Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Nauk Społecznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Pedagogika, specjalność: pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną, studia II stopnia

Celem studiów jest posze­rzenie wiedzy pedagogicznej absol­wentów oraz przygotowanie ich do podjęcia studiów III stopnia (dokto­ranckich), a także uzyskanie przez nich podstaw teoretycznych i umiejętności dalszego samokształcenia. W ramach specjalności student ma możliwość poznania problematyki m.in. z zakresu: psychologii niedostosowania społecz­nego, wsparcia i pomocy rodzinie zagrożonej, budowy programów profilaktycznych, europejs­kich i pozaeuropejskich systemów resocjalizacyjnych oraz elementów prawa cywilnego, pracy, administracyjnego i socjalnego. Specjalność pozwala na uzupełnienie wykształcenia w przypadku kontynuowania specjalności ze stu­diów I stopnia, a w przypadku zmiany specjalności po uzupełnieniu różnic programowych.

Studia przygotowują do pracy z nieletnimi w środowisku otwartym (kuratorzy rodzinni, pedagogika podwórkowa) oraz z dorosłymi przestępcami w instytucjach zamkniętych (zakład karny, areszt śledczy) i w środowisku otwartym (kuratorzy dla dorosłych). W programie studiów znajduje się również wiele treści poświęconych dzieciom i młodzieży w zagrożeniu (demoralizacją oraz wykolejeniem przestępczym).

return to top