcokrajowców, jak i Polaków studiujących na Państwa uczelniach.

Organizatorzy wydarzenia chcą, by najbliższa edycja konferencji była poświęcona nowemu spojrzeniu na zagadnienia genologii we współczesnym świecie. Dzięki otwartej formule możliwe jest zgłoszenie tekstów traktujących gatunkowość nie tylko jako właściwość sztuki (np. nowe gatunki filmowe i ich korzenie) czy twórczości literackiej (przeplatanie się istniejących gatunków), ale także postrzeganie tej tematyki w zupełnie nowych kontekstach (nie tylko humanistycznych!). Studenci-obcokrajowcy mogą zatem przedstawić swój punkt widzenia na polską literaturę, kulturę i język, z kolei studenci polscy mogą zaprezentować podczas wystąpień problematykę interkulturową. Katowickie spotkania są znakomitą okazją do interesujących dyskusji w międzynarodowym gronie z udziałem i pod kierunkiem specjalistów: językoznawców, kulturoznawców i literaturoznawców.

Uczestnikami poprzednich edycji konferencji byli studenci Uniwersytetu Śląskiego, przedstawiciele Uniwersytetu Wrocławskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu w Ostrawie i Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego. W konferencjach biorą udział również studenci uczelni o innych profilach (m.in. ASP czy politechniki). Pragniemy, aby tegoroczne spotkanie stało się forum wymiany doświadczeń obcokrajowców i Polaków zajmujących się zagadnieniem genologii, studiujących w całej Polsce.

Jeśli ktoś chciałby wziąć udział w konferencji jako słuchacz, organizatorzy proszą o kontakt drogą elektroniczna (pisząc na adres e-mail: szkola@us.edu.pl) – wówczas zostaną przesłane informacje dotyczące zalogowania się na platformę ZOOM.
Konferencję otworzy prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek. W obradach zapowiedzieli udział profesorowie promotorzy z największych uniwersytetów polskich (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Opolski) oraz zagranicznych: ze Lwowa, Bolonii, Kurytyby i Pekinu.
img
return to top