Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Transform4Europe Week | Zaproszenie na wykład

05.05.2022 - 08:56, aktualizacja 09.05.2022 - 16:43
Redakcja: jp

Serdecznie zapraszamy na wykład dra Roberta Della Marina, który odbędzie się w ramach wydarzenia Transform4Europe Week zainicjowanego przez nasz Uniwersytet Europejski. Wykład odbędzie się w Chorzowie w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych ul. 75. Pułku Piechoty 1A/P005.

Temat wykładu

Znaczenie „edukacji translacyjnej” dla współczesnych ścieżek kariery.

O wykładzie

W dzisiejszych czasach rynek pracy podlega ciągłym przeobrażeniom ze względu na ogromną zmienność powstających modeli biznesowych oraz pojawianie się nowych usług i produktów odpowiadających na nieustannie zmieniające się potrzeby rynku. System edukacji musi na te okoliczności szybko reagować, dostosowując swoją ofertę edukacyjną do zmieniających się potrzeb rynku. Tradycyjne, podzielone na grupy, podejście do edukacji nie jest już skuteczne w kształtowaniu nowoczesnych młodych specjalistów gotowych do wejścia na rynek pracy. Podczas wykładu zaprezentowany zostanie przypadek absolwenta fizyki, który przeszedł od kariery akademickiej do czołowego inwestora Venture Capital we Włoszech. Ponadto, omówione zostaną możliwości, pułapki i kluczowe momenty podejmowania decyzji. Celem wykładu jest pobudzenie dyskusji na temat przyszłych i alternatywnych ścieżek kariery dla obecnych i przyszłych pokoleń młodych laureatów STEM (Science, Technology, Engineering and Math). Wykład skierowany jest do kadry akademickiej, niemniej jednak wszystkie osoby zainteresowane tematyką przedsiębiorczości są także mile widziane. Na wykład nie obowiązują zapisy.

O wykładowcy

Wykład poprowadzi dr Roberto Della Marina – założyciel i Partner Zarządzający Venture Factory Srl, firmy doradczej w pełni dedykowanej do zarządzania funduszem VV3TT.Po ponad 10-letnim doświadczeniu badawczym i korporacyjnym, głównie w Szwajcarii w CERN, CSEM SA i Colibrys SA, gdzie zarządzał kilkoma przedsiębiorstwami z branży zaawansowanych technologii, w 2003 r. został Wiceprezesem ds. Rozwoju i Dyrektorem ds. Innowacji Technologicznych w Olivetti I-Jet SpA (Ivrea). W 2007 roku został Dyrektorem Generalnym Klastra Biomedycyny Molekularnej (CBM Scarl) w Trieście, publiczno-prywatnej inicjatywy w dziedzinie medycyny spersonalizowanej, skupiającej się na łączeniu ośrodków badawczych, firm i instytucji finansujących. Obecnie pełni funkcję członka zarządu w kilku firmach i fundacjach, m.in. w Fundacji Bruno Kesslera w Trento we Włoszech. W 2015 roku został laureatem nagrody AIFI-EY “Claudio Dematté Price – Private Equity of the Year”

 


Budynek Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

We cordially invite you to a lecture by Dr. Robert Della Marina, which is a part of the Transform4Europe Week event initiated by our European University. The lecture will take place in Chorzów in Silesian Center of Education and Interdisciplinary Research 75 Pułku Piechoty 1A/P005.

The title 

The importance of translational education for contemporary careers paths: a testimony.

About the lecture

Nowadays jobs market is continuously mutating due to the extreme variability of emerging business models and the rise of new services and products coping with always evolving market needs. Secondary and Tertiary education need to watch and understand such trends, react promptly adapting their educational offer and then keep anticipating future market needs: the traditional compartmented approach to education is no more effective to form up-to-date young professionals ready to enter the job market. A real-life case of a Physics laureate moving from a straightforward academical career to become a leading Venture Capitalist in Italy will be discussed: opportunities, pitfalls and key decision moments will be shared, with the purpose of stimulating a discussion about future and possibly alternative career paths for present and future generations of young STEM laureates.

About the lecturer 

Founder and Managing Partner of Venture Factory Srl, an advisory company fully dedicated to the management of VV3TT Fund – the first deep tech seed/early-stage 40MEuro closed-end venture capital fund in Italy entirely dedicated to tech transfer from Universities and Public Research bodies. After more than 10 years of research and corporate experience mostly in Switzerland at CERN, CSEM SA and Colibrys SA, where he managed several high-tech businesses, in 2003 became VP BusDev and Director of Technology Innovation of Olivetti I-Jet SpA (Ivrea). In 2007 he became General Manager of the Cluster in Molecular Biomedicine (CBM Scarl) in Trieste, a public-private initiative in personalized medicine focused on linking together research centers, companies, institutions and financing bodies.

From 2010 till 2017 he has been Head of AlAdInn Ventures VC Fund of FVS SGR SpA as well as Deputy Chairman of AREA Science Park – an Italian National Research body – as well as of Innovation Factory, its first mile company incubator. In 2016 served as Chairman and CEO of BIC FVG, a company incubator and accelerator based in Trieste, Italy.

Today he serves as Board Member in several companies and foundations, among those, the Bruno Kessler Foundation in Trento, Italy. In 2015 he has been awarded of the AIFI-EY “Claudio Dematté Price – Private Equity of the Year” for the best Italian Early Stage operation.


The building of the Silesian Center of Education and Interdisciplinary Research

return to top