Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Wyniki ewaluacji 2017-2021

29.07.2022 - 15:16 aktualizacja 29.07.2022 - 15:16
Redakcja: am

Poznaliśmy wyniki ewaluacji przeprowadzonej przez Komisję Ewaluacji Nauki. Ocenie zostały poddane osiągnięcia naukowców z pięcioletniego okresu (2017–2021). Na Wydziale Humanistycznym:

  • kategorię A otrzymały: literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce,
  • kategorię B+ otrzymały: filozofia, historia, językoznawstwo.

Ewaluacja to ocena działalności naukowej przeprowadzana wśród dyscyplin uprawianych w uczelni. Po raz pierwszy przedmiotem ewaluacji nie były wydziały, lecz właśnie dyscypliny naukowe. Poszczególnym dyscyplinom przyznawane są kategorie naukowe: A+, A, B+, B albo C. Chociaż formalnie proces dotyczy dyscyplin, to przy ocenie bierze się pod uwagę indywidualne osiągnięcia pracowników.

W przypadku dyscyplin, których wynik otarł się o wyższą kategorię, ich przedstawiciele będą mogli odwołać się od decyzji ministra.

Więcej informacji o wynikach ewaluacji znajduje się na stronie głównej Uniwersytetu Śląskiego.

żarówka w otoczeniu symboli związanych z edukacją

return to top