Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Humanistyczny
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Dzień rektorski 30 kwietnia

19.04.2024 - 11:25 aktualizacja 19.04.2024 - 11:25
Redakcja: kajastruzyk

KOMUNIKAT

Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

z dnia 19.04.2024 r.

w sprawie ustalenia godzin rektorskich

w dniu 30 kwietnia 2024 r.

dla studentek i studentów studiów I i II stopnia

oraz jednolitych studiów magisterskich

W związku ze zbliżającą się „majówką” i dniami ustawowo wolnymi od pracy tj. 1 maja (Święto Pracy) i 3 maja (Święto Konstytucji 3 maja) oraz 2 maja dniem wolnym od zajęć dydaktycznych na podstawie zarządzenia Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego 2023/2024, na wniosek Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ogłaszam 30 kwietnia 2024 r. dniem rektorskim wolnym od zajęć dydaktycznych.

Z up. Rektora

  Prorektor ds. kształcenia i studentów

          Dr Katarzyna Trynda, prof. UŚ

wykrzykniki narysowane kredą na tablicy

return to top