Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English
search
Faculty of Science and Technology
Logo European City of Science 2024

Projects for students

VINCI Dive into Science – Interdisciplinary International Silesian Summer School – intensive international education programme for forein students.

The project will be realized in the period from 01/11/2021 to 31/08/2023.

TThe project mainly assumes the organizing of an international summer school dedicated to the best worldwide students. The choice of support results from the popularity of the so-called short-term programs, including summer schools and other educational programs lasting from 2 to 8 weeks.

The Interdisciplinary International Silesian Summer School is an intensive 3-week program including:

  • basic classes modules,
  • projects carried out by students under specialist workshops involving the participation of students in scientific research;
  • lectures by renowned foreign lecturers;
  • seminars;
  • activities promoting Polish culture as well as educational and scientific opportunities;
  • integration and socializing events

Students from EU and non-EU countries who have completed at least 1 year of studies in first-cycle studies or are in the process of second-cycle studies (computer science or chemical sciences or physical sciences or materials engineering) can apply to the VINCI school.

Each of the 40 participants of the School will receive a scholarship of PLN 5,000.00.

project’s website

Seweryn Kowalski, PhD, DSc, Assoc. Prof.
Project coordinator
NAWA
Source of funding
01.09.2021 - 31.08.2023
Project duration
PLN700 980,00
The amount of the grant

CC INFINITE - Computing Competences. Innovative learning approach for non-IT students

Program skierowany do studentów kierunków nie związanych z IT

Programowanie to dziś umiejętność o znaczeniu horyzontalnym, potrzebna w wielu zawodach, nie tylko IT, to coś więcej niż nauka prawidłowego pisania kodu. „Nauka pisania programów to gimnastyka dla mózgu, która pozwala rozwinąć umiejętność skutecznego myślenia o rzeczach, które nie są związane z IT” (Bill Gates).

Obecnie w całej Europie istnieje silny trend w uczeniu się programowania od najmłodszych lat. Dostępne są liczne kursy dla dzieci oraz dedykowane platformy e-learningowe, a kodowanie zaczyna być traktowane jak nauka każdego innego języka obcego. Istnieje jednak pewna luka w dostosowaniu tej tendencji do wymogów i potrzeb młodych ludzi (powyżej 18 roku życia), którzy właśnie wkraczają na rynek pracy i najbardziej potrzebują umiejętności okołoprogramistycznych i myślenia komputacyjnego. Dlatego w projekcie CC INFINITE wsparciem objęci zostaną studenci kierunków innych niż związanych z IT.

Głównym celem projektu jest zwiększenie innowacyjności i interdyscyplinarności szkolnictwa wyższego poprzez opracowanie, wdrożenie (przez co najmniej 4 europejskie szkoły wyższe) i ewaluację innowacyjnego kursu programowania dla studentów kierunków niezwiązanych z IT.
Projekt realizowany będzie w ramach konsorcjum: Uniwersytet Śląski (lider), Fundacja Edu-Res (Polska), University of Bedfordshire (Wielka Brytania), Fundación Universitaria San Antonio (Hiszpania), Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Włochy).

więcej o projekcie

dr hab. Łukasz Machura
Project manager
Erasmus +
Source of funding
01.10.2018 - 31.07.2022
Project duration
184 931,56
The amount of the grant

Aktywny i Kreatywny Nauczyciel Matematyki i Informatyki

Program skierowany do studentów na kierunku Matematyka

Celem projektu jest zdobycie praktycznego doświadczenia oraz podniesienie kompetencji pedagogicznych i społecznych 19 studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia kierunku matematyka, specjalność: nauczycielska, prowadzonego na Wydziale Nauk Ścisłych i technicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a także zwiększenie jakości i efektywności kształcenia poprzez wdrożenie zmodyfikowanych programów kształcenia.

więcej o projekcie

dr Joanna Samsel-Opalla
Project manager
NCBiR
Source of funding
01.10.2018 - 31.07.2022
Project duration
696 823,3
The amount of the grant

Niech MOOC będzie z Tobą - programowanie drogą do sukcesu zawodowego

Projekt skierowany do studentów

We współczesnym świecie technika cyfrowa, a w szczególności mikroprocesorowa
i sterownikowa, w naturalny sposób wymusza na ludziach pracujących w różnych gałęziach przemysłu – elektronikach, konstruktorach, fizykach, chemikach czy też analitykach i biochemikach, potrzebę podjęcia wyzwania nauki programowania. Wcześniej czy później zachodzi potrzeba połączenia urządzenia ze światem zewnętrznym oraz wymuszenia współdziałania poszczególnych urządzeń w stanowiskach laboratoryjnych, liniach produkcyjnych czy też inteligentnych budynkach użyteczności publicznej i domach mieszkalnych. Jednak dla znacznej części populacji programowanie kojarzone jest z wpisywaniem tysięcy linii kodu, podczas którego nie można śledzić płynącego sygnału.

Wychodząc naprzeciw potrzebom ludzi wchodzącym w aktywne życie zawodowe we współczesnym świecie, a jednocześnie zniechęconym programowaniem w konwencjonalnych (tekstowych) językach programowania, w ramach niniejszego projektu, proponujemy naukę podstaw programowania w środowisku programistycznym LabView. LabView jest bardzo intuicyjnym narzędziem stanowiącym alternatywę w sposobie podejścia do samego procesu programowania proponującym rysowanie kodu aplikacji. Nauka programowania w tym języku to nie tylko poznawanie struktur i zasad programistycznych, to również nabywanie umiejętności analitycznego myślenia niezbędnego w rozwiązywaniu problemów nie tylko informatycznych.

Programowanie w tym środowisku staje się coraz bardziej popularne. Programy napisane
w LabView są wykorzystywane w wielkich koncernach przemysłowych, a znajomość choćby podstaw programowania w tym języku będzie stanowiła dodatkowy atut na rynku pracy. Dodatkowym atutem proponowanego wsparcia jest możliwość rozwoju technicznego języka angielskiego.

Czy nasza propozycja brzmi dla Ciebie interesująco?

Czy chciałbyś poznać szczegóły naszego projektu?

Napisz, skontaktujemy się z Tobą w możliwie najkrótszym czasie

ZAPRASZAMY!

Dokumenty rejestracyjne już wkrótce znajdziesz na naszej stronie!

dr hab. Małgorzata Adamczyk-Habrajska, prof. UŚ
Project manager
NCBiR
Source of funding
01.08.2019 - 31.07.2021
Project duration
57 715 zł
The amount of the grant

Projects for PhD students

PIK – Program nowych interdyscyplinarnych elementów kształcenia na studiach doktoranckich na kierunku chemia

Program skierowany do doktorantów na kierunku Chemia

Głównym celem projektu jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich na kierunku chemia oraz podniesienie kompetencji związanych z pracą w interdyscyplinarnym i międzynarodowym środowisku badawczym 8 uczestników studiów doktoranckich poprzez opracowanie i realizację programu nowych interdyscyplinarnych elementów kształcenia (PIK) oraz dodatkowe działania związane z programem stypendialnym i umiędzynarodowieniem studiów.

Projekt obejmuje swoim zakresem merytorycznym wyłącznie działania dotyczące tworzenia i realizacji wysokiej jakości programów doktoranckich i działań uzupełniających, realizowanych poprzez interdyscyplinarny program studiów doktoranckich o zasięgu krajowym.

 

więcej o projekcie

dr hab. Ewa Malicka, prof. UŚ
Project manager
dr Katarzyna Kowalska-Szojda
Koordynator projektu ds. merytorycznych
NCBiR
Source of funding
01.07.2018 - 30.06.2023
Project duration
1 039 370,52
The amount of the grant
return to top