Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Humanistyczny
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

FILOLOGIA ROMAŃSKA: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

JĘZYK FRANCUSKI OD PODSTAW Z PROGRAMEM TŁUMACZENIOWYM I JĘZYKIEM SPECJALISTYCZNYM

Studia na specjalności język francuski od podstaw z programem tłumaczeniowym i językiem specjalistycznym są przeznaczone dla osób wiążących swoją pracę zawodową z praktycznym wykorzystaniem znajomości języka francuskiego, np. w biurach tłumaczeniowych, placówkach dyplomatycznych, instytucjach kulturalnych i badawczych, wydawnictwach, firmach współpracujących z partnerami zagranicznymi, turystyce, itd. Oprócz przedmiotów praktycznej nauki języka francuskiego i drugiego języka obcego, program kształcenia dopełniają przedmioty z zakresu historii literatury i cywilizacji Francji oraz krajów frankofońskich, nowe technologie w środowisku zawodowym oraz blok modułów tłumaczeniowych. Program studiów zakłada intensywną naukę języka francuskiego od podstaw oraz kształcenie w zakresie języków specjalistycznych i ich przekładu. Dzięki tak dobranemu programowi studenci zyskują szansę nabycia biegłej znajomości języka francuskiego i bardzo dobrej znajomości drugiego języka obcego  (zarówno w zakresie języka codziennego użytku jak i języka specjalistycznego) oraz zyskują gruntowną wiedzę na temat funkcjonowania systemu języka francuskiego, a także na temat kultury i literatury Francji i krajów francuskiego obszaru językowego. Ponadto, studenci rozwijają się w zakresie wiedzy ogólnoakademickiej, nabywając umiejętność posługiwania się w praktyce najważniejszymi technikami przekładu oraz nowymi technologiami w pracy nad tekstem pisanym i mówionym.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

 • praca w biurach tłumaczeniowych
 • praca w firmach współpracujących z partnerami francuskiego obszaru językowego
 • praca w firmach zagranicznych i ich przedstawicielstwach w Polsce
 • praca w instytucjach i organizacjach świadczących usługi turystyczne
 • praca w instytucjach kultury i badawczych
 • praca w placówkach dyplomatycznych
 • praca w środkach masowego przekazu (radio, prasa, Internet, TV)
 • praca w wydawnictwach obcojęzycznych.

 

JĘZYK FRANCUSKI Z PROGRAMEM TŁUMACZENIOWYM

Studia na specjalności język francuski z programem tłumaczeniowym są przeznaczone dla osób wiążących swoją pracę zawodową z praktycznym wykorzystaniem znajomości języka francuskiego, np. w biurach tłumaczeniowych, placówkach dyplomatycznych, instytucjach kulturalnych i badawczych, wydawnictwach, firmach współpracujących z partnerami zagranicznymi, turystyce, itd. Oprócz przedmiotów praktycznej nauki języka francuskiego i drugiego języka obcego, program kształcenia dopełniają przedmioty z zakresu historii literatury i cywilizacji Francji i krajów frankofońskich, nowe technologie w środowisku zawodowym oraz blok modułów tłumaczeniowych, także z dziedzin specjalistycznych (prawa, administracji, ekonomii) w obydwu językach. Dzięki tak dobranemu programowi studenci zyskują szansę nabycia biegłej znajomości języka francuskiego oraz bardzo dobrej znajomości drugiego języka obcego zarówno w zakresie języka codziennego użytku jak i języka specjalistycznego. Zyskują oni również gruntowną wiedzę na temat funkcjonowania systemu języka francuskiego oraz na temat kultury i literatury Francji i krajów francuskiego obszaru językowego. Ponadto, studenci nabywają umiejętność posługiwania się w praktyce najważniejszymi technikami przekładu oraz nowymi technologiami w pracy nad tekstem pisanym i mówionym.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

 • praca w biurach tłumaczeniowych
 • praca w firmach współpracujących z partnerami francuskiego obszaru językowego
 • praca w firmach zagranicznych i ich przedstawicielstwach w Polsce
 • praca w instytucjach i organizacjach świadczących usługi turystyczne
 • praca w instytucjach kultury i badawczych
 • praca w placówkach dyplomatycznych
 • praca w środkach masowego przekazu (radio, prasa, Internet, TV)
 • praca w wydawnictwach obcojęzycznych.

 

JĘZYK HISZPAŃSKI Z PROGRAMEM: KULTURA, LITERATURA I MEDIA W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ

Studia na specjalności język hiszpański z programem: kultura, literatura i media w Ameryce Łacińskiej są przeznaczone dla osób, które planują związać swoją pracę zawodową z wykorzystaniem znajomości języka hiszpańskiego. W program studiów wpisana jest intensywna nauka języka hiszpańskiego od podstaw. Oprócz przedmiotów ogólnofilologicznych oraz nauki drugiego języka obcego, program kształcenia na specjalności obejmuje również moduły, których celem jest dostarczenie studentowi ogólnej wiedzy z zakresu historii literatury i cywilizacji krajów hispanojęzycznych oraz funkcjonowania systemu języka hiszpańskiego, ze szczególnym naciskiem położonym na problematykę kulturową i język hiszpański w Ameryce Łacińskiej. Studenci uczestniczą ponadto w bloku zajęć poświęconych mediom w krajach hiszpańskojęzycznych, a także nabywają umiejętności posługiwania się nowymi technologiami w środowisku zawodowym.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

 • praca w środkach masowego przekazu (radio, prasa, Internet, TV)
 • praca w instytucjach kultury i badawczych
 • praca w firmach polskich współpracujących z partnerami zagranicznymi
 • praca w firmach zagranicznych i ich przedstawicielstwach w Polsce
 • praca w instytucjach i organizacjach świadczących usługi turystyczne
 • praca w placówkach dyplomatycznych
 • praca w wydawnictwach obcojęzycznych
 • praca w biurach tłumaczeniowych.

 

JĘZYK HISZPAŃSKI Z PROGRAMEM TŁUMACZENIOWYM

Studia na specjalności język hiszpański z programem tłumaczeniowym są przeznaczone dla osób, które planują związać swoją pracę zawodową z wykorzystaniem znajomości języka hiszpańskiego. W program studiów wpisana jest intensywna nauka języka hiszpańskiego od podstaw. Oprócz przedmiotów ogólnofilologicznych i praktycznej nauki drugiego języka obcego, program kształcenia obejmuje również moduły, których celem jest dostarczenie studentowi wiedzy z zakresu historii literatury i cywilizacji krajów hispanojęzycznych oraz funkcjonowania systemu języka hiszpańskiego. Studenci uczestniczą ponadto w rozbudowanym bloku zajęć tłumaczeniowych (pisemnych i ustnych), a także nabywają umiejętności posługiwania się nowymi technologiami w środowisku zawodowym.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

 • praca w biurach tłumaczeniowych
 • praca w firmach polskich współpracujących z partnerami zagranicznymi
 • praca w firmach zagranicznych i ich przedstawicielstwach w Polsce
 • praca w instytucjach i organizacjach świadczących usługi turystyczne
 • praca w instytucjach kultury i badawczych
 • praca w placówkach dyplomatycznych
 • praca w środkach masowego przekazu (radio, prasa, Internet, TV)
 • praca w wydawnictwach obcojęzycznych.

 

JĘZYK WŁOSKI Z PROGRAMEM TŁUMACZENIOWYM

Studia na specjalności język włoski z programem tłumaczeniowym są przeznaczone dla osób, które planują związać swoją pracę zawodową z wykorzystaniem znajomości języka włoskiego. Oprócz przedmiotów praktycznej nauki języka włoskiego oraz przedmiotów ogólnofilologicznych, program kształcenia na specjalności obejmuje również moduły, których celem jest dostarczenie studentowi gruntownej wiedzy z zakresu literatury i kultury Włoch oraz funkcjonowania systemu języka włoskiego. Poza bardzo dobrą znajomością języka włoskiego −tak codziennego użytku, jak i specjalistycznego−, studenci zyskują szansę nabycia dobrej znajomości drugiego języka obcego. Uczestniczą w bloku zajęć tłumaczeniowych (pisemnych i ustnych) w obu językach, a także zaznajamiają się z nowymi technologiami w środowisku zawodowym.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

 • praca w biurach tłumaczeniowych
 • praca w firmach polskich współpracujących z partnerami zagranicznymi
 • praca w firmach zagranicznych i ich przedstawicielstwach w Polsce
 • praca w instytucjach i organizacjach świadczących usługi turystyczne
 • praca w instytucjach kultury i badawczych
 • praca w placówkach dyplomatycznych • praca w środkach masowego przekazu (radio, prasa, Internet, TV)
 • praca w wydawnictwach obcojęzycznych.

 

JĘZYKI STOSOWANE: JĘZYK FRANCUSKI I JĘZYK ANGIELSKI Z PROGRAMEM TŁUMACZENIOWYM

Studia na specjalności języki stosowane: język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym są przeznaczone dla osób wiążących swoją pracę zawodową z praktycznym wykorzystaniem znajomości języka lub obydwu proponowanych języków obcych, np. w biurach tłumaczeniowych, placówkach dyplomatycznych, instytucjach kulturalnych i badawczych, wydawnictwach, firmach współpracujących z partnerami zagranicznymi, turystyce, itd. Oprócz przedmiotów praktycznej nauki języka francuskiego od podstaw i języka angielskiego, program kształcenia dopełniają przedmioty z zakresu historii literatury i cywilizacji Francji i krajów frankofońskich jak i angielskiego obszaru językowego, nowe technologie w środowisku zawodowym oraz blok modułów tłumaczeniowych. Dzięki tak dobranemu programowi studenci zyskują szansę nabycia bardzo dobrej znajomości języka francuskiego oraz języka angielskiego, zarówno w zakresie języka codziennego użytku jak i języka specjalistycznego. Zyskują oni również gruntowną wiedzę na temat funkcjonowania systemu języka francuskiego i angielskiego oraz na temat kultury i literatury Francji i krajów frankofońskich jak i krajów angielskiego obszaru językowego. Ponadto, studenci nabywają umiejętność posługiwania się w praktyce najważniejszymi technikami przekładu oraz nowymi technologiami w pracy nad tekstem pisanym i mówionym.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

 • praca w biurach tłumaczeniowych
 • praca w firmach polskich współpracujących z partnerami zagranicznymi
 • praca w firmach zagranicznych i ich przedstawicielstwach w Polsce
 • praca w instytucjach i organizacjach świadczących usługi turystyczne
 • praca w instytucjach kultury i badawczych
 • praca w placówkach dyplomatycznych • praca w środkach masowego przekazu (radio, prasa, Internet, TV)
 • praca w wydawnictwach obcojęzycznych.

 

JĘZYKI STOSOWANE: JĘZYK WŁOSKI I JĘZYK ANGIELSKI Z PROGRAMEM TŁUMACZENIOWYM

Studia na specjalności języki stosowane: język włoski i język angielski z programem tłumaczeniowym są przeznaczone dla osób, które planują związać swoją pracę zawodową z wykorzystaniem znajomości jednego lub obu wymienionych języków. Obok przedmiotów praktycznej nauki języka włoskiego od podstaw oraz praktycznej nauki języka angielskiego, program kształcenia obejmuje przedmioty ogólnofilologiczne oraz moduły z zakresu historii literatury i cywilizacji Włoch i krajów angielskiego obszaru językowego, a także funkcjonowania systemów obu języków. Studenci uczestniczą ponadto w blokach zajęć poświęconych włoskiemu i angielskiemu językowi specjalistycznemu oraz tłumaczeniu w obu językach, a także nabywają umiejętności posługiwania się nowymi technologiami w środowisku zawodowym.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

 • praca w biurach tłumaczeniowych
 • praca w firmach polskich współpracujących z partnerami zagranicznymi
 • praca w firmach zagranicznych i ich przedstawicielstwach w Polsce
 • praca w instytucjach i organizacjach świadczących usługi turystyczne
 • praca w instytucjach kultury i badawczych
 • praca w placówkach dyplomatycznych
 • praca w środkach masowego przekazu (radio, prasa, Internet, TV)
 • praca w wydawnictwach obcojęzycznych.

 

 

 

FILOLOGIA ROMAŃSKA: STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

JĘZYK FRANCUSKI Z PROGRAMEM TŁUMACZENIA SPECJALISTYCZNEGO I WSPOMAGANEGO KOMPUTEROWO

Studia na specjalności język francuski z programem tłumaczenia specjalistycznego i wspomaganego komputerowo to uzupełniające studia magisterskie. Są one przeznaczone dla osób wiążących swoją pracę zawodową z praktycznym wykorzystaniem biegłej znajomości języka francuskiego, np. w biurach tłumaczeniowych, placówkach dyplomatycznych, instytucjach kulturalnych i badawczych, wydawnictwach, firmach współpracujących z partnerami zagranicznymi, itd. Kompetencje językowe studenta są doskonalone w ramach modułu praktycznej nauki języka francuskiego, nabywa on także umiejętności porozumiewania się w drugim języku obcym. Program kształcenia obejmuje przedmioty z zakresu wiedzy o języku i wiedzy o literaturze zorientowane na pogłębienie znajomości zjawisk językowych i literackich typowych dla obszaru kultury frankofońskiej. W skład rozbudowanego bloku przedmiotów tłumaczeniowych wchodzą zajęcia podnoszące praktyczne umiejętności studenta w dziedzinie przekładu tekstów specjalistycznych (m.in. na potrzeby UE) oraz wykorzystania narzędzi komputerowych wspomagających tłumaczenie. Dzięki tak dobranemu programowi studenci zyskują szansę nabycia doskonałej znajomości języka francuskiego oraz bardzo dobrej znajomości drugiego języka obcego zarówno w mowie jak i w piśmie. Ponadto studenci nabywają umiejętność posługiwania się w praktyce najważniejszymi technikami przekładu oraz nowymi technologiami w pracy nad tekstem, w komunikacji oraz w przekładoznawstwie. Te kompetencje uprawniają absolwentów specjalności język francuski z programem tłumaczenia specjalistycznego i wspomaganego komputerowo do podjęcia pracy wszędzie tam, gdzie ceniona jest znajomość zasadniczych języków unijnych, wiedza ogólna o krajach UE i wysokie umiejętności językowe i tłumaczeniowe.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

 • praca w biurach tłumaczeniowych
 • praca w firmach polskich współpracujących z partnerami zagranicznymi
 • praca w firmach zagranicznych i ich przedstawicielstwach w Polsce
 • praca w instytucjach UE
 • praca w instytucjach kultury i badawczych
 • praca w placówkach dyplomatycznych • praca w wydawnictwach obcojęzycznych
 • praca w środkach masowego przekazu (radio, prasa, Internet, TV)
 • praca w instytucjach i organizacjach świadczących usługi turystyczne.

 

JĘZYK HISZPAŃSKI Z PROGRAMEM: KULTURA, LITERATURA I MEDIA W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ

Studia na specjalności język hiszpański z programem: kultura, literatura i media w Ameryce Łacińskiej to uzupełniające studia magisterskie przeznaczone dla osób, które wiążą swoje plany zawodowe z wykorzystaniem biegłej znajomości języka hiszpańskiego. Kompetencje językowe studenta są doskonalone w ramach modułu praktycznej nauki języka hiszpańskiego, nabywa on także umiejętności porozumiewania się w drugim języku obcym. Program kształcenia obejmuje przedmioty z zakresu wiedzy o języku, literaturze i kulturze zorientowane na pogłębienie znajomości zjawisk językowych, literackich i kulturowych typowych dla Ameryki Łacińskiej. Moduły dedykowane językowi i mediom oraz nowym technologiom podnoszą umiejętności studenta w dziedzinie pracy z tekstem mówionym i pisanym oraz skutecznej komunikacji.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

 • praca w środkach masowego przekazu (radio, prasa, Internet, TV)
 • praca w instytucjach kultury i badawczych
 • praca w firmach polskich współpracujących z partnerami zagranicznymi
 • praca w firmach zagranicznych i ich przedstawicielstwach w Polsce
 • praca w instytucjach i organizacjach świadczących usługi turystyczne
 • praca w placówkach dyplomatycznych
 • praca w wydawnictwach obcojęzycznych • praca w biurach tłumaczeniowych.

 

JĘZYK HISZPAŃSKI Z PROGRAMEM TŁUMACZENIOWYM

Studia na specjalności język hiszpański z programem tłumaczeniowym to uzupełniające studia magisterskie przeznaczone dla osób, które wiążą swoje plany zawodowe z wykorzystaniem biegłej znajomości języka hiszpańskiego. Kompetencje językowe studenta są doskonalone w ramach modułu praktycznej nauki języka hiszpańskiego, nabywa on także umiejętności porozumiewania się w drugim języku obcym. Program kształcenia obejmuje przedmioty z zakresu wiedzy o języku i wiedzy o literaturze zorientowane na pogłębienie znajomości zjawisk językowych i literackich typowych dla obszaru kultury hispanojęzycznej. W skład rozbudowanego bloku przedmiotów tłumaczeniowych wchodzą zajęcia podnoszące praktyczne umiejętności studenta w dziedzinie przekładu tekstów specjalistycznych (m.in. na potrzeby UE) i tłumaczenia konferencyjnego.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

 • praca w biurach tłumaczeniowych
 • praca w firmach polskich współpracujących z partnerami zagranicznymi
 • praca w firmach zagranicznych i ich przedstawicielstwach w Polsce
 • praca w instytucjach i organizacjach świadczących usługi turystyczne
 • praca w instytucjach kultury i badawczych
 • praca w placówkach dyplomatycznych
 • praca w środkach masowego przekazu (radio, prasa, Internet, TV)
 • praca w wydawnictwach obcojęzycznych.

 

JĘZYK WŁOSKI Z PROGRAMEM TŁUMACZENIOWYM

Studia na specjalności język włoski z programem tłumaczeniowym to uzupełniające studia magisterskie przeznaczone dla osób, które wiążą swoje plany zawodowe z wykorzystaniem biegłej znajomości języka włoskiego. Kompetencje językowe studenta są doskonalone w ramach modułu praktycznej nauki języka włoskiego, nabywa on także umiejętności porozumiewania się w drugim języku obcym. Program kształcenia obejmuje przedmioty z zakresu wiedzy o języku i wiedzy o literaturze zorientowane na pogłębienie znajomości zjawisk językowych i literackich typowych dla Włoch. W skład rozbudowanego bloku przedmiotów tłumaczeniowych wchodzą zajęcia podnoszące praktyczne umiejętności studenta w dziedzinie przekładu tekstów specjalistycznych (m.in. na potrzeby UE) i tłumaczenia konferencyjnego.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

 • praca w biurach tłumaczeniowych
 • praca w firmach polskich współpracujących z partnerami zagranicznymi
 • praca w firmach zagranicznych i ich przedstawicielstwach w Polsce
 • praca w instytucjach i organizacjach świadczących usługi turystyczne
 • praca w instytucjach kultury i badawczych
 • praca w placówkach dyplomatycznych
 • praca w środkach masowego przekazu (radio, prasa, Internet, TV)
 • praca w wydawnictwach obcojęzycznych.

 

JĘZYKI STOSOWANE: JĘZYK FRANCUSKI I JĘZYK ANGIELSKI Z PROGRAMEM TŁUMACZENIOWYM Z JĘZYKIEM BIZNESU

Studia na specjalności języki stosowane: język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym z językiem biznesu to uzupełniające studia magisterskie przeznaczone dla osób, które wiążą swoje plany zawodowe z wykorzystaniem biegłej znajomości języka francuskiego i języka angielskiego, np. w biurach tłumaczeniowych, placówkach dyplomatycznych, instytucjach kulturalnych i badawczych, wydawnictwach, firmach współpracujących z partnerami zagranicznymi, itd. Oprócz przedmiotów praktycznej nauki języka angielskiego i francuskiego, program kształcenia dopełniają przedmioty z zakresu wiedzy o języku oraz wiedzy o literaturze i kulturze francuskiego i angielskiego obszaru językowego, nowych technologii w środowisku zawodowym, a także rozbudowany blok przedmiotów związanych z przekładem. Dzięki tak dobranemu programowi studenci zyskują szansę nabycia bardzo dobrej znajomości języka francuskiego oraz języka angielskiego zarówno w zakresie języka codziennego użytku jak i języka specjalistycznego. Ponadto studenci nabywają umiejętność posługiwania się w praktyce najważniejszymi technikami przekładu oraz nowymi technologiami w pracy nad tekstem pisanym i mówionym

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

 • praca w firmach polskich współpracujących z partnerami zagranicznymi
 • praca w firmach zagranicznych i ich przedstawicielstwach w Polsce
 • praca w biurach tłumaczeniowych
 • praca w instytucjach i organizacjach świadczących usługi turystyczne
 • praca w instytucjach kultury i badawczych
 • praca w placówkach dyplomatycznych
 • praca w środkach masowego przekazu (radio, prasa, Internet, TV)
 • praca w wydawnictwach obcojęzycznych.

 

JĘZYKI STOSOWANE: JĘZYK WŁOSKI I JĘZYK ANGIELSKI Z PROGRAMEM TŁUMACZENIOWYM Z JĘZYKIEM BIZNESU

Studia na specjalności języki stosowane: język włoski i język angielski z programem tłumaczeniowym z językiem biznesu to uzupełniające studia magisterskie przeznaczone dla osób, które wiążą swoje plany zawodowe z wykorzystaniem biegłej znajomości języka włoskiego i języka angielskiego. Kompetencje językowe studenta są doskonalone w ramach modułów praktycznej nauki języka włoskiego i języka angielskiego. Program kształcenia obejmuje przedmioty z zakresu wiedzy o języku i wiedzy o literaturze. W skład rozbudowanego bloku przedmiotów tłumaczeniowych wchodzą zajęcia podnoszące praktyczne umiejętności studenta w dziedzinie przekładu tekstów specjalistycznych w obu językach. Szczególny nacisk jest położony na przygotowanie studenta do pracy wymagającej znajomości języka biznesu – tak w dziedzinie języka włoskiego, jak i angielskiego.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

 • praca w firmach polskich współpracujących z partnerami zagranicznymi
 • praca w firmach zagranicznych i ich przedstawicielstwach w Polsce
 • praca w biurach tłumaczeniowych
 • praca w instytucjach i organizacjach świadczących usługi turystyczne
 • praca w instytucjach kultury i badawczych
 • praca w placówkach dyplomatycznych
 • praca w środkach masowego przekazu (radio, prasa, Internet, TV)
 • praca w wydawnictwach obcojęzycznych.

 

return to top