Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

RADA DYDAKTYCZNA KIERUNKU
FILOLOGIA POLSKA

 

 

dr hab. Wojciech Śmieja, prof. UŚ – przewodniczący (dyrektor kierunku studiów)

dr hab. Barbara Mitrenga – zastępca dyrektora kierunku

dr Piotr Gorliński Kucik – zastępca dyrektora kierunku

 

prof. dr hab. Danuta Opacka-Walasek – przedstawicielka pracowników badawczo-dydaktycznych dyscypliny literaturoznawstwo wskazana przez dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa

prof. dr hab. Aleksandra Janowska – przedstawicielka pracowników badawczo-dydaktycznych z dyscypliny językoznawstwo, wskazana przez dyrektora Instytutu Językoznawstwo

dr hab.  Małgorzata Wójcik-Dudek, prof. UŚ – specjalista z zakresu kształcenia nauczycieli

dr hab. Alina Świeściak prof. UŚ ­– przedstawicielka pracowników badawczo-dydaktycznych

dr hab. Maciej Tramer, prof. UŚ – przedstawiciel pracowników badawczo-dydaktycznych

dr hab. Katarzyna Wyrwas, prof. UŚ – przedstawicielka pracowników badawczo-dydaktycznych

Julia Kochanowska – przedstawicielka studentów studiów I stopnia

lic. Michał Witosza – przedstawiciel studentów studiów II stopnia

 

Interesariusze zewnętrzni/osoby z głosem doradczym

mgr Iwona Kruszewska-Stoły – Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w Katowicach, konsultant w Pracowni Informacji Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

Sonia Draga – Wydawnictwo Sonia Draga, wydawczyni

dr Krystian Dudek – dyrektor Instytutu Publico, trener, doradca, wykładowca akademicki, konsultant, komentator i praktyk w dziedzinie public relations, marketingu, promocji, reklamy, relacji medialnych, komunikacji interpersonalnej i kryzysowej oraz marketingu politycznego

return to top