Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
  • Français
Wydział Nauk Społecznych

dr hab. Beata Oelszlaeger-Kosturek, prof. UŚ – (Auto)refleksja nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Wgląd w praktykę.

24.03.2021 - 17:15 aktualizacja 24.03.2021 - 17:24
Redakcja: violettakulik

Pani dr hab. Beata Oelszlaeger-Kosturek, prof. UŚ, z Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach opublikowała książkę pt.: (Auto)refleksja nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Wgląd w praktykę (Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2020).

Monografia jest efektem kilkunastoletniej pracy autorki w charakterze nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, wielu lat obserwacji oraz przemyśleń o profesji nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w kontekście własnej pracy nauczyciela akademickiego – w odniesieniu do pracy nauczycieli na obserwowanych zajęciach edukacyjnych w klasach I-III, opinii zasłyszanych od samych nauczycieli. Stanowi kontynuację prac teoretycznych i empirycznych nad rolą nauczyciela w edukacji wczesnoszkolnej. Autorce bliskie są te koncepcje pedagogiczne, w których nauczyciel był stawiany w relacji partnerskiej – podmiotowej z uczniami. Wieloletnie badania problematyki związanej z aktywnym, podmiotowym uczeniem się uczniów osadziła  w teorii uczenia się przez działanie Wojciecha Kojsa. Ukazała teoretyczne, metodologiczne i empiryczne aspekty codziennej pracy nauczyciela na I etapie kształcenia – swoistej refleksji i autorefleksji nauczyciela, który na co dzień powinien umieć optymalnie zaprojektować, zaplanować i zorganizować, a następnie zrealizować, skontrolować i ocenić nie tylko pracę uczniów (w ramach procesu nauczania-uczenia się), ale i swoją własną. Podjęła próbę ukazania nowego ujęcia refleksji i autorefleksji nauczyciela nie tylko jako badania w działaniu, ale i działania w badaniu. Autorka wychodzi z założenia, że nauczyciele podobnie jak uczniowie, rodzice, osoby decyzyjne i zarządzające systemem edukacji są uczestnikami tejże edukacji. Celami podjętych przeze siebie badań było: zdiagnozowanie stanu wiedzy i umiejętności nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w związku z autorefleksją w pracy pedagogicznej oraz  odniesienie wyników badań do własnej pracy w charakterze nauczyciela akademickiego, kształcącego studentów pedagogiki – przyszłych nauczycieli. Autorka przedstawia wyniki sondażu diagnostycznego przeprowadzonego w latach 2018-2019 wśród nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Tabelaryczne zastawienia uzupełnia analizą jakościową wyników badań w kontekście teorii uczenia się przez działanie. Całość dopełniają wypowiedzi badanych nauczycieli, ilustrujące ich codzienną pracę w przede wszystkim w kontekście działań preparacyjnych (przygotowawczych), ale także – realizacyjnych oraz kontrolnych i oceniających.

 

okładka książki (Auto)refleksja nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Wgląd w praktykę

return to top