Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Studia są nastawione na praktyczne stosowanie zdobytej wiedzy, adresowane są do wszystkich, pragnących podwyższyć swoje kwalifikacje w zakresie planowania, organizowania i realizacji wycieczek i przedsięwzięć, opartych o dziedzictwo historyczne i kulturowe.

Oferowany program nauczania wychodzi naprzeciw wciąż rosnącemu zapotrzebowaniu na tego rodzaju studia w społeczeństwie województwa śląskiego. W naszym górnośląskim regionie jest to program unikatowy, który przede wszystkim poszerza i unowocześnia ofertę studiów humanistycznych na Uniwersytecie Śląskim, wypełnia też brak odpowiednio wyszkolonych specjalistów w zakresie turystyki historycznej.

Cele i oparte o nowoczesne metody badawcze sposoby kształcenia (obejmujące m.in. zajęcia projektowe) dostosowane zostały do indywidualnych potrzeb, wynikających ze specyfiki kierunku (m.in. potrzeby uzyskiwania wiedzy funkcjonalnej oraz umiejętności wykorzystania uzyskanej wiedzy).

Absolwent studiów będzie posiadał umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów zarządzania ludźmi, potrafi pozyskiwać i analizować informacje i wykorzystywać je dla zwiększenia efektywności swojej pracy, posiada wiedzę z zakresu historii, w tym zwłaszcza turystyki historycznej. W sposób praktyczny wykorzystuje nabytą wiedzę (m.in. potrafi projektować różnego rodzaju działania w ramach turystyki historycznej).

return to top