Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Humanistyczny
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

III Międzynarodowa Konferencja na temat Giełkotu

22.09.2023 - 15:38, aktualizacja 22.09.2023 - 15:38
Redakcja: am

3rd World Conference on Cluttering 16-17 September 2023 University of Silesia

W dniach od 15 do 18 września 2023 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbywała się III Światowa Konferencja na temat Giełkotu (the 3rd World Conference on Cluttering) wraz z wydarzeniami towarzyszącymi.

Katowicka konferencja była trzecią z cyklu spotkań naukowych poświęconych giełkotowi. Międzynarodowe konferencje International Cluttering Association są kierowane do szerokiego grona odbiorców – teoretyków i praktyków w dziedzinie logopedii, a także konsumentów – osób z giełkotem. Celem wcześniejszych dwóch edycji (w roku 2007 w Katarino w Bułgarii i roku 2014 w Eindhoven w Królestwie Niderlandów) było nie tylko prezentowanie logopedycznej działalności naukowo-badawczej w zakresie giełkotu, ale również upowszechnianie wiedzy na ten temat. Tegoroczna konferencja miała na celu m. in. zacieśnienie współpracy pomiędzy partnerami polskimi, niemieckimi i zagranicznymi oraz upowszechnienie na poziomie międzynarodowym ich osiągnięć. Zorganizowanie III Światowej Konferencji na temat Giełkotu na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach wraz z wydarzeniami upowszechniającymi adresowanymi do różnych grup odbiorców – badaczy, logopedów, pedagogów, psychoterapeutów, osób z giełkotem i ich bliskich, umożliwiło promowanie dokonań polskiej logopedii na poziomie międzynarodowym. W programie konferencji znalazły się referaty praktyków i teoretyków specjalizujących się w balbutologopedii, którzy reprezentowali krajowe i zagraniczne ośrodki naukowo-badawcze, a także wystąpienia przedstawicieli środowiska osób z giełkotem.

III Światowa Konferencja na temat Giełkotu była wydarzeniem unikalnym, nie tylko na skalę krajową, ale również międzynarodową. Dzięki temu była to znakomita okazja do promocji i reklamy Uniwersytetu Śląskiego, regionu i kraju. Wśród naszych gości znaleźli się wybitni specjaliści z Australii, Chile, Francji, Grecji, Izraela, Królestwa Niderlandów, Litwy, Niemiec, Norwegii, Polski, Słowacji, Turcji, USA, Węgier i Wielkiej Brytanii. Przedstawiciele instytucji partnerskich (Uniwersytet Śląski w Katowicach i Ludwig-Maximilians Universität München) zaprezentowali podczas konferencji wyniki wspólnego projektu badawczego mającego na celu zmianę postaw wobec giełkotu.

W czasie konferencji dokonano nagrań krótkich wywiadów z uczestnikami tego wydarzenia, które wkrótce zostaną upowszechnione w postaci krótkiego filmu dokumentalnego. W dniu 21 października odbędzie się bezpłatne seminarium na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, podczas którego będą prezentowane informacje na temat konferencji i wydarzeń jej towarzyszących.

 

Więcej informacji na temat konferencji, wraz z fotorelacją, można znaleźć na stronie wydarzenia: www.ica.fcl.org

 

Organizatorzy: Uniwersytet Śląski w Katowicach, The International Cluttering Association oraz Fundacja Centrum Logopedyczne. Partnerzy: Ludwig-Maximilians Universität München (Niemcy) oraz Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej.

3rd World Conference on Cluttering

return to top