Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English
Faculty of Science and Technology

Projekt UNIWERS-US | Spotkanie dla kandydatów

25.04.2022 - 07:38, update 27.04.2022 - 20:53
Editors: jp

Zaproszenie na spotkanie dla kandydatów zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie. Podczas spotkania organizatorzy odpowiedzą na pytania i wątpliwości. Spotkanie odbędzie się we czwartek 28.04.2022 r. o godz. 18.00 na MS Teams.

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting…

Zaproszenie na spotkanie dla kandydatów zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie. Podczas spotkania organizatorzy odpowiedzą na pytania i wątpliwości. Spotkanie odbędzie się we czwartek 28.04.2022 r. o godz. 18.00 na MS Teams.

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting…

return to top