Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Humanistyczny
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Administracyjna obsługa postępowań habilitacyjnych i o nadanie stopnia doktora


 

dr Daria Dąbrowska-Gruchlik
e-mail: daria.dabrowska-gruchlik@us.edu.pl
tel.: 32 364 08 23
Sosnowiec, ul. Grota-Roweckiego 5, pok. 2.10

 

mgr Karolina Konieczna-Montak
e-mail: karolina.konieczna@us.edu.pl
tel.: 32 364 09 65
Sosnowiec, ul. Grota-Roweckiego 5, pok. 2.49

 

Anna Korpus-Kruz
e-mail: anna.korpus-kruz@us.edu.pl
tel.: 32 364 09 92
Sosnowiec, ul. Grota-Roweckiego 5, pok. 2.49

 

INSTYTUT JĘZYKOZNAWSTWA


KATOWICE

mgr Bożena Soboń
e-mail: bozena.sobon@us.edu.pl
tel.: 32 2009 515
Katowice, ul. Uniwersytecka 4, pok. A3.22

SOSNOWIEC

mgr Katarzyna Akartel
e-mail: katarzyna.akartel@us.edu.pl
tel.: 32 364 08 81
Sosnowiec, ul. Grota Roweckiego 5, pok. 4.28

mgr Bożena Czwiertnia-Leszkiewicz
e-mail: bozena.czwiertnia-leszkiewicz@us.edu.pl
tel.: 32 364 08 57
Sosnowiec, ul. Grota Roweckiego 5, pok. 4.55

mgr Justyna Krzepkowska
e-mail: justyna.krzepkowska@us.edu.pl
tel.: 32 364 08 57
Sosnowiec, ul. Grota Roweckiego 5, pok. 4.55

 

INSTYTUT LITERATUROZNAWSTWA


KATOWICE

mgr Ewa Stopka-Marek
e-mail: ewa.stopka-marek@us.edu.pl
tel.: 32 2009 409
Katowice, ul. Uniwersytecka 4, pok. A6.16

SOSNOWIEC

mgr Ewa Wilisowska
e-mail: ewa.wilisowska@us.edu.pl
tel.: 32 364 08 99
Sosnowiec, ul. Grota-Roweckiego 5, pok. 4.23

 

INSTYTUT POLONISTYKI


dr Aleksandra Garbacz
e-mail: aleksandra.garbacz@us.edu.pl
tel.: 32 2009 402
Katowice, ul. Uniwersytecka 4, pok. A6.18

 

INSTYTUT NAUK O KULTURZE


mgr Tadeusz Maciąg
e-mail: tadeusz.maciag@us.edu.pl
tel.: 32 2009 317
Katowice, ul. Uniwersytecka 4, pok. A5.23

mgr Urszula Owca
e-mail: urszula.owca@us.edu.pl
tel.: 32 2009 321
Katowice, ul. Uniwersytecka 4, pok. A5.23

mgr Ewa Wenglorz
e-mail: ewa.wenglorz@us.edu.pl
tel.: 33 8546 114
43-400 Cieszyn, ul. Bielska 62, pokój C1.24

 

INSTYTUT FILOZOFII


mgr Ewa Głuszek
e-mail: ewa.gluszek@us.edu.pl
tel.: 32 359 18 24 / 32 359 21 29
Katowice, ul. Bankowa 11, pok. 325

 

INSTYTUT HISTORII | INSTYTUT NAUK O SZTUCE


mgr Lidia Żalińska
e-mail: lidia.zalinska@us.edu.pl
tel.: (32)  359 13 14
Katowice, ul. Bankowa 11, pok. 122

 

Importerzy PBNINSTYTUT JĘZYKOZNAWSTWA – KATOWICE

mgr Katarzyna Fitz
e-mail: katarzyna.fitz@us.edu.pl
tel.: 32 2009 515
Katowice, ul. Uniwersytecka 4, pok. A3.22

 

INSTYTUT JĘZYKOZNAWSTWA – SOSNOWIEC

mgr Łukasz Ogłoza
e-mail: lukasz.ogloza@us.edu.pl
tel.: 32 364 09 18
Sosnowiec, ul. Grota Roweckiego 5, pok. 4.24

 

INSTYTUT POLONISTYKI | INSTYTUT LITERATUROZNAWSTWA – KATOWICE

mgr Helena Woronko-Opacka
e-mail: helena.woronko-opacka@us.edu.pl
tel.: 32 2009 402
Katowice, ul. Uniwersytecka 4, pok. A6.18

 

INSTYTUT LITERATUROZNAWSTWA – SOSNOWIEC

mgr Dagmara Miłek
e-mail: dagmara.milek@us.edu.pl
tel.: 32 364 08 96
Sosnowiec, ul. Grota-Roweckiego 5, pok. 4.23

 

INSTYTUT NAUK O KULTURZE

mgr Justyna Januszewska
e-mail: justyna.januszewska@us.edu.pl
tel.: 32 2009 323
Katowice, ul. Uniwersytecka 4, pok. A5.15

 

INSTYTUTY: FILOZOFII, HISTORII, NAUK O SZTUCE

mgr Aneta Nocuń
e-mail: aneta.nocun@us.edu.pl
tel.: 32 359 12 94
Katowice, ul. Bankowa 11, pok. 318A, IIIp

return to top