Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Nauk Społecznych

Zaproszenie na konferencję „Wyzwania Europy Środkowo-Wschodniej”

29.07.2020 - 09:36 aktualizacja 29.07.2020 - 09:37
Redakcja: mariamichniowska

Instytut Europy Środkowej i Wschodniej Fundacja Trójmorza oraz Doktoranckie Koło Nauk o Polityce Uniwersytetu Śląskiego zapraszają na konferencję naukową „Wyzwania Europy Środkowo-Wschodniej”, która odbędzie się 27 sierpnia 2020 roku.

Europa Środkowo-Wschodnia to region bogaty etnicznie oraz kulturowo. Z jednej strony – państwa wchodzące w jego skład są bardzo od siebie różne, z drugiej jednak łączy je wspólne dziedzictwo Żelaznej Kurtyny. Region ten staje obecnie przed wielorakimi wyzwaniami. Państwa wchodzące w jego skład w większości są członkami Unii Europejskiej, jednak do tej pory nie nauczyły się jeszcze mówić jednym głosem tak, aby stać się liczącą się w tej wspólnocie siłą. Konferencja skupia się na przeanalizowaniu wyzwań, jakie stają obecnie przed Europą Wschodnia? Konferencja ma być z założenia interdyscyplinarna – jej organizatorzy pragną, aby dzięki wystąpieniom specjalistów z różnych dziedzin, możliwe było dokonanie jak najbardziej wieloaspektowej analizy sytuacji oraz – być może – zaproponowanie rozwiązań oraz dokonanie prognoz na przyszłość. Środkowo-Wschodnią i ich różnorakich uwarunkowań. Czy zdecyduje się ona zjednoczyć i bardziej twardo artykułować swoje interesy? Jakie wyzwania stoją w kontekście bezpieczeństwa tego regionu? Jakie miejsce na świecie w rozgrywce geopolitycznej zajmuje Europa Środkowo- Wschodniej.

Zapraszamy także na ekspercki panel inauguracyjny, na którym zostaną poruszone tematy: Współczesne Inicjatywy integracyjne oraz geopolityka i bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej i Półwyspu Bałkańskiego.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres middleeuropeconference@gmail.com
do 13 sierpnia 2020 roku.

Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:
– abstrakt;
– notę biograficzną (max. 80 słów), która zawiera aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz
profil badawczy
– numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Konferencja odbędzie się online. Organizatorzy nie przewidują opłat za konferencję.

W przypadku chętnych, istnieje możliwość publikacji artykułów za dodatkową opłatą i po uzyskaniu pozytywnej recenzji (o możliwości będziemy informować).

Organizatorzy:
Instytut Europy Środkowej i Wschodniej Fundacja Trójmorza
Doktoranckie Koło Nauk o Polityce Uniwersytetu Śląskiego

Współorganizatorzy:
Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Śląskiego
Forum Młodych Dyplomatów
Koło Naukowe Slawistów Uniwersytetu Śląskiego Światowid

return to top