Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Humanistyczny

Koło Naukowe Filmoznawców „Kinotok”

Koło Naukowe Filmoznawców „Kinotok” działa od roku 1986 roku. Od początku było związane ze śląskim filmoznawstwem. Do 2010 roku opiekunem był dr hab. Jakub Zajdel, od tego czasu tę funkcję pełni dr hab. Magdalena Kempna-Pieniążek, prof. UŚ we współpracy z doktorantami. Głównym zadaniem Koła jest propagowanie namysłu nas filmem w środowisku studenckim. Zadanie to Koło realizuje poprzez organizowanie dyskusji, przeglądów filmowych, sesji naukowych, a także działalność publikacyjną. Dodatkową aktywnością realizowaną w ramach „Kinotoku” są wyjścia do kina połączone z dyskusją w katowickich lokalach, gdzie w mniej formalnych warunkach studenci, doktoranci i pracownicy naukowi omawiają ukryte znaczenia najnowszych produkcji.

Konferencje naukowe organizowane przez „Kinotok” w latach 2014-2021 koncentrowały się przede wszystkim na popkulturowym wymiarze kina, zrzeszając studentów i doktorantów zainteresowanych kulturami fanowskimi, kinem gatunkowym i audiowizualną odsłoną retromanii. Już od ponad dekady sesjom naukowym towarzyszyło czasopismo „Kwadratura Koła”, w którym publikowane były przede wszystkim materiały pokonferencyjne. Od 2011 roku „Kwadratura Koła” gromadziła w kolejnych tematycznych numerach artykuły studentów i doktorantów nie tylko Uniwersytetu Śląskiego, ale i autorów związanych z innymi ośrodkami akademickimi. Obszary zagadnień poruszanych w „Kwadraturze Koła” dotyczą: kina pierwszej dekady XXI; audiowizualnych pejzaży Ameryki; motywu apokalipsy w kinie; fandomów oraz przedmiotów w kinie gatunkowym.

„Kinotok” był kuźnią dla wielu czołowych filmoznawców, krytyków kina, autorów i tłumaczy książek, reżyserów, kiniarzy i innych osób aktywnie zasilających kulturę filmową.

img

Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Śląskiego

Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Śląskiego zostało założone przez Macieja Salomona 24 października 1969 roku przy Instytucie Historii. Obecnie opiekunem Koła jest dr Paweł Duda. Członkami SKNH są przede wszystkim studenci kierunków prowadzonych przez Instytut Historii UŚ. Koło podzielone jest na Sekcje tematyczne zajmujące się konkretną problematyka naukową i badawczą, są to kolejno:

 • Sekcja Historii Starożytnej
 • Sekcja Mediewistyczna
 • Sekcja Historii Nowożytnej (XVI-XVIII w.)
 • Sekcja Historii Nowożytnej (XIX w.)
 • Sekcja Historii Wojskowości i Rekonstrukcji Historycznej
 • Sekcja Historii Śląska i Archiwistyki
 • Sekcja Historii Kościoła

Koło organizuje cykliczne odczyty referatów w ramach działalności poszczególnych Sekcji, które mają służyć pogłębianiu wiedzy z zakresu danej problematyki. Ważnym aspektem działalności SKNH jest również rekonstrukcja historyczna, którą co roku można podziwiać na wielu stoiskach i pokazach scenicznych Śląskiego Festiwalu Nauki w Katowicach. Ukazujemy również tajniki pracy historyka prowadząc warsztaty i prelekcje z zakresu Nauk Pomocniczych Historii. Współpracujemy z zewnętrznymi organizacjami pożytku publicznego, przede wszystkim grupami rekonstrukcyjnymi: Drużyna Gylda Hirtir, Cech Rzemiosł Dawnych „Salamandra” czy Chorzowskie Bractwo Rycerskie Bożogrobców.

Koło angażuje się również w projekty zagraniczne i międzynarodowe takie jak prowadzenie lekcji historii dla Polonii w Federacji Rosyjskiej, jak i czynnym udziale w corocznej konferencji naukowej we Lwowie. Na przełomie listopada i grudnia członkowie SKNH rokrocznie uczestniczą w wyjeździe na rekonstrukcje bitwy pod Austerlitz pod opieką dr hab. Dariusza Nawrota. Koło bierze również udział jak i organizuje własne konferencje naukowe, takie jak „Między Katedrą a Katedrą”, którą współtworzymy z m.in. Kołem Teologów. Od początku tego roku prowadzimy również cykl webinarów na naszym fanpage’u na Facebook’u.

 

img

Koło Naukowe Slawistów UŚ Światowid

Koło Naukowe Slawistów istnieje od roku 1987, a od roku 2000 pod nazwą Koło Naukowe Slawistów ŚWIATOWID. Jest to samorządna organizacja studencka skupiającą studentów slawistyki UŚ oraz jej absolwentów.

Koło Naukowe Slawistów ŚWIATOWID powstało w następujących celach:

 1. integrowania swych członków poprzez wspólną pracę na rzecz pogłębiania wiedzy i popularyzacji kultur Słowian;
 2. rozbudzenia aktywności studentów slawistyki UŚ poprzez organizację konkursów, spotkań, wystaw, wieczorków literacko-muzycznych, imprez turystycznych oraz działalność w różnych sekcjach;
 3. prowadzenia działalności naukowej i popularyzatorskiej poprzez organizowanie spotkań i sesji naukowych poświęconych wybranym aspektom problematyki slawistycznej oraz aktywny udział przedstawicieli Koła w podobnych imprezach w kraju i za granicą;
 4. zapoznawania studentów z najnowszymi osiągnięciami kulturalnymi i naukowymi krajów słowiańskich;
 5. prowadzenia działalności wydawniczej studentów slawistyki prezentującej ich dorobek naukowy oraz osiągnięcia literackie i artystyczne;
 6. nawiązywania współpracy kulturalnej ze studentami slawistyki innych uczelni krajowych i zagranicznych, zwłaszcza placówek prowadzących dydaktykę i badania slawistyczne;
 7. współpracy z placówkami dyplomatycznymi i konsularnymi oraz centrami informacji i kultury krajów zachodnio – i południowosłowiańskich.

Opiekun: dr Katarzyna Majdzik Papić
Przewodniczący: Filip Witkowski
Wiceprzewodnicząca: Katarzyna Skowrońska
Sekretarz: Julia Szewc

 

img

Studenckie Koło Naukowe „El Mundo Hispano”

Studenckie Koło Naukowe „El Mundo Hispano” jest stowarzyszeniem studentów, którzy chcą promować kulturę Hiszpanii i krajów hispanojęzycznych.

Koło zostało założone przez studentów języka hiszpańskiego chcących rozwijać swoje zainteresowania w zakresie języka hiszpańskiego i kultury krajów hispanojęzycznych, ale jest otwarte na wszystkich chętnych zainteresowanych tematyką hispanistyczną, również z innych wydziałów oraz studentów zagranicznych studiujących w Uniwersytecie Śląskim w ramach programu Erasmus. Głównym celem Koła jest promowanie języka i zgłębianie różnorodności kultury krajów hispanojęzycznych wśród studentów poprzez organizowanie własnych spotkań, wieczorów filmowych, koncertów, warsztatów oraz udział w imprezach promujących kulturę Hiszpanii – np. Hispanofonii.

Działalność Koła skupia się wokół czterech podstawowych celów:

 1. integracja studentów języka hiszpańskiego i innych kierunków, zainteresowanych językiem i kulturą krajów hispanojęzycznych;
 2. rozwijanie wiedzy w szerokim ujęciu społeczno-kulturowym (sztuka, media, polityka, gospodarka, społeczeństwo) ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki kulturowej krajów obszaru hispanojęzycznego;
 3. rozwijanie umiejętności językowych, ze szczególnym  naciskiem na problematykę przekładu i komunikacji międzykulturowej;
 4. współpraca ze studentami Erasmusa z Hiszpanii studiującymi w Uniwersytecie Śląskim polegająca na wymianie obserwacji w zakresie komunikacji międzykulturowej i różnic między Polską i Hiszpanią, a w dalszej perspektywie współpraca z podobnymi organizacjami studenckimi zagranicą.

Koło jest również otwarte na współpracę z licealistami i absolwentami Uniwersytetu Śląskiego.

Opiekunem Studenckiego Koła Naukowego jest dr Aniela Kucharska.

img

Koło Naukowe Komunikacji Międzykulturowej

Koło Naukowe Komunikacji Międzykulturowej, w skrócie Koło KM, zostało założone w czerwcu w 2021 r. Chociaż właściwie pomysł założenia Koła powstał rok wcześniej, kiedy studenci będący obecnie członkami koła wygłaszali prezentacje podczas drugiego dnia Komunikacji Międzykulturowej. Członkami koła są studenci Wydziału Humanistycznego i Wydziału Nauk Społecznych. Koło podzielone jest na sekcje tematyczne zajmujące się wybraną problematyką naukową i badawczą. Są to kolejno:

 • Sekcja Języka Angielskiego i Kultury Anglojęzycznej,
 • Sekcja Języka Niemieckiego i Kultury Niemieckojęzycznej,
 • Sekcja Języków Romańskich i Kultury Romańskojęzycznej,
 • Sekcja Języków Wschodniosłowiańskich i Kultury Wschodniosłowiańskiej,
 • Sekcja Socjologii.

Opiekunowie sekcji:
dr Agata Borek
dr Magdalena Malinowska
dr Urszula Michalik
dr Alicja Mrózek
dr Katarzyna Ponikowska
dr Adam Pluszczyk
mgr Krystyna Arabska
mgr Dżulietta Markusik
mgr Iwona Sznicer

Kilkoro członków ma już swoim koncie aktywny udział w 5. edycji Śląskiego Festiwalu Nauki. Jeszcze zanim ukonstytuowało się Koło studenci wzięli udział w 2 edycji konferencji DOBLAC-Wymiary Języka i Kultury Biznesu. Dziś Koło ma za sobą kolejną odsłonę Dnia Komunikacji Międzykulturowej, a także pierwszą odsłonę Dnia Międzynarodowej Mobilności Studenckiej.

Jednym z głównych celów Koła jest prowadzenie badań nad dialogiem międzykulturowym. Badania te skupiają się m.in. na związku między językiem a kulturą, wpływie kultury m.in. na tłumaczenia oraz różnicach wynikających ze zderzenia różnych kultur. W związku z tym planowana jest organizacja warsztatów, wykładów i konferencji dla społeczności uniwersyteckiej, poświęconych kwestiom kulturowym oraz wzajemnego oddziaływania na siebie różnych kultur. Plany Koła obejmują również organizację spotkań i wywiadów z pracownikami międzynarodowych korporacji, a także nawiązanie kontaktów z zagranicznymi uczelniami.

 

img

Koło Studenckie „Superwizja”

W ramach koła działa koleżeńska grupa superwizyjna składająca się ze studentów doradztwa filozoficznego i coachingu. Celem spotkań jest ćwiczenie prowadzenia sesji coachingowych, trenowanie umiejętności coachingowych, wymiana doświadczeń zawodowych z pracy coacha, przekazywanie feedbacku oraz integracja studentów DFiC.

Grupa docelowa: studenci doradztwa filozoficznego i coachingu oraz kierunków pokrewnych

Kiedy: data każdego spotkania ustalana jest osobno

Gdzie: budynki Wydziału Humanistycznego w Katowicach przy ul. Bankowej 11 i ul. Uniwersyteckiej 4

Kontakt e-mail: pfrelke@us.edu.pl

Kontakt FB: https://www.facebook.com/piotr.frelke/

img

Koło Naukowe „KataLog”

Koło Naukowe „KataLog” to organizacja zrzeszająca studentów kierunku Logopedia Uniwersytetu Śląskiego, którzy z pasją zgłębiają swoją wiedzę na temat najnowszych metod prowadzenia diagnozy i terapii oraz wykorzystywanych narzędzi w trakcie pracy z pacjentem. Uczestnicy sami pragną tworzyć nowe rozwiązania, które staną się popularnymi, stosowanymi przez logopedów instrumentami.

Skąd nazwa „KataLog”? Celem koła jest stworzenie katalogu narzędzi logopedycznych. Poza tym “log” jest końcem i początkiem dwóch słów kluczy – kataLOGopedyczny – nawiązaniem do grupy zawodowej, którą z dumą pragniemy wspierać, rozwijać, reprezentować w świecie Studenckich Ruchów Naukowych.

Autorskie wiersze, bajki, piosenki, a także gry planszowe czy multimedialne, które stworzone zostaną na podstawie najnowszych badań, mogą stać się w przyszłości powszechnymi rozwiązaniami stosowanymi przez logopedów, pedagogów, terapeutów czy rodziców dzieci, które wymagają wsparcia w rozwoju.

Opiekun: dr Kamila Kuros-Kowalska

e-mail: kolonaukowekatalog@gmail.com

img
return to top