Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Humanistyczny
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

„Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” 

https://www.zintegrowane.us.edu.pl/pl/edycja-1/aktualnosci

W ramach projektu na Wydziale Humanistycznym realizowany jest program rozwoju kompetencji zawodowych, informatycznych, językowych i analitycznych studentów studiów stacjonarnych będących na 2. i 3. roku studiów I stopnia oraz na 1. i 2. roku studiów II stopnia, na który składają się:

 1. Certyfikowane szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji oraz zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje studentów UŚ

Celem szkoleń jest podniesienie kluczowych kompetencji studentów/ek oraz zdobycie praktycznych umiejętności cenionych przez pracowników z założonych branż w zakresie szkoleń wybranych we współpracy z pracodawcami, które zwiększą konkurencyjność Uczestników/czek Projektu na rynku pracy. Szkolenia będą kończyć się egzaminem, po którego zdaniu studenci/tki otrzymają certyfikat, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji. Egzaminy wybrano na podstawie sugestii pracodawców, z którymi współpracują Wydziały UŚ oraz analizy rynku pracy. Zadanie zakłada również realizację warsztatów kształcących kompetencje studentów/ek.

Dla studentów Wydziału Humanistycznego przewidziano:

 • akredytowane szkolenia metodyki PRINCE2 na poziomie Foundation oraz Practitioner,
 • akredytowane szkolenia FCE z języka angielskiego,
 • akredytowane szkolenia CEA z języka angielskiego,
 • certyfikowane szkolenia z obsługi programu Adobe Photoshop,
 • certyfikowane szkolenia z obsługi programu CorelDraw,
 • certyfikowany kurs programowania językiem Python dla humanistów.

 

 1. Dodatkowe zadania praktyczne dla studentów UŚ realizowane w formie projektowej

Zadanie zakłada realizację dodatkowych zadań praktycznych dla studentów/ek realizowanych w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych. Wskazane zajęcia pomyślane są jako praktyczne uzupełnienie kompetencji uczestników w zakresie ściśle związanym z możliwościami stawianymi przez współczesny rynek pracy w danej branży, w tym rozwiązywanie w zespołach projektowych problemów związanych z różnymi dziedzinami nauki w zależności od kierunku studiów.

Dla studentów Wydziału Humanistycznego przewidziano:

 • „Tworzenie scenariuszy filmów, seriali i gier komputerowych”,
 • „Praca nad tworzeniem i projektowaniem różnych form książki artystycznej i komiksu”,
 • „Warsztaty z zakresu self-publishingu i redakcji”,
 • zespoły projektowe z pracodawcami na nowym kierunku „Logopedia”.
 1. Różne formy aktywności wynikające ze współpracy uczelni z pracodawcami realizowane dla studentów UŚ

Zadanie zakłada realizację różnych form aktywności w tym warsztatów i zajęć praktycznych z pracodawcami. Działanie ma na celu podniesienie kompetencji studentów/ek z zakresu kompetencji zawodowych oraz komunikacyjnych. Kontakt z pracodawcami w ramach założonych zajęć ma pozwolić na weryfikację wiedzy teoretycznej nabytej na studiach z oczekiwaniami pracodawców względem jej wykorzystywania w praktyce.

Dla studentów Wydziału Humanistycznego przewidziano:

 • warsztaty z pracodawcami: „Self-publishing oraz właściwe przygotowanie propozycji wydawniczej”
 1. Włączenie wykładowców z zagranicy w prowadzenie programów kształcenia na wydziałach UŚ

Zadanie zakłada włączenie wykładowców z zagranicy w tym profesorów wizytujących oraz praktyków posiadających znaczące osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej i/lub artystycznej w prowadzenie zajęć w ramach programów kształcenia na Wydziałach UŚ. Zaangażowanie wykładowców z zagranicy poszerzy wiedzę i horyzonty studentów/ek uczestniczących w zajęciach, pozwoli też na rozwijanie kontaktu pomiędzy ośrodkami naukowymi za granicą. Ważnym atutem zajęć jest fakt, że będą prowadzone w języku angielskim, co sprzyja podnoszeniu kompetencji językowych studentów/ek. Zadanie wpisuje się w jeden z celów strategicznych uczelni jakim jest umiędzynarodowienie.

Wykłady przewidziane są dla studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia wszystkich roczników.

 1. Dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na wydziałach UŚ

Opracowanie i realizacja nowych kierunków studiów/specjalności I i II stopnia na wybranych Wydziałach UŚ, dostosowanych do potrzeb społeczno-gospodarczych regionu i kraju, ukierunkowanych na wyposażenie studentów/ek w praktyczne umiejętności oczekiwane na rynku pracy.

Na Wydziale Humanistycznym w ramach projektu utworzono kierunek studiów stacjonarnych I stopnia „Logopedia”.

Okres trwania projektu: 01.10.2018-30.09.2022

return to top