Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Nauk Społecznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Pomoc społeczna w trakcie pandemii COVID-19 – raporty z badań

27.01.2022 - 14:00 aktualizacja 27.01.2022 - 14:00
Redakcja: violettakulik

Ukazały się dwie publikacje zespołu badawczego, których liderką była dr Agnieszka Majewska-Kafarowska:  ”Pomoc społeczna w trakcie pandemii COVID-19. Raport z badań przeprowadzonych na terenie miasta Częstochowa” oraz „Pomoc społeczna w trakcie pandemii COVID-19. Raport z badań przeprowadzonych na terenie miasta Katowice”. Zgodę na te badania wyraziła Komisja ds. etyki badań Uniwersytetu Śląskiego.

Raporty powstały w oparciu o badania ankietowe przeprowadzone w Katowicach i Częstochowie, w okresie od lutego do marca 2021 roku. Badania wykonano internetowo za pomocą platformy LimeSurvey.  Są efektem bezinteresownego zaangażowania całego zespołu badawczego, ale przede wszystkim otwartej postawy osób uczestniczących w badaniach, które zechciały poświęcić swój czas i udzielić odpowiedzi na szereg pytań. Prezentowane w raportach wyniki i analizy stanowią jeden z elementów potrzebnych do budowania pełnego obrazu pandemicznej rzeczywistości społecznej i  mamy nadzieję, ż staną się przyczynkiem do lepszego zrozumienia czy radzenia sobie z nową rzeczywistością, która zdaniem wielu badaczy, zostanie już z nami na długo, a powrót do stanu sprzed pandemii nie będzie już możliwy.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji:

Pomoc społeczna w trakcie pandemii COVID-19. Raport z badań przeprowadzonych na terenie miasta Katowice (atwydawnictwo.pl)

Pomoc społeczna w trakcie pandemii COVID-19. Raport z badań przeprowadzonych na terenie miasta Częstochowa (atwydawnictwo.pl)

return to top