Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Multidyscyplinarne sympozjum Avant

18.04.2023 - 12:28, aktualizacja 18.04.2023 - 12:28
Redakcja: am

„Żyjąc pośród dźwięków: od podejść poznawczych
do kulturowych i z powrotem”

Multidiscyplinarne sympozjum Avant, 2–3 czerwca 2023, Katowice


Sympozjum poświęcone jest badaniom nad słyszeniem i rozumieniem dźwięku. Wydarzenie ma charakter multidyscyplinarny, gdzie zakres podejść rozpięty jest – ogólnie mówiąc – między badaniami poznawczymi a kulturowymi, obejmując także różnorodne filozofie dźwięku i słyszenia.

Przy dominacji zagadnień związanych z widzeniem w naukach poznawczych i kulturowych słyszenie wydawać się może po prostu jedną z modalności. W konsekwencji więc – czy nie lepiej ujmować człowieka jako istotę multimodalną i na podobnej zasadzie traktować jej otoczenie? Zapewne, multimodalność to istotny rys naszego „bycia w świecie”. Niezależnie od tego jednak, widzimy dużą wartość w badaniu i refleksji nad specyfiką naszego słyszenia i dźwiękowym krajobrazie, w którym dorastaliśmy, ale i który tworzymy.

W ostatnich dziesięcioleciach wyłoniła się kognitywistyka słyszenia [Cognitive Hearing Science] z jednej strony i badania nad kulturą dźwiękową [Sound Culture Studies] z drugiej. Jednocześnie zagadnienia związane z tą modalnością obecne są w różnego rodzaju przedsięwzięciach badawczych, związanych z uczeniem się, usytuowanym rozwiązywaniem problemów, praktyką językową, prozodią i jej zastosowaniem, interakcją społeczną, zaburzeniami psychicznymi, afordancjami słuchowymi, projektowaniem interakcji człowiek–otoczenie i doświadczeń użytkowników, (możliwą) rolą dźwięku w badaniach naukowych, nad szeroko rozumianą kulturą dźwiękową, jak i nad rolą dźwięków w projektowaniu zrównoważonego rozwoju. W tych kontekstach warta uwagi badawczej może być również cisza, którą na różne sposoby zarządzamy i wykorzystujemy.

return to top