Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Božidar Vidoeski

Data promocji: 1. 03. 1993

Data uchwały Senatu UŚ: 25. 09. 1989

Jednostka składająca wniosek: Rada Wydziału Filologicznego

Językoznawca, slawista, profesor Uniwersytetu św. Cyryla i Metodego w Skopje. Członek jugosłowiańskiej Akademii Nauk i Sztuk, członek rzeczywisty Macedońskiej ANiS. Autor prac z zakresu fonologii, słowotwórstwa, dialektologii, onomastyki, współautor słownika polsko-macedońskiego i macedońsko-polskiego. Zasłużony dla polsko-jugosłowiańskich kontaktów kulturalnych.

return to top