Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Nowa monografia dr hab. Katarzyny Kwapisz-Osadnik, prof. UŚ

16.08.2021 - 14:54 aktualizacja 18.08.2021 - 09:41
Redakcja: am
Tagi: Instytut Językoznawstwa, monografia

Informujemy, że nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego ukazała się monografia dr hab. Katarzyny Kwapisz-Osadnik, prof. UŚ z Instytutu Językoznawstwa.

 

Książka « Les conceptualisations de relations au travers des prépositions neutres en français. Une approche cognitive » to interesująca propozycja wydawnicza, w której problem użycia francuskich przyimków neutralnych został opisany całościowo (przyimki stanowiące część  konstrukcji  nominalnych, czasownikowych oraz przyimkowych) w oparciu o proces obrazowania, tj. konstruowania sceny (gramatyka kognitywna R. Langackera). Pełny ogląd funkcjonowania przyimków na poziomie percepcji i konceptualizacji ma postać schematów, w których ujęte zostały archetypy poznawcze i formuły inwariantów semantycznych. Jako że wiele użyć zdeterminowanych jest diachronicznie, książka zawiera historyczne ciekawostki wyjaśniające ich łacińskie źródła. Z całą pewnością może być wartościowym i inspirującym punktem odniesienia  dla kolejnych badań językoznawczych, jak również w glottodydaktyce nie tylko języka francuskiego.

okładka monografii pt. Les conceptualisations de relations au travers des prépositions neutres en français. Une approche cognitive

return to top