Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Nauk Społecznych

Debata w gronie praktyków i naukowców na temat nauczania zdalnego

15.06.2020 - 12:32 aktualizacja 19.06.2020 - 12:42
Redakcja: violettakulik

Szkoła musi być wymyślona na nowo!
A co z dziećmi z niepełnosprawnościami?
Nauczanie zdalne rodziło się i rodzi w bólach!
Dyrekcja miała trzy dni na przygotowanie nauczania zdalnego!

Te słowa padły podczas dyskusji, która odbyła się w środę 10 czerwca br. w gronie naukowców i praktyków na temat realizacji nauczania zdalnego w czasie pandemii.

https://youtu.be/w4IIdld7UJc
https://mab.to/CvQdEmujK
Zaledwie kilka dni od czasu wprowadzenia do szkół nauki zdalnej rozpoczął się konflikt pomiędzy nauczycielami i rodzicami. Dzieci zarzucane są pracami domowymi, a rodzice przejęli obowiązki nauczycieli, którzy często zamiast lekcji online wysyłają dzieciom tylko spis zadań do wykonania. Sami nauczyciele borykają się z problemami technicznymi i wieloma wyzwaniami związanymi z nauczaniem na odległość.

Rodzice i nauczyciele nie byli przygotowani, dlatego zrodziło się wiele problemów. Dyrekcja miała trzy dni na przygotowanie nauczania zdalnego – stwierdziła w dyskusji mgr Iwona Durek – Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu.

Nauczanie zdalne rodziło się i rodzi w bólach – stwierdził dr hab. Tomasz Huk- Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach. Wytłumaczył również jakie platformy są wykorzystywane przez rodziców i nauczycieli, które z nich zdały egzamin i którymi najczęściej posługiwali się nauczyciele.

Szkoła musi być wymyślona na nowo! Szkoła podlega krytyce od wielu lat. To instytucja, która rozwinęła się w kierunku spełniania bardziej potrzeb dorosłych, i bardziej potrzeb państwa, niż wspierającą rozwój dzieci… Te słowa prof. dr hab. Ewy Jarosz – Dyrektor Instytutu Pedagogiki dają mocno do myślenia.

A co z dziećmi z niepełnosprawnościami?
Wiele z nich nie radzi sobie z samodzielnym wykonywaniem zadań. Każde dziecko potrzebuje uwagi i wymaga pomocy, którą w szkole dostaje od nauczyciela. Na temat dzieci z niepełnosprawnością wypowiadał się – Szymon Dudek- Przewodniczący Rady Rodziców Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 Sosnowcu, ojciec dziewczynki z autyzmem uczącej się w Szkole Podstawowej kl I-III (pierwszy etap nauczania).

Rodzice muszą niejednokrotnie włożyć dużo wysiłku, by pomóc dzieciom zrozumieć, ale też zrealizować przekazaną treść. Często najpierw sami czytają i przygotowują się do przekazania wiadomości dziecku- stwierdziła Anna Kasznia- Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców przy szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach .

Zbliża się koniec roku szkolnego. Dla wielu nauczycieli, rodziców oraz uczniów to czas podsumowujący okres zdalnego nauczania. Pojawia się u wszystkich wymienionych grup wiele emocji związanych głównie/najczęściej z wystawianiem ocen. Pojawia się niezrozumienie, niedocenienie, poczucie niesprawiedliwości. Trudno jest wystawić ocenę za wiedzę nie uwzględniając dodatkowych okoliczności oraz trudności, z jakimi spotyka się każda z grup.

Zapraszamy do obejrzenia dyskusji https://mab.to/CvQdEmujK

https://youtu.be/w4IIdld7UJc

dotyczącej nauczania zdalnego i oceniania pracy uczniów po semestrze, który został zrealizowany w dużej części za pośrednictwem platform nauczania zdalnego.

Postaramy się pomóc w zrozumieniu różnych perspektyw tej wyjątkowej sytuacji i emocji, jakie się w tym czasie pojawiają.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy prof. dr hab. Zenona Gajdzicy – Dziekana Wydziału Nauk Społecznych.
Zaproszenie przyjęli:
– mgr Iwona Durek – Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu, wykładowca na WNS
– mgr Jakub Wolny – Wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu
– dr hab. Tomasz Huk- Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach, wykładowca na WNS
– Szymon Dudek- Przewodniczący Rady Rodziców Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 Sosnowcu, ojciec dziewczynki z autyzmem uczącej się w Szkole Podstawowej kl I-III ( pierwszy etap nauczania)
– Anna Kasznia- Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców przy szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach

Kuratorium reprezentowali:
– st. wizytator Aleksandra Derska- pracownik Kuratorium Oświaty w Katowicach
– wiz. Agata Franek – pracownik Kuratorium Oświaty w Katowicach
– dr Wojciech Zając – zastępca dyrektora Delegatury w Gliwicach

Jako eksperci wypowiedzieli się:
– prof. dr hab. Ewa Jarosz – Dyrektor Instytutu Pedagogiki
– dr Magdalena Bełza-Gajdzica – Z-ca Dyrektora ds. pedagogiki specjalnej, koordynator ds. dostępności w Cieszynie
– dr Dorota Prysak (pedagog, pedagog specjalny, psycholog), wykładowca na UŚ

Spotkanie prowadziła dr. hab. Patrycja Szostok – Nowacka, prof. UŚ, Prodziekan ds. Strategii i Promocji na Wydziale Nauk Społecznych

return to top