Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

III międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja pt. „Zmysły w projektowaniu architektonicznym oraz urbanistycznym i designie”

26.10.2021 - 12:39, aktualizacja 26.10.2021 - 12:39
Redakcja: am
Tagi: SAUL

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Towarzystwo Urbanistów Polskich – Oddział Śląski, Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) – Oddział Katowice, Metropolia GZM i Województwo Śląskie organizują III międzynarodową interdyscyplinarną konferencję na temat zmysłów w architekturze, urbanistyce i designie, skierowaną do naukowców i praktyków.

Tematyka konferencji

Temat tegorocznej konferencji brzmi: „Wise city – chwilowy trend czy odpowiedź na dziedzictwo antropocenu?”.

W okresach transformacji środowiska życia człowieka, na skutek zmian kulturowych i cywilizacyjnych, ujawniają się zapisane w ludzkich umysłach doświadczenia i cechy mijających epok. Ta prawidłowość uwidacznia się między innymi w cielesnych (somatycznych) zachowaniach oraz kognitywnej postawie jednostek i społeczności wobec dziedzictwa, technologii, wartości i celów przedstawicieli minionych okresów. Postawa wobec tego, co odziedziczone, wpływa również na nowe wybory, także te dotyczące środowiska, szczególnie zaś wobec tych jego elementów, które są ważne dla zachowania zdrowia żyjących w nim organizmów (jak np. dźwięku, hałasu, światła lub reakcji emocjonalnych na konkretne miejsca).

Szybki postęp technologiczny w XXI wieku umożliwił lepsze poznanie ludzkiego mózgu, jego funkcji oraz reakcji człowieka na bodźce środowiskowe. O ile technologie w znaczący sposób umożliwiły pogłębienie wiedzy o człowieku, o tyle ich masowe wprowadzanie do środowiska niekoniecznie jest – zarówno dla człowieka, jak i nieludzkich użytkowników ekosystemu – korzystne. Koncepcje miast stechnologizowanych (szczególnie w obszarze zarządzania), jak Smart City, w ostatnich latach poddawane są krytyce, której główną przesłanką jest troska o ich zrównoważony rozwój. W obszarze projektowania antidotum na ten stan upatruje się w nowym trendzie, określanym jako Wise City. Jego celem jest równoważenie nieuchronnego wpływu nowoczesnych technologii na architekturę poprzez jej symbiozę z ekologią i potencjałem ludzkim.

Podczas tegorocznej konferencji uczestnicy przyjrzą się kilku obszarom, w których ekologia, wiedza ludzka i kulturowa oraz technologia przenikają się, a także sprawdzą, jak ich „symbioza” może wpłynąć na dziedzictwo antropocenu i określą wyzwania, jakie stawia przed architekturą, urbanistyką i designem. Szczególnie interesującymi obszarami są te związane z:

  • nanoarchitekturą,
  • ekologią i biologią,
  • cyfrowym designem,
  • człowiekiem i środowiskiem,
  • dobrobytem: zdrowiem psychicznym i fizycznym,
  • miastem poza człowiekiem.

 

Do udziału w konferencji zaproszeni są zarówno teoretycy, jak i praktycy, których badania lub działalność związana jest z powyższą problematyką. Wydarzenie adresowane jest także do przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie i zagospodarowanie przestrzenne w miastach, placówki zdrowia, przemysł, budownictwo, oświatę oraz organizacje społeczne – krajowe i międzynarodowe.

SAUL 2021 zaproszenie

Wydarzenie zostanie zorganizowane w formule hybrydowej (stacjonarnie i online).

logo SAUL KATOWICE

return to top