Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Nauk Społecznych

Zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej od 25.03.2020 r.

22.03.2020 - 14:36 aktualizacja 24.03.2020 - 09:35
Redakcja: mariamichniowska
Tagi: e-learning, nauka, praca zdalna

Szanowni Państwo,
Drodzy Studenci,

W celu zapewnienia ciągłości procesu dydaktycznego, na Wydziale Nauk Społecznych – od dnia 25 marca br.  – zajęcia będą prowadzone w formie zdalnej na platformach e-learningowych uczelni oraz z wykorzystaniem dostępnych kanałów komunikacji i narzędzi pracy zdalnej dotychczas wykorzystywanych w dydaktyce. Ze względu na specyfikę niektórych zajęć, część z nich została zaplanowana w formie łączonej tj. tradycyjnej i zdalnej. Zajęcia, które wymagają bezpośredniego kontaktu czy też mają charakter warsztatów i praktyk zawodowych zostaną przywrócone po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego. Do tego czasu zajęcia w formie zdalnej odbywać się będą zgodnie z obowiązującymi od początku semestru harmonogramami zajęć, czyli w zaplanowanych dotychczas terminach. Zarówno nauczyciele akademiccy, jak i studenci zobowiązani są do uczestniczenia w zajęciach w trybie synchronicznym bądź asynchronicznym z wykorzystaniem np.:

  • wykładów w trybie synchronicznym – wideokonferencje, wideoczaty lub w trybie asynchronicznym – platforma e-learningowa, a także wykłady audio zamieszczane w sieci na otwartych platformach edukacyjnych,
  • wirtualnych konsultacji prowadzonych za pomocą komunikatorów internetowych,
  • publikacji na blogach edukacyjnych czy w serwisach społecznościowych itp.

Prowadzący zajęcia, za pomocą poczty USOSweb lub e-maili grupowych, w najbliższym czasie przekażą (lub już przekazali) informacje dotyczące platform, na których odbywają się zajęcia i publikowane są/będą materiały dydaktyczne oraz zapoznają Państwa z nowymi wymaganiami dotyczącymi uzyskania zaliczenia z danego modułu.

Drodzy Studenci, proszę pamiętać, że są Państwo zobligowani nie tylko do zdania egzaminów i uzyskania zaliczeń weryfikujących wiedzę, ale także potwierdzenia uzyskania określonych umiejętności i kompetencji, zatem proszę o aktywne uczestniczenie we wszystkich formach zajęć proponowanych przez prowadzących, wykazanie się aktywnościami pozwalającym na rozliczenie semestru letniego oraz dużą dozą wzajemnej empatii i zrozumienia. Jest to dla całej społeczności akademickiej nowa i trudna sytuacja.

Ponieważ wszystkie zajęcia zaplanowane w tym semestrze już się rozpoczęły w tradycyjnych formach, w publikowanych zestawieniach znajdują się informacje dotyczące kontynuacji zajęć dydaktycznych (zaznaczone kolorami) w:

  • trybie zdalnym (kolor zielony) – zaznaczone zostało zróżnicowanie dotyczące formy zajęć: wykład/ ćwiczenia w sytuacji, kiedy tylko jedna z form jest prowadzona zdalnie;
  • trybie mieszanym (kolor żółty) – część zajęć odbywać się będzie z wykorzystaniem e-learningu a część w formie tradycyjnej;
  • oraz kolor czerwony dla zajęć, które zostaną zrealizowane w terminie późniejszym w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim.

Proszę pamiętać, że kontakt e-mailowy nie jest wystarczający i nie może być jedyną formą prowadzenia zajęć, pozwalającą na realizację zakładanych efektów uczenia się(!). Proszę, w miarę możliwości, wprowadzać zróżnicowane formy dydaktyczne, aby uniknąć konieczności odrabiania zajęć.

Uwagi dotyczące zajęć oraz problemy związane z ich organizacją proszę zgłaszać Dyrektorom kierunków.

dziennikarstwo i komunikacja społeczna 22.03.2020
kierunki pedagogiczne 22.03.2020
kierunki politologiczne 22.03.2020
psychologia 22.03.2020
socjologia, praca socjalna, polityki miejskie 22.03.2020
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi aktualizacja 23.03.2020

 

Z wyrazami szacunku

Małgorzata Tyrybon
Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów

 

Ps. Część zajęć dydaktycznych została uruchomiona w trybie zdalnym około połowy marca br. Data 25.03.2020 r. dotyczy obowiązkowego uruchomienia wszystkich pozostałych przedmiotów, które do tej pory nie wystartowały, a da się je realizować w formie zdalnej.

return to top