Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Kursy online z frazeologii w językach francuskim, hiszpańskim i włoskim

06.10.2022 - 10:25 aktualizacja 11.10.2022 - 11:51
Redakcja: mn

Zapraszamy do korzystania z kursów online z frazeologii w językach francuskim, hiszpańskim i włoskim, dostępnych na platformie edukacyjnej Navoica.pl.

Opracowane zostały w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (nr umowy: POWR.03.01.00-00-W009/18-00), którego kierownikiem jest dr hab. Monika Sułkowska, prof.UŚ.

Celem platformy Navoica.pl, utworzonej z inicjatywy MNiSW, jest popularyzacja nauki oraz wiedzy, która wychodzi poza zakres standardowego kształcenia w szkolnictwie wyższym. Kursy są bezpłatne i mają otwarty dostęp i można wykonać je w dowolnym czasie i tempie. Wynik pozytywny z testu końcowego warunkuje ukończenie kursu i umożliwia otrzymanie zaświadczenia, które potwierdza odbycie szkolenia. Certyfikat jest generowany bezpośrednio na platformie.

Wszelkie informacje na temat projektu oraz kursów frazeodydaktycznych dostępne są na stronie internetowej.

Online courses in phraseology in French, Spanish and Italian

You can use online courses in phraseology in French, Spanish and Italian available on the educational platform at Navoica.pl.

They have been developed within the project funded by the National Centre for Research and Development (No: POWR.03.01.00-00-W009/18-00), the Head of which is Monika Sułkowska, PhD, DLitt, Assoc. Prof.

The goal of the Navoica.pl platform, created by the National Centre’s incentive, is science communication, which goes beyond the scope of higher education standards. The courses are open and free of charge, you may complete them at any time and pace. A positive result of a final test is a condition for finishing the course and allows you to receive the certificate. The certificate is generated directly on the platform.

Any information on the project and courses in phraseology are available on the website.

student przeglądający książkę, w tle półki z książkami w monitorze komputerowym, tablecie i telefonie

return to top