Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
  • Français
Wydział Humanistyczny

Dr hab. Agata Kluczek, prof. UŚ laureatką Nagrody Ministra Edukacji i Nauki

22.02.2021 - 15:03 aktualizacja 22.02.2021 - 15:03
Redakcja: am
Tagi: Instytut Historii, Nagrody Ministra Edukacji i Nauki

Nagrody Ministra Edukacji i Nauki to wyróżnienia przyznawane naukowcom i nauczycielom akademickim za znaczące osiągnięcia w zakresie: działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej i organizacyjnej oraz za całokształt dorobku. Lista laureatów została ogłoszona 19 lutego w Dniu Nauki Polskiej. Minister edukacji i nauki przyznał łącznie 74 nagrody, w tym 57 indywidualnych i 17 zespołowych.

W gronie osób uhonorowanych nagrodą za znaczące osiągnięcie naukowe znalazła się dr hab. Agata Kluczek, prof. UŚ z Instytutu Historii.

 

Nagroda dla dr hab. Agaty Kluczek, prof. UŚ przyznana została za pracę związaną z analizą i interpretacją źródeł numizmatycznych utrwalających wizję tożsamości starożytnych Rzymian, wskazujących z jednej strony na niezmienne przez wieki jej fundamenty, z drugiej na czasowe oraz geograficzne preferencje.

Bazę dla tej tożsamości stanowił mit fundacyjny, w którym kryły się idee definiujące tożsamość Rzymian. Nośnikiem zaś wiedzy o tych sprawach „zakładzinowych” stało się wyobrażenie numizmatyczne (zwłaszcza ikonografia, a w mniejszym stopniu napisy umieszczane na numizmatach).

Wyniki badań były przedstawiane w formie referatów i wykładów wygłaszanych na wielu spotkaniach naukowych (konferencje, seminaria, wykłady). Cząstkowe wyniki zostały również zaprezentowane w artykułach publikowanych na łamach punktowanych czasopism. Całość zaś analiz została ujęta w książce autorskiej pt. „Primordia Romana. Mityczna przeszłość Rzymu i pamięć o niej w rzymskich numizmatach zaklęta”, wydanej nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego (Katowice 2019).

zdjęcie wejścia do Rektoratu UŚ Rektorat Uniwersytetu Śląskiego. Fot. Julia Agnieszka Szymala

return to top