Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

RADA DYDAKTYCZNA KIERUNKÓW:
KULTUROZNAWSTWO
KULTURY MEDIÓW
HISTORIA SZTUKI

 

dr hab. Magdalena Kempna-Pieniążek, prof. UŚ – przewodnicząca (dyrektorka kierunku)

 

dr Julia Legomska – zastępczyni dyrektorki, zastępczyni przewodniczącej rady

dr Marta Ostrowska-Bies – zastępczyni dyrektorki, zastępczyni przewodniczącej rady

dr Anna Maj – przedstawicielka pracowników badawczo-dydaktycznych

dr Adam Pisarek – przedstawicielka pracowników badawczo-dydaktycznych

dr Alicja Głutkowska-Polniak – przedstawicielka  pracowników badawczo-dydaktycznych

dr Artur Kolbiarz – przedstawiciel pracowników badawczo-dydaktycznych

dr hab. Jakub Zajdel, prof. UŚ – przedstawiciel pracowników badawczo-dydaktycznych dyscypliny nauka o kulturze i religii, wskazany przez dyrektora Instytutu Nauk o Kulturze

dr hab. Beata Popczyk-Szczęsna, prof. UŚ – przedstawicielka pracowników badawczo-dydaktycznych dyscypliny nauka o kulturze i religii, wskazana przez dyrektora Instytutu Nauk

o Kulturze

Karol Baran – przedstawiciel studentów I stopnia (kulturoznawstwo)

lic. Agnieszka Lorenc – przedstawicielka studentów II stopnia (kulturoznawstwo)

Krystian Miska – przedstawicielka studentów I stopnia (kultury mediów)

lic. Katarzyna Koclęga – przedstawicielka studentów II stopnia (kultury mediów)

Angelika Kulig  – przedstawicielka studentów historii sztuki I stopnia

 

Interesariusze zewnętrzni/osoby z głosem doradczym:

mgr Jolanta Tinel-Bańczyk – XIV L.O. im. H. Sucharskiego w Katowicach

mgr Hanna Kostrzewska – Stowarzyszenie Górnośląski Klaster Kreatywny

mgr inż. Anna Syski – Miejski Konserwator Zabytków w Tychach

return to top