Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Nauk Społecznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Ochrona wizerunku w mediach w dobie pandemii

12.07.2021 - 08:53 aktualizacja 12.07.2021 - 11:17
Redakcja: violettakulik

Dr Agnieszka Grzesiok-Horosz w działalności naukowej obecnie zajmuje się badaniem wpływu postępu technologicznego na prawo mediów oraz prawo autorskie. Jest pracownikiem Wydziału Nauk Społecznych oraz członkiem zespołu badań nad kartografią nowych mediów i przestrzeni cyfrowej.

We współautorskim tekście „Ochrona wizerunku w mediach w dobie pandemii” poruszyła z prof. UEK dr hab. Piotrem Horoszem problematykę adekwatności regulacji zawartych w prawie polskim, dotyczących ochrony wizerunku ludzkiego, do wyzwań doby pandemii. Stawia ona bowiem przed mediami szczególne wyzwania etyczne, wymagające wykazania się wielką społeczną odpowiedzialnością. Z jednej strony pamiętać należy o – będącej jedną z podstawowych, pełnionych przez media –  funkcji informacyjnej, której znaczenie w dobie pandemii jeszcze bardziej wzrasta, z drugiej jednak strony przekazywane przez media informacje nie powinny przyczyniać się do społecznej stygmatyzacji osób mających (w społecznym odbiorze) styczność z wirusem COVID-19, czyli osób zarażonych, przebywających na kwarantannie, członków ich rodzin czy członków personelu medycznego i wolontariuszy. Chcieli ponadto zwrócić uwagę na fakt, że – w związku z rozwojem technologii cyfrowej – nigdy w dziejach ludzkości nie istniała możliwość utrwalania i rozpowszechnienia wizerunku ludzkiego z taką łatwością, w takim tempie i na taką skalę, jak we współczesnym społeczeństwie informacyjnym. Biorąc zatem pod uwagę technologiczne możliwości epoki, formułujemy hipotezę badawczą, w myśl której prawny zakres ochrony wizerunku – w stosunku do potencjalnych negatywnych następstw jego rozpowszechnienia – uznać należy za niewystarczający.

W opublikowanym artykule dr Agnieszka Grzesiok-Horosz i prof. UEK dr hab. Piotr Horosz, dokonali analizy istniejących regulacji prawnych dotyczących ochrony wizerunku ludzkiego oraz zawartych w literaturze przedmiotu poglądów doktryny, przywołując także orzeczenia sądowe dotyczące omawianej problematyki. Zaproponowali zalecenia dotyczące ochrony wizerunku w dobie pandemii, tak by media – nie zatracając swej funkcji informacyjnej – nie przyczyniały się do stygmatyzacji i wykluczenia społecznego osób mających styczność z wirusem COVID-19.

Artykuł jest głosem w dyskusji nad sensem i sposobem prawnej ochrony wizerunku ludzkiego w społeczeństwie informacyjnym, co wpisuje się w szerszy kontekst – ochrony prywatności i zarządzania nią w społeczeństwie ery Internetu,  jak również rolą, jaką pełnią w tym zakresie media. W przygotowywaniu jest monografia ich autorstwa dotycząca tej problematyki.

 

Więcej informacji na stronie: Ochrona wizerunku w mediach w dobie pandemii (ejournals.eu)

return to top