Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
  • Français
Wydział Humanistyczny

Termin wypłaty świadczeń dla studentów i doktorantów

19.02.2021 - 10:41, aktualizacja 19.02.2021 - 10:41
Redakcja: am

Katowice, 17.02.2021

 

Informujemy, że wypłata świadczeń dla studentów i doktorantów nastąpi w dniu 22 marca 2021 r.

Wypłata marcowa obejmuje: zapomogi, stypendia rektora (za marzec) oraz te stypendia socjalne i stypendia dla osób niepełnosprawnych przyznane w lutym, które ze względu na terminy złożenia wniosków przez studentów, uzupełniania dokumentacji i sporządzenia list stypendialnych nie zostały w lutym wypłacone.

Przypominamy również, iż zgodnie z § 4 ust. 3 i 5 regulaminu świadczeń dla studentów, pierwsza wypłata świadczeń przyznanych na semestr letni roku ak. 2020/21 nastąpi w kwietniu br. (z wyrównaniem za marzec – dotyczy stypendiów socjalnych i dla osób niepełnosprawnych).

return to top