Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Struktura Wydziału Humanistycznego

Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

1.Zakład Bibliotekoznawstwa

2.Zakład Zarządzania Informacją

Pracownia Komputerowa

3.Zakład Historii Książki i Bibliotek

4.Zakład Kultury Czytelniczej i Informacyjnej

 

Instytut Filologii Germańskiej

1.Zakład Językoznawstwa

2.Zakład Historii Literatury Niemieckiej

3.Zakład Glottodydaktyki i Translatoryki

4.Zakład Teorii Literatury i Komparatystyki Literackiej

5.Pracownia Komputerowa

 

Instytut Filologii Słowiańskiej

1.Zakład Literatur Słowiańskich

2.Zakład Współczesnych Języków Południowo – i Zachodniosłowiańskich

3.Zakład Badań Kontrastywnych i Glottodydaktyki

4.Zakład Slawistyki Kulturoznawczej

5.Zakład Teorii Literatury i Translacji

 

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej

1.Zakład Języka Rosyjskiego

2.Zakład Historii Literatury Rosyjskiej

3.Zakład Lingwistyki Stosowanej

4.Zakład Językoznawstwa Konfrontatywnego i Translatoryki

5.Zakład Rosyjskiego Języka Biznesu

 

Instytut Języka Angielskiego

1.Zakład Psycholingwistyki Stosowanej

2.Zakład Translatoryki

3.Zakład Językoznawstwa Orientalistyki i Językoznawstwa Ogólnego

4.Zakład Językoznawstwa Stosowanego

5.Zakład Historii Języka Angielskiego

6.Zakład Języków Specjalistycznych

7.Zakład Badań Kontrastywnych

8.Zakład Językoznawstwa Pragmatycznego

9.Pracownia Leksykograficzna

10. Międzyinstytutowa Anglistyczna Pracownia Komputerowa

 

Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej

1.Zakład Historii Języka Polskiego

2.Zakład Leksykologii i Semantyki

3.Zakład Lingwistyki Tekstu i Dyskursu

4.Zakład Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania

5.Pracownia – Internetowa Poradnia Językowa

 

Instytut Języków Romańskich i Translatoryki

1.Zakład Literatury i Kultury Francuskiej i Frankofońskiej

2.Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Translatoryki

3.Zakład Glottodydaktyki i Kształcenia na Odległość

4.Zakład Literatury i Kultury Włoskiej

5.Zakład Hispanistyki

6.Zakład Badań Kanadyjskich i Przekładu Literackiego

7.Zakład Lingwistyki Tekstu

8.Międzyinstytutowe Laboratorium Językoznawstwa Informatycznego

 

Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych

1.Zakład Kultury i Literatury Brytyjskiej

2.Zakład Teorii Literatury i Kultury

3.Zakład Studiów Amerykańskich i Kanadyjskich

4.Zakład Studiów Postkolonialnych i Literatur Podróżniczych

 

Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych

1.Zakład Teatru i Dramatu

2.Zakład Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach

Pracownia Mediów

3.Zakład Kultury Literackiej

4.Zakład Teorii i Historii Kultury

Pracownia Dziejów Regionu w drugiej połowie XX wieku

5.Zakład Komunikacji Kulturowej

Pracownia Języka w Mediach

6.Zakład Estetyki i Antropologii Przestrzeni

Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego

1.Zakład Historii Literatury Średniowiecza i Renesansu

2.Zakład Historii Literatury Baroku i Dawnej Książki

3.Zakład Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu

4.Zakład Historii Literatury Poromantycznej

5.Zakład Teorii Literatury

6.Zakład Literatury Współczesnej

7.Zakład Poetyki Historycznej i Sztuki Interpretacji

 

Katedra Filologii Klasycznej

Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej

Katedra Literatury Porównawczej

Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich

Międzyinstytutowa Polonistyczna Pracownia Komputerowa

Centrum Badań nad Kulturami Mniejszymi

Centrum Badań nad Literaturą i Recepcją Bizancjum

Centrum Badań Narracji Interaktywnych

Centrum Logopedii

Centrum Studiów Kanadyjskich

Centrum Studiów nad Dyskursami Zagłady

Biblioteka Wydziału Filologicznego w Katowicach

Biblioteka Wydziału Filologicznego w Sosnowcu

Laboratorium Animal Studies – Trzecia Kultura (LAS-TK)

[myprefix_functional_icons print_icon=”yes”]
return to top